Choď na obsah Choď na menu
 


          Oslobodenie od prekliatia

 Koreň každého prekliatia je neposlušnosť Bohu.

 

            PREKLIATIE nie je veľmi populárne slovo v modernom jazyku. Vynecháva sa v kázňach a v náukách, lebo pôsobí odpudzujúco. Skrátka, ľudia si neradi pripomínajú toto slovo. Na druhej strane je tak silné a skutočné, že v Biblii je mu posvätené jedno celé pokolenie. Ono je tak pravdivé, že Boh dopustil kliatbu na Krista, aby sme mohli byť oslobodení od prekliatia a aby na nás zišlo jeho požehnanie ( Gal 3, 13-14 ).  Ak si niekedy čítal Bibliu, všimol si si, že Kristus sa za nás stal prekliatym? Ľudia si to obvykle nevšimnú. Myslia si, že to nie je možné, aby bol Kristus prekliatym. Ale to sa v skutočnosti stalo. Aby nás oslobodil od hriechu a prekliatia, aby nás oslobodil od večnej priepasti, Boh preklial svojho Syna. Na neho padol trest, aby sme dostali pokoj ( Iz 53, 5 ). Vďaka Ježišovej obete sme zmierení s Bohom a taktiež spasení. Takže vidíme, že prekliatie je realita pred ktorou človek nemôže a nesmie zatvárať oči. Dôležité je, aby sme o tom správne poučili ľudí, aby nedošlo k poblúdeniu alebo k zatajeniu.

            Každý kresťan by mal vedieť ako môže zaobchádzať s požehnaním a byť pod Božou ochranou. Taktiež, každý kresťan musí byť poučený, čo je príčinou alebo čo oslobodzuje silu prekliatia v jeho živote. Preto chcem v tomto článku hovoriť práve o tom, aby ľudia pridržiavajúci sa pravdy slova Božieho boli oslobodení neznalosti a aby boli slobodní ako deti Božie. Tak ako Boh hovorí: ,,Môj národ upadá pretože nemá poznania,, a na druhom mieste: ,,Keď nemá poznanie národ sa sklame." Boh nám dal poznanie, odkryl nám svoje cesty, ukázal nám ako by sme mali žiť. On nechce, aby sme ostali v nepoznaní a upadli. On chce, aby sme spoznali pravdu a – žili! Lebo, ako hovorí náš milovaný Spasiteľ, až keď spoznáme pravdu o svojom spasení, staneme sa slobodnými. V tomto článku chcem na základe Božieho slova a skúsenosti života hovoriť o tom, čo je prekliatie, zdôrazniť symptómy alebo znaky prekliatia, príčiny a kroky k oslobodeniu.

      Aby si sa vôbec dostal/a do boja s prekliatím, najprv ho musíš spoznať a až potom sa môžeš zaoberať s koreňom problému. Práve kvôli tomu uvádzam symptómy alebo znaky prekliatia a taktiež jeho príčiny.

                                                        

                            Najprv odpovedajme na otázku: „Čo je prekliatie?“

 

           PREKLIATIE je ako temná stena, ktorá sa nadnáša nad životom človeka. To je zlá, nadprirodzená sila, ktorá človeka sprevádza a nedovolí mu, aby v živote uspel a uskutočnil svoje šťastie. Vždy sa prihodí nejaké nešťastie alebo nejaké zlo. V Biblii, v knihe Pôvodu sa píše všetko o požehnaní a prekliatí. Preto by bolo dobre, aby ste si to preštudovali. Ďalej Boh hovorí svojmu národu: 

     „Dnes pred Teba