Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitba za nepriateľov

20. 12. 2014

Modlitba za nepriateľov

Pane Ježišu! Ty si sa na kríži modlil za svojich ukrižovateľov.
Vo svojom najväčšom utrpení si prosil Všemohúceho Otca,
aby láskavo odpustil tým, ktorí Ťa nevinného na smrť odsúdili.
Ty si preukázal veľkú lásku voči svojim nepriateľom a chceš,
aby sme aj my milovali svojich nepriateľov.
Tvoj príklad chcem nasledovať, Ježišu môj! Chcem milovať
svojich nepriateľov. daj milostivo, drahý Ježiš, aby iskry
hnevu a pomstychtivosti v mojom srdci nebolo.
Daj, aby som sa vedel(a) úprimne modliť za svojich
nepriateľov a láskavo vypočuj moju modlitbu.
Pane Ježišu, buď milostivý všetkým mojim
nepriateľom a zloprajníkom.
Buď milostivý všetkým, ktorí mi zlo zapríčinili
alebo chcú zapríčiniť.
Ráč im dať milosti obrátenia z hriechov, aby
sme Tebe v pokoji mohli spolu slúžiť. Amen.