Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


 Kristus medzi nami !

 Drahé sestry a bratia!

 

       Sme   veľmi   radi,  že  si  otvárate   webové stránky našej farnosti, ktorá už pár mesiacov ponúka duchovný pokrm Božieho slova, ako aj informácie zo života vo farnosti, či ponuku zaujímavých kresťanských stránok.


         Nech aj cez tieto stránky prichádzajú do Vašej duše, ducha a srdca dary Svätého Ducha, tak prepotrebné ku šťastnému životu: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.

        Ak Vás na týchto stránkach niečo osloví alebo povzbudí, zverujte to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných, pretože mnohým ešte aj dnes chýba poznanie Božích právd a darov, ktorými chce náš Pán a Boh obohatiť náš život a zjednotiť nás so sebou samým.

 

     Nech Vás  žehná Pán a nech Vás chráni! Nech Vám Pán ukáže jasnú tvár a nech Vám je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k Vám a daruje Vám pokoj!" To všetko Vám úprimne želá

 

                              Ľubomír Novák 

               farár  Gréckokatolíckej farnosti

                         Sečovská  Polianka 

 

    PS:Ak sa Vám na našich stránkach objavujú ponuky na veštecké, magické a im podobné stránky z oblasti okultizmu, tieto ponuky nepochádzajú od nás, pojednáva o nich naša rubrika "Okultizmus a mágia", ktorú Vám vrelo odporúčame. Vidíme tak jasne, ako preniká zlo a klamstvo do našich životov, "veď sám satan sa tvári ako anjel svetla."(2Kor 11,14)."Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami, lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou" (Hebr 13,9).

 

 


 

 

                      

 
Reklama