Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitba šťastného života

5. 10. 2013

Modlitba šťastného života 

 (ráno hneď po prebudení sa alebo večer pred spánkom)

 

          Pane Ježišu, v Tvojom mene a mocou môjho krstu sa zriekam každého zla a zlého ducha - pýchy, neodpustenia sebe aj iným, neprijatia seba a iných, kontroly svojho života a života iných, egoizmu, hnevu, strachu, zúfalstva, zriekam sa myšlienok na smrť a ducha smrti, závislosti na alkohole, drogách, nemravnosti a masturbácie, akéhokoľvek okultizmu, prekliatia, závisti, ohovárania a žiarlivosti a aj zo strany iných proti mne... (doplň to, čo cítiš v sebe ako svoju častú slabosť a pokušenie). Zbavujem týchto duchov akejkoľvek moci nado mnou – nad mojou mysľou, srdcom, dušou, telom, vôľou, emóciami, pamäťou, fantáziou, podvedomím a vedomím a všetku vládu nad sebou odovzdávam do Tvojich rúk, Ježišu. Nech všetko zlo so všetkými zlými duchmi navždy odíde odo mňa pod Tvoj kríž, Pane Ježišu, tam sa Ti úplne podriadi a už nikdy sa nevracia ku mne ani k mojim blízkym. Tak som sa rozhodol, nech sa tak stane. Amen!

 

       Ježišu, Ty si môj jediný a zvrchovaný Pán. Môžeš so mnou a s mojím životom robiť, čo chceš, pretože len Ty ma nekonečne miluješ a len Ty vieš, čo ma urobí nekonečne šťastným. Do Tvojich rúk odovzdávam vládu nad sebou a nad všetkými oblasťami môjho života, aj nad tými, ktoré pred Tebou skrývam. Dovoľujem Ti milovať ma a milovať cezo mňa všetkých okolo mňa. Stvor okolo mňa ochranný štít, plný Tvojej lásky a Tvojej krvi, cez ktorý neprenikne ku mne nijaké pokušenie a nijaké zlo. Nech Tvoji anjeli prídu a pomáhajú mi vnútri tohto štítu obnoviť všetko, čo si vo mne stvoril a rozvinúť ma do plnej krásy a úplnej jednoty s Tebou. Ježiš a Mária! Zasväcujem Vám seba aj svojich blízkych, odovzdávam všetkých do Vášho srdca, postarajte sa o nás! Amen!

 

       Duchu Svätý, prosím, príď do môjho srdca, do mojej mysle, duše, tela, vôle, emócií, do pamäte a fantázie, do vedomia a podvedomia a ovládni ma celého mocou svojej lásky – osloboď ma a očisť od každého zla a zviazania, ktoré vo mne ešte je, uzdrav ma celého a nasýť svojou láskou, milosrdenstvom, pokojom, radosťou a šťastím, vierou a dôverou v Teba, nádejou, pokorou, poslušnosťou, odvahou, sebaobetovaním, trpezlivosťou, múdrosťou ... (doplň to, čo cítiš, že potrebuješ pre svoju dušu, čo je protikladom ku zlu, ktorého si sa práve zriekol) a všetkými milosťami, ktoré sú potrebné k úplnému zjednoteniu s Tebou v objatí Najsvätejšej Trojice – Otca, Syna a Svätého Ducha. Úplne ma celého ovládni a konaj dnes cezo mňa tak, ako chceš Ty, hovor cezo mňa to, čo chceš Ty, rozmýšľaj a rozhoduj sa cezo mňa, miluj a odpúšťaj iným cezo mňa. Konaj aj proti mojej vôli, ak budem chcieť niečo iné ako Ty, lebo len Ty ma poznáš do hĺbky, len Ty ma nekonečne miluješ a iba Ty vieš, čo ma urobí nekonečne šťastným aj všetkých, ktorých dnes stretnem. Iba Ty vieš, ktoré slová a ktoré skutky a rozhodnutia sú tie najlepšie pre mňa i pre iných. Úplne sa Ti podriaďujem a prosím, premeň ma v Seba – v Lásku, pretože ty si Láska a iba ty vieš, čoho som spolu s Tebou schopný ako Tvoj obraz,  veď som bol v Tebe skrze Krista stvorený Otcom ako jeho milované dieťa pre život vo Vašom Nekonečnom večnom šťastí a milovaní. Amen.

 

           Krátky variant: (keď ťa napáda nejaké pokušenie aj v najmenších myšlienkach)

      V Tvojom mene, Ježišu, sa zriekam tejto myšlienky hnevu, strachu, neodpustenia... (doplň to, k čomu ťa zlý práve pokúša). Nech všetko toto zlo navždy odíde odo mňa aj so všetkými zlými duchmi pod Tvoj kríž, Ježišu, a úplne sa Ti tam podriadi a nikdy sa už nevracia ani ku mne ani k mojim blízkym! Amen! Ježišu, ty si môj jediný Pán, ktorému sa úplne podriaďujem. Duchu Svätý, prosím, naplň teraz moju myseľ, srdce, dušu, telo, vôľu a emócie, pamäť a fantáziu, vedomie a podvedomie. Nasýť ma svojou láskou, dôverou k Tebe, múdrosťou, milosrdenstvom, odvahou, pokorou, radosťou... (to, čo je protiváhou zla, od ktorého si sa práve zriekol). Ježišu, vytvor okolo mňa ochranný štít svojej lásky a krvi, cez ktorý ku mne neprenikne nijaké pokušenie ani zlo

a premeň ma v seba – v Lásku, lebo ty si Láska. Vládni nado mnou a rob si so mnou a cezo mňa, čo chceš, aj proti mojej vôli! Amen!

 

Ruženec lásky

 

Na začiatku:

Verím, Otče náš, 3x Raduj sa Bohorodička, Sláva Otcu

 

Na veľkých zrnkách:

Môj milovaný Ježišu, ďakujem ti, že si ma vždy miloval takého, aký som bol, napriek tomu, čo som v živote zlé urobil. 

Som šťastný, že ma aj teraz napriek tomu, aký som, nekonečne miluješ, objímaš a chrániš a chceš ma urobiť nekonečne šťastným. 

Ja viem a verím, že ma budeš na veky vekov milovať takého, aký budem, napriek tomu, čo ešte urobím, lebo Tvoja láska ku mne je večná a Tvoje milosrdenstvo ku mne je nekonečné.

 

Na malých zrnkách:

Milujem ťa, môj Milovaný. Premeň ma v seba - v Lásku, lebo Ty si Láska a ja som Tvoj obraz.  Úplne sa Ti celý odovzdávam.