Choď na obsah Choď na menu
 


MODLITBA ZA ZJEDNOTENIE S JEŽIŠOM

2. 11. 2015

Modlitba  za  zjednotenie  sa s  Pánom  Ježišom  Kristom

 

Príď ku mne, Pane a ujmi sa mojej duše. Príď do môjho srdca a prenikni moju dušu. Pomôž mi byť v tichu s Tebou a nechať Ťa pôsobiť v mojom srdci. Som Tvoj. Vlastni ma. Som Tvoj. Použi ma. Chcem byť nesebecký a existovať len v Tebe. Pomôž mi odstrániť všetko, čo je moje, aby som sa stal prázdnou nádobou, ktorú ty naplníš. Pomôž mi, aby som zomrel sebe a žil len pre Teba. Použi ma podľa Tvojej vôle. Nech sa už nikdy nevrátim späť k sebe samému. Chcem žiť v Tebe, ktorý vo mne prebývaš. Pane, som Tvoj. Chcem mať v Tebe svoj život. Chcem plniť vôľu Otca. Daj mi silu, aby som odložil veci sveta a nechal Ťa pôsobiť cez moje bytie. Pomôž mi konať podľa Tvojej vôle. Posilni ma proti zvádzaniu zlého, ktorý ma chce odviesť od Tvojej práce.    Keď mám obavy, prestal som sa dívať na Teba a zameral som sa na seba. Pomôž mi, aby som nepodliehal zavádzaniu iných, pomôž mi, aby som zmenil to, čo mi jasne ukazuješ v mojom srdci. Chválim Ťa, vzývam Ťa a milujem Ťa.
Príď a prebývaj vo mne. Amen. Odpusť mi moje hriechy, Pane, odpusť mi moje hriechy – hriechy mojej mladosti, hriechy mojich úst, hriechy môjho veku, hriechy mojej duše, hriechy môjho tela, hriechy mojej nečinnosti, moje vážne úmyselné hriechy, hriechy, ktorých som si vedomý, hriechy, ktoré som tak dlho tajil a ktoré sú teraz skryté mojej pamäti.
Úprimne ľutujem každý hriech, smrteľný i ľahký, ľutujem všetky hriechy od detstva až po súčasnosť.
Viem, že moje hriechy zranili Tvoje láskyplné Srdce. Môj Spasiteľ, osloboď ma z pút zla skrze najbolestnejšie utrpenie a umučenie môjho Vykupiteľa.
Ježišu, zabudni a odpusť, aký som bol. Amen

 

Modlitba za uzdravenie duše.

 

 Otče, pozdvihujem k Tebe svoju dušu. Získaj ma pre seba, Pane. Zasiahni do mojej pamäte a odstráň všetko, čo bráni Tvojej milosti. Zasiahni do hĺbky mojej duše, podstaty môjho tela, ktorá bola zranená a osloboď ma svojím mocným objatím, v ktorom nič nezostáva nedotknuté či nedokončené. Požehnaná Matka, prikry ma plášťom svojej milosti a získaj ma pre seba, aby som bol daný Ježišovi svätý a bez viny. Všemocný Duchu Svätý, odkry a uvolni všetky myšlienky odporu, zakorenené v mojom chápaní, ktoré som používal, aby som prežil. Duchu Svätý, zostúp na mňa, posväť ma a ponor ma do Drahej Krvi, aby zmyla všetku moju nelásku a nahradila ju láskou obety preliatej na kríži. Vlej do mojej pamäte, do môjho chápania a do mojej vôle hojnosť lásky. Pane Ježišu Kriste, mocou kríža a Drahej Krvi prikazujem v Ježišovom mene každému zlému duchu, ktorý sa ku mne priviazal, aby odišiel. Nech ma opustí okamžite, v tichosti a bez rozvratu a nech je zničený pri päte kríža.
Pane, teraz, keď začínam vnímať novosť v mojom vnútri, ktorá ma uvádza do neistoty a rozpakov, vstúp ku mne a naplň každú trhlinu mojej duše pocitom a vedomím, že som dieťaťom Kráľa. Zaplň každú trhlinu novou láskou a prijatím toho, kým som.
Keď vo mne padajú hradby Jericha, nech ma tiché hradby svetla Tvojho Svätého Ducha uistia v tom, že je dobré byť mužom, žiť v tomto svete meno, ktoré si mi dal. Vylej svoje svetlo, vylej svoju lásku, Pane. Nech starý človek, ktorého odhadzujem, je odstránený, aby nič nebránilo mojej odpovedi na Tvoje objatie, lebo Ty si môj skutočný Otec. Ďakujem Ti, Pastier Pastierov, že si vypočul moju modlitbu.  Amen
.

 

Zvláštny úkon ľútosti.

Odpusť mi moje hriechy, Pane, odpusť mi moje hriechy – hriechy mojej mladosti, hriechy mojich úst, hriechy môjho veku, hriechy mojej duše, hriechy môjho tela, hriechy mojej nečinnosti, moje vážne úmyselné hriechy, hriechy, ktorých som si vedomý, hriechy, ktoré som tak dlho tajil a ktoré sú teraz skryté mojej pamäti. Úprimne ľutujem každý hriech, smrteľný i ľahký, ľutujem všetky hriechy od detstva až po súčasnosť.
Viem, že moje hriechy zranili Tvoje láskyplné Srdce. Môj Spasiteľ, osloboď ma z pút zla skrze najbolestnejšie utrpenie a umučenie môjho Vykupiteľa. Ježišu, zabudni a odpusť, aký som bol. Amen.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Chvála a sláva Ti pane Pane !!!!!!

(dcéra, 28. 11. 2015 14:54)

Otec na nebesiach, prosím vypočúvaj túto modlitbu a prosby k Tebe, daj nám svojho svätého Ducha, aby sme Ti prinášali radosť na tejto zemi, keď na nás hľadíš z nebeského trónu, z večnosti, po ktorej tak veľmi túžim. ďakujem Bože náš, že si ma stvoril..........................

Uzasne modlitby

(Milka, 16. 11. 2015 23:27)

Otec Lubo, zo srdca dakujem za tieto velmi uzitocne modlitby. Srdecne vas pozdravujem.