Choď na obsah Choď na menu
 


MODLITBA O. ONUFRIJA REPECKÉHO Z LUHANSKA PRE SPOLOČENSTVÁ

17. 3. 2016

MODLITBA

 

Zriekam sa svojej vôle, ktorá slúži žiadostiam tela, myšlienkam a svojmu srdcu, ktoré je modlou sebalásky, lebo tá zabíja lásku k Bohu, blížnemu a k svojej duši a vedie k smrteľným hriechom

  • obžerstva
  • smilstva
  • lásky k peniazom (lakomstvu)
  • hnevu
  • pochybností (nedôvery)
  • smútku
  • túžby po sláve (samoľúbosti, márnivosti, ješitnosti)
  • pýchy.

 

Pane, Bože náš, bohatý na milosť a v dobrote neobsiahnuteľný, jediný bez hriechu, ktorý si sa kvôli nám stal človekom a stal sa nám podobný vo všetkom, okrem hriechu! Vypočuj teraz moje prosby, lebo som bezmocný a úbohý, nemám dobré skutky a moje srdce sa vo mne zmieta v trápení. Lebo vieš, Všemohúci kráľ a Pán neba a zeme, že som celú svoju mladosť prežil v hriechu a kráčal som podľa žiadostí svojho tela; som na smiech diablovi, lebo som k nemu chodil po radu; váľal som sa v bahne vášní, zatemňoval svoj rozum od detstva až doteraz. Nikdy som nekonal tvoju svätú vôľu, nachádzal som sa v otroctve hriechu a diabla, nikdy som nemyslel na tvoj neudržateľný hnev voči hriešnikom a ohnivú Gehenu, ktorá na nich čaká, padal som do zúfalstva a neprichádzal k rozumu a tým som sa oberal o tvoju milosť. Niet hriechu, v ktorom by som sa neprevinil!

 

Z lásky k Pánovi a blížnemu a pre spásu mojej duše sa zriekam svojej vôle, lásky k sebe, ktorá ma vedie k smrteľných hriechom obžerstva

Osloboď ma, Ježišu!

Od hriechu prejedania sa a labužníctva

Osloboď ma, Ježišu!

Od hriechu pijanstva a nedodržiavania pôstov

Osloboď ma, Ježišu!

Od nadmerného záujmu o telo, jeho život a pokoj

Osloboď ma, Ježišu svojou milosťou!

Zriekam sa svojej vôle, ktorá slúži žiadostiam tela, myšlienkam, môjmu srdcu, ktoré je modlou sebalásky, ktorá zabíja lásku k Bohu, blížnemu a mojej duši a vedie k smrteľným hriechom smilstva

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od nečistého vzrušenia

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od nečistých pocitov, stavu duše a srdca

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od prijatia nečistých myšlienok a rozhovoru s nimi

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od nezachovania čistoty vonkajších orgánov v pocitoch a dotykoch

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od zlých rečí a čítania „žiadostivých“ kníh

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu svojou milosťou!

Z lásky k Pánovi a blížnemu a pre spásu mojej duše sa zriekam svojej vôle, lásky k sebe, ktorá ma vedie k smrteľných hriechom lásky k peniazom (lakomstva)

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od lásky k peniazom

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od lásky k pozemským veciam

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od lásky k televízii, počítaču a iným hazardným hrám

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od túžby zbohatnúť

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od myšlienok o prostriedkoch zbohatnutia a túžby po bohatstve

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od strachu zo staroby, chudoby, chorôb a vyhnanstva

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od hriechu skúposti a zištnosti

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od nedostatku dôvery k Bohu, od nedôvery k jeho Prozreteľnosti

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od vášne a nadmernej láske k pominuteľným veciam, ktoré zbavujú dušu slobody

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od nadšenia z márnych vecí tohto sveta

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od lásky k dostávaniu darov

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od privlastnenia si cudzieho majetku

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od hľadania vlastných výhod

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od tvrdosti srdca k žobrajúcim a všetkým núdznym

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od zlých skutkov krádeže a rozbrojov

Osloboď ma, Pane Ježišu svojou milosťou!

 

Zriekam sa svojej vôle, ktorá slúži žiadostiam tela, myšlienkam, môjmu srdcu, ktoré je modlou sebalásky, ktorá zabíja lásku k Bohu, blížnemu a mojej duši a vedie k smrteľným hriechom hnevu

Osloboď ma, Ježišu!

Od prijatia myšlienok hnevu

Osloboď ma, Ježišu!

Od túžby po hneve a pomste

Osloboď ma, Ježišu!

Od pohltenia srdca nenávisťou a zatemnenia rozumu

Osloboď ma, Ježišu!

Od neprístojného kriku, hádok a nadávok

Osloboď ma, Ježišu!

Od používania krutých a pichľavých slov

Osloboď ma, Ježišu!

