Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitba rodičov za deti

14. 2. 2016

Vážení rodičia, skúste sa veľa modliť a obetovať za svoje deti, aby ste sa z nich tešili po celý svoj život:

Nekonečne láskavý a dobrotivý trojjediný Bože, pokorne, s úctou, láskou, bázňou a veľkou dôverou Ťa prosím daj, aby moje deti rástli Tebe na slávu, sebe na spásu, nám pre radosť a svetu na osoh. Žehnaj ich myšlienky, slová a skutky aj tých, s ktorými prichádzajú do kontaktu, aby ich nenaviedli na zlé. Pomôž im prekonávať prekážky a odstráň z cesty nepriateľov, ktorí by im mohli ublížiť. Požehnaj im múdre, nábožné a citlivé manželky (manželov). Dožič im dostatok duchovného i hmotného bohatstva, telesného zdravia, obdar ich pozitívnymi charakterovými vlastnosťami a milosťami potrebnými pre spásu. A nám rodičom dopraj tej milosti, aby sme im boli ku príkladu, nie na zahanbenie. A všetkých nás zachráň od náhlej a nepredvídanej smrti, od následkov hriechov našich predkov, od následkov čiernej, bielej mágie, okultizmu, zlorečenia a preklínania, ale najmä od akéhokoľvek pôsobenia zlého na telo a na dušu. Amen
Takúto modlitbu môže vnuknúť jedine Duch svätý, jemu patrí veľká vďaka za zmysluplný a milosťami naplnený život, a preto ho treba neustále prosiť o jeho sedem darov. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán....Sláva Isusu Christu

Modlitbu doporučila: Anna Sopková