Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitba za Slovensko

19. 3. 2018

Milosrdný Pane Ježišu, odpusť nám a celému Slovensku všetky naše hriechy a previnenia. Daruj nám všetkým dar obrátenia a pokánia, aby sme činili pokánie ako kráľ a občania Ninive, ktorí sa kajali a mesto bolo zachránené. (Jonáš 3, 4-10) Milosrdný Pane Ježišu, prosíme ťa na príhovor Presvätej Bohorodičky, nech sa na nás vyleje Svätý Duch, Kráľ nebeský, aby nás očistil od každej poškvrny a spasil naše duše. Príď Duchu Svätý a premeň tvárnosť našej zeme, nášho Slovenska a našich sŕdc. Príď na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty a daruj nám dar poznania, aby sme spoznali čo je dobro a čo zlo a konali len dobro. Prosíme Ťa, aby Slovensko malo dobrých politikov a predsedov hnutí a politických strán, aby tento národ viedli k Bohu a nie k zlému. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, náš národ sa Ti zasvätil a my dnes toto zasvätenie obnovujeme, aby si nás chránila od každej záhuby duše i tela, ochraňuj náš národ, aby splnil svoju osobitnú úlohu v Európe, ako nás k tomu vyzval svätý pápež Ján Pavol II. Svätý Michal archanjel, všetci archanjeli a svätí, prihovárajte sa za nás. Amen.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.