Od túžby položiť na niekoho ruku a vraždiť

Osloboď ma, Ježišu!

Od pamätania na zlé a nenávisti

Osloboď ma, Ježišu!

Od nenávisti a pomsty

Osloboď ma, Ježišu!

Od ohovárania a súdenia

Osloboď ma, Ježišu!

Od zlostenia sa, vzbudzovania negatívnych emócií a urážok voči blížnemu

Osloboď ma, Ježišu, svojou milosťou!

 

Z lásky k Pánovi a blížnemu a pre spásu mojej duše sa zriekam svojej vôle, lásky k sebe, ktorá ma vedie k smrteľných hriechom smútku

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od zhasínania nádeje v Bohu

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od pochybností voči Božím prísľubom

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od nevďačnosti voči Bohu za všetko, čo posiela

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od pocitov strachu a viny

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od malomyseľnosti a netrpezlivosti

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od nepozornosti voči vlastným myšlienkam, túžbam, pocitom a skutkom

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od nespokojnosti a sťažovania sa

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od túžby zbaviť sa utrpenia (neprijatia kríža)

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu, svojou milosťou!

 

Zriekam sa svojej vôle, ktorá slúži žiadostiam tela, myšlienkam, môjmu srdcu, ktoré je modlou sebalásky, ktorá zabíja lásku k Bohu, blížnemu a mojej duši a vedie k smrteľným hriechom  nedôvery

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od lenivosti vykonať každé dobré dielo, najmä modlitbu

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od zanedbávania pobožností (cirkevného „pravidla“), nedeľných a sviatočných bohoslužieb

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od zanechania neustálej modlitby a čítania, užitočného pre dušu

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od nepozornosti a roztržitosti v modlitbe

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od nelásky k Bohu a blížnemu

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od lenivosti a únavy

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od nadmerného vylihovania a uspokojovania sa spánkom

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od prázdnych rečí a výsmechu z iných

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od zabúdania na Kristove prikázania

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od straty Božej bázne

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od nemilosrdenstva a ľahostajnosti

Osloboď ma, Pane Ježišu!

Od krutosti, necitlivosti a zúfalstva

Osloboď ma, Pane Ježišu, svojou milosťou!

 

Z lásky k Pánovi a blížnemu a pre spásu mojej duše sa zriekam svojej vôle, lásky k sebe, ktorá ma vedie k smrteľných hriechom túžby po sláve (samoľúbosti)

Osloboď ma, Ježišu!

Od hľadania ľudskej slávy a chvály (pochvaly)

Osloboď ma, Ježišu!

Od túžby po ľudskej úcte

Osloboď ma, Ježišu!

Od lásky k peknému odevu a rozkošiam

Osloboď ma, Ježišu!

Od nadmernej pozornosti voči kráse svojej tváre, príjemnosti v hlase a kvalite tela

Osloboď ma, Ježišu!

Od pripútanosti k vede a umeniu, hľadania vlastných úspechov v nich kvôli získaniu dočasnej pozemskej slávy

Osloboď ma, Ježišu!

Od hanby vyznávať hriechy a od ich skrývania pred duchovným otcom

Osloboď ma, Ježišu!

Od zloby a samoospravedlnenia

Osloboď ma, Ježišu!

Od hriechu falošnosti a klamstva

Osloboď ma, Ježišu!

Od ľstivosti a páčenia sa ľuďom

Osloboď ma, Ježišu!

Od závisti a ponižovania blížneho

Osloboď ma, Ježišu!

Od mŕtveho svedomia

Osloboď ma, Ježišu!

Od žiadostivosti a lenivosti

Osloboď ma, Ježišu svojou milosťou!

 

 

Zriekam sa svojej vôle, ktorá slúži žiadostiam tela, myšlienkam, svojmu srdcu, ktoré je modlou sebalásky, ktorá zabíja lásku k Bohu, blížnemu a svojej duši a vedie k smrteľným hriechom pýchy

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od nevšímavosti voči blížnemu

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od pocitov vlastnej prevahy nad inými

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od znevažovania, zatemnenia rozumu a srdca

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od náchylnosti rozumu a srdca k pozemským veciam

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od rúhania a pochybností

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od nepokory voči Božiemu zákonu a Cirkvi

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od čítania nečistých a márnivých kníh

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od nasledovania svojej telesnej vôle

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od výsmechu iných, straty pokory a mlčania

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od straty jednoduchosti, lásky k Bohu a blížnemu

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu!

Od smrti duše (mŕtveho svedomia)

Osloboď ma, Milosrdný Ježišu, svojou milosťou!

 

Pane, vzbuď vo mne strach zo smrteľných hriechov, zobuď moju spiacu dušu, zabité svedomie, oživ moju mŕtvu túžbu prijímať a konať tvoju vôľu, ktorá je naším životom, naším blaženstvom, svätosťou nášho večného života. 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.