Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitba rodiča za svoje dieťa.

2. 10. 2014

Modlitba rodičov za svoje deti.

 

          Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje deti a požehnaj ich. Prosím Ťa zahrň ich svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy. Prikry ich svojou krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy. Uzdrav svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc. Osloboď ich od všetkých vplyvov Zlého. Ochraňuj ich na cestách.

 

          Pane Ježišu, v Tvojom mene im    žehnám pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov. Žehnám im lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ich v živote pred úkladmi Zlého, pred závislosťami rôzneho druhu a nemravnosťou. Požehnaj ich šťastím duše a všetkým potrebným pre život. Žehnám im v Tvojom mene, aby boli zdraví duchovne, duševne i telesne, aby prišli do neba z celou našou rodinou.

 

           Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri nich a že ich žehnáš. Požehnaj i mňa, aby som sa k nim správal/a s Tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou. Amen.

     

           Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac, ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti, odovzdávame Ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote – nie podľa našej predstavy, ale podľa Tvojej múdrosti a lásky. Amen.

 

      Rodičovské požehnanie úprimnými slovami má veľkú silu!