Choď na obsah Choď na menu
 


Kristus medzi nami !

 

Drahé sestry a bratia!

 

 

       Sme   veľmi   radi,  že  si  otvárate   webové stránky našej farnosti, ktorá už pár rokov ponúka duchovný pokrm Božieho slova, ako aj informácie zo života vo farnosti, či ponuku zaujímavých kresťanských stránok.

 

         Nech aj cez tieto stránky prichádzajú do Vašej duše, ducha a srdca dary Svätého Ducha, tak prepotrebné ku šťastnému životu: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.

        Ak Vás na týchto stránkach niečo osloví alebo povzbudí, zverujte to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných, pretože mnohým ešte aj dnes chýba poznanie Božích právd a darov, ktorými chce náš Pán a Boh obohatiť náš život a zjednotiť nás so sebou samým.

 

     Nech Vás  žehná Pán a nech Vás chráni! Nech Vám Pán ukáže jasnú tvár a nech Vám je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k Vám a daruje Vám pokoj!" To všetko Vám úprimne želá

 

           o. Ľubomír Novák  

farár  Gréckokatolíckej farnosti

         Sečovská  Polianka 

 

Ježiš, ty si všetko:
Keď túžim vyzdravieť zo svojich chorôb,
ty si lekár.
Keď ma stravuje neznesiteľná horúčka,
ty si čerstvý prameň.
Keď cítim výčitky svedomia, ty si odpustenie.
Keď volám o pomoc v ťažkostiach, ty si sila.
Keď mi smrť naháňa strach, ty si život.
Keď túžim po nebeskej vlasti, ty si cesta.
Keď ma obklopujú mrákavy a tma,
ty si svetlo.
Keď mám smäd po istote, ty si pravda.
Keď mám hlad po ozajstnom pokrme,
ty si chlieb života.
Kde si ty, Ježiš, tam je všetko. Kde si ty,
Kriste, tam je pokoj.Dobré rady do života    

 

1. Maj v úcte každého človeka, lebo v ňom žije Kristus. Buď vnímavý na každého - je to tvoj brat a sestra.

 

2. O každom zmýšľaj vždy dobre - o nikom nezmýšľaj zle.  Aj v najhoršom človekovi sa pokús nájsť niečo dobré.

 

3. O iných hovor vždy dobre - o blížnych nikdy nehovor zle.
Naprav krivdu zapríčinenú slovom. Nebuď príčinou konfliktov medzi ľuďmi.

 

4. S každým sa rozprávaj jazykom lásky. Nezvyšuj hlas. Nepreklínaj. Nerob problémy.
Nespôsobuj plač. Upokojuj a prejavuj dobrotu.

 

5. Odpúšťaj všetkým a všetko. Neprechovávaj v srdci hnev. Vždy prvý podaj ruku na zmierenie.

 

6. Rob vždy dobre blížnemu. Každému rob dobro tak,  ako chceš, aby ho iní robili tebe. Nerozmýšľaj o tom, čo má niekto urobiť pre teba, ale o tom, čo máš ty urobiť pre niekoho.

 

7. Aktívne spolupracuj v utrpení. Ochotne prispej potechou, radou, pomocou, srdcom.

 

8. Pracuj poctivo, lebo plody tvojej práce používajú iní, ako aj ty používaš plody ich práce.

 

9. Zapoj sa do života spoločnosti. Otvor sa pre chudobných a chorých. Deľ sa o hmotné i duchovné dobrá. Usiluj sa vidieť núdznych okolo seba.

 

10. Modli sa za všetkých, dokonca aj za nepriateľov.

 

kardinál Štefan Wyszinski

 

PS: Ak sa Vám na našich stránkach objavujú ponuky na veštecké, magické a im podobné stránky z oblasti okultizmu, tieto ponuky nepochádzajú od nás, pojednáva o nich naša rubrika "Okultizmus a mágia", ktorú Vám vrelo odporúčame. Vidíme tak jasne, ako preniká zlo a klamstvo do našich životov, "veď sám satan sa tvári ako anjel svetla."(2Kor 11,14)."Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami, lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou" (Hebr 13,9).