Choď na obsah Choď na menu
 


3 FATIMSKÉ TAJOMSTVÁ

PRVÉ

FATIMSKÉ

TAJOMSTVO

 

         "Keď  Matka  Božia  vyslovila  slová obetujte sa za hriešnikov, o čom som hovorila, rozostrela ruky tak, ako v predošlých dvoch zjaveniach. Žiarivé lúče vychádzajúce z jej rúk, zdali sa prenikať hlboko do zeme a my sme videli  niečo  ako  veľké  ohnivé more, v  ňom  ponorené čierne spálené bytosti, zlých duchov a duše v ľudských podobách,  ktoré  vyzerali  ako  priesvitné  žeravé uhlie. Tieto  boli  plameňmi  vyhadzované  do výšky a zo všetkých strán padali zasa dolu  ako  plamienky  pri  veľkom požiari, akoby  bez  váhy a zároveň možnosti vznášania sa.  Pritom  vydávali zo seba také žalostné náreky a výkriky zúfalstva a bolesti, že sme sa od hrôzy a zdesenia roztriasli (bolo to asi vtedy, keď som  pri  zjavení  hlasno vykríkla, o čom ľudia rozprávali a na čo sa ma vypytovali.)  Zlí duchovia  mali  hrozné  a  odporné  postavy  ako neznáme  zvieratá,  mnohí  boli  však tiež priesvitní ako žeravé  uhlie. Tento  pohľad  trval  iba  okamih.  Musíme ďakovať našej dobrotivej Matke, že nám už vopred prisľúbila nebo, ináč by sme od strachu a zdesenia boli hádam pomreli."

 

DRUHÉ

FATIMSKÉ

TAJOMSTVO

"Súčasne, v nádeji na vyprosenie pomoci, sme pevne upreli svoj zrak na Madonu. Ona, plná dobroty a smútku, povedala: ´Videli ste peklo, do ktorého sa dostávajú úbohé duše.Aby sa duše zachránili, chce Pán Boh zaviesť vo svete pobožnosť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak sa urobí to, čo vám kážem, budú mnohé duše zachránené a svet sa dočká mieru. Vojna sa blíži ku koncu, ale ak neprestanú urážať Pána Boha, neuplynie dlhý čas a začne sa nová vojna, ešte strašnejšia ako táto. To sa stane za pontifikátu Pia XI. Ak raz v noci uvidíte neznáme svetlo, vedzte, že je to znamenie Božie a potrestanie sveta za mnohé zločiny sa blíži. Vojna, hlad, prenasledovanie Cirkvi i Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, chcem vás poprosiť, aby Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie na prvú sobotu v mesiaci. Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier. Ak nie, Rusko svoje omyly vo svete ešte rozšíri, tieto vyvolajú nové vojny a prenasledovanie Cirkvi, mnohé národy budú zničené, dobrí budú mučení a Svätý Otec bude mnoho trpieť. Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať, Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a svetu darujem obdobie mieru a pokoja. Portugalsko si zachová pravú vieru. Toto nesmiete prezradiť nikomu, môžete to povedať iba Františkovi.´ Po slovách ´viaceré národy budú zničené´, oznámila Matka Božia tretiu časť tajomstva.O chvíľočku pokračovala: ´Keď sa modlíte ruženec, na konci každého desiatku dodajte: Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo!´ "             

 

TRETIE

FATIMSKÉ

TAJOMSTVO

              Píšem v poslušnosti  voči  Tebe,  Bože, ako mi prikazuješ skrze Jeho Excelenciu, pána biskupa z Leiry, i z poslušnosti voči tvojej i mojej Najsvätejšej Matke.  Po dvoch  častiach,  ktoré som  už  vysvetlila, videli sme po ľavej strane  Našej Pani  tak  trochu vyššie  anjela, ktorý mal  v ľavej  ruke  ohnivý  meč. Šľahali  z  neho  ohne  a zdalo  sa,  že  tieto  plamene by  mali  podpáliť  svet. Ohne však hasli, keď prišli do styku s  jasom, ktorý vy-chádzal z pravej ruky Našej Pani, ktorú mala obrátenú smerom k anjelovi. Anjel s pravou rukou ukazoval na zem a silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie. Potom sme videli v obrovskom svetle, žiariacom z Boha - bolo to niečo podobné, ako keď vidíme osoby v zrkadle, ktoré pred ním prechádzajú - biskupa, oblečeného v bielom. Mysleli sme si, že by to mohol byť Svätý Otec. Rozliční Ďalší biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmú horu, na vrchole ktorej bol veľký kríž z neotesaných kmeňov akoby z korkového duba. Svätý Otec, predtým než tam prišiel, prešiel mestom, ktoré bolo spolovice zničené a veľmi traslavým krokom, zničený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvol, ktoré ležali na ceste. Keď prišiel na vrchol hory, kľakol si pod tým veľkým krížom. Vtom ho zabila skupina vojakov, ktorí naňho strieľali z pušiek i šípmi. Takisto zahynuli jedni po druhých aj ďalší kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry, rôzni laici, muži a ženy rozličných skupín a postavenia. Pod obidvomi ramenami kríža stáli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú nádobu, do ktorej zberali krv mučeníkov a kropili ňou duše, ktoré sa približovali k Bohu.

Posolstvo trom pastierom z 13 júla 1917, napísané sestrou Luciou 3. januára 1944.