Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitba k svätému Jánovi Almužníkovi

31. 12. 2014
Modlitba
k sv. Jánovi
Almužníkovi
 

 

 

      Svätý Ján Almužník, tvoj hlboký

duchovný život a láska k chudobným

vzbudzovali obdiv a úctu.

Svätý alexandrijský patriarcha, ty si sa

všetkými silami staral o duchovné

i hmotné potreby tvojho ľudu.

Chudobných si pokladal za svojich

pánov a pravidelne si im pomáhal,

sám si však ži čo

najskromnejšie.                                                                 

     Keď ti obdarovaný hojnými

slovami ďakoval,

zastavil si ho slovami:

"Ale brat môj, ešte som za teba

neprelial krv ako Kristus za nás.“

     Boháča, ktorý si v čase hladu

chcel kúpiť diakonát za mnoho

peňazí a za obilie, si odmietol

slovami:

„Tvoja obeť je veľká, ale tvoj

úmysel nie je čistý.

Boh nám pomôže

aj bez  tvojho daru.“

A ešte v ten deň

priplávali dve lode s obilím.

   Ukazuj aj nám cestu

bezpodmienečnej vernosti evanjeliu,

aby sme sa nikdy nedali zlákať

pokušeniami. Prosíme ťa,

neodmietni naše prosby,

ako si neodmietol ženu

na ulici.

Keď ju tvoji sprievodcovia

odháňali, povedal si:

„Nechajte ju. Ako by mohol

milosrdný Boh vypočuť moje

modlitby, keby som ja predtým

nevypočul túto ženu.“

Svätý Ján Almužník, prosíme,

ťa prihováraj sa za nás u Pána.

Ak je to Božia vôľa vypros nám

splnenie nášho úmyslu ...)