Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitba za uzdravenie rodiny - rodokmeňa

25. 2. 2011

Modlitba za uzdravenie rodiny

 
tzv. rodokmeňu

 

  Odporúčame túto modlitbu použiť v rámci slávenia Eucharistie, lebo uzdravenie
 
neprichádza len cez modlitbu, ale aj zo sviatosti. V rámci prinášania obetných darov
 
odovzdajte svoju rodinu (živých i mŕtvych) Bohu a po sv. prijímaní sa modlite uvedenú
 
modlitbu (modlitba pochádza od katolíckeho kňaza J. Hampscha, CMF z Los Angeles).
 
Jej cieľom je uzdravenie rodových koreňov (rodostromu).


    Nebeský Otče, prichádzam k Tebe

ako Tvoje dieťa, pretože Ťa veľmi

potrebujem. Potrebujem Ťa v oblasti

fyzického zdravia, emócií, duchovnej

oblasti a v oblasti medziľudských

vzťahov. Mnohé z mojich problémov

boli spôsobené mojimi vlastnými

chybami a hriechmi, ktoré teraz v

pokore pred Tebou vyznávam a

prosím o odpustenie. Ale tiež Ťa

prosím, aby si odpustil aj mojim

predkom ich hriechy a chyby, ktoré

zanechali stopy na mojom tele,

mysli a duchu. Pane, uzdrav ma zo

všetkých týchto ťažkostí. S tvojou

pomocou úprimne každému

odpúšťam, zvlášť živým alebo

mŕtvym členom mojej rodiny, ktorí

priamo akýmkoľvek spôsobom

urazili mňa alebo mojich najbližších.

Tiež odpúšťam všetkým, ktorých

hriechy vyústili do nášho súčasného

utrpenia a problémov .V mene

tvojho Syna Ježiša Krista a v moci

Ducha Svätého ťa Otče prosím,

vysloboď mňa a celú moju rodinu z

pod vplyvu zlého. Osloboď všetkých

živých i mŕtvych zo všetkých

zväzujúcich pút. Nebeský Otče,

prosím ťa, aby si svojou láskou a

krvou tvojho Syna, rozšíril svoje

požehnanie na mňa a všetkých

mojich živých i zosnulých

príbuzných. Uzdrav všetky

negatívne dôsledky, ktoré sa

preniesli z predchádzajúcich

generácií a zabráň tomu, aby sa

preniesli do nasledujúcich generácií

mojej rodiny. Symbolicky

umiestňujem Ježišov kríž nad hlavu

každého člena mojej rodiny a medzi

každú generáciu. Prosím ťa, aby

Ježišova krv očistila pokrvné zväzky

v mojej rodine. Prikáž svojim anjelov

- ochrancom, aby sa utáborili okolo

nás. Daj, aby archanjel Rafael,

patrón uzdravenia, sprostredkoval

tvoju božskú uzdravujúcu moc pre

nás v oblastiach, v ktorých to každý jeden z nás potrebuje. Nech tvoja uzdravujúca sila sa v tejto chvíli uvoľní a nech pokračuje až tam, kam to Ty dovolíš.

    Pane, zameň všetky zviazanosti v

našej rodine za sväté spojenie v

rodinnej láske. Daj, aby sme mali

ešte hlbšie spojenie s Tebou, Pane,

a s Tvojím Synom v Duchu Svätom.

Daj, aby rodina Svätej Trojice

prenikla našu rodinu svojou nežnou

a vrúcnou prítomnosťou, aby si

naša rodina uvedomovala túto lásku

a prejavovala ju v našich vzťahoch.

Všetky naše potreby, o ktorých

nevieme Ti v tejto modlitbe

predkladáme a modlíme sa vo

vzácnom mene Ježiš.

 

Amen.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.