Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitba zasvätenia sa svätému Jozefovi.

26. 5. 2011

      Presvätý Jozef,

 

pestún Pána Ježiša,

 

plný (á) dôvery prichádzam

 

k Tebe.

 

Chcem sa Ti zasvätiť

 

celkom ako Tvoje dieťa.

 

Navždy sa Ti zasväcujem

 

a darujem.

 

     Zasväcujem Ti celý svoj život

 

a smrť, svoju myseľ, svoju dušu,

 

srdce i svoje schopnosti, radosť,

 

trápenia, úspech i neúspech,

 

všetko. Všetko čím som, čo mám

 

a čo robím, všetko nech je Tvojím

 

majetkom a vlastníctvom.

 

Bez akejkoľvek výhrady

 

Ťa nechávam vládnuť nado mnou,

 

nad mojou rodinou a nad všetkými,

 

ktorých mi chceš zveriť.

 

Stále chcem myslieť na to,

 

že Ti patrím, že ma vedieš

 

a ochraňuješ.

 

 

     Presvätý Jozef, sľubujem Ti,

 

že Ti budem zasväcovať obety

 

a snaženia celého dňa,

 

že sa budem s láskou

 

k Tebe modliť, oslavovať

 

Tvoju pamiatku a tak uzmierovať

 

všemohúceho Pána Boha

 

za všetky urážky i Tebe

 

spôsobené bolesti.

 

     Svätý Jozef, vyberám si Ťa

 

za svojho patróna a obhajcu,

 

správcu svojej duše a desať

 

Božích prikázaní, ako

 

program svojho života.

 

Svätý Jozef, Tvoj (a) som teraz

 

i na veky. Skrze Teba

 

a s Tebou chcem navždy

 

patriť Ježišovi. Amen.

 

 

     Tak mi Pán Boh pomáhaj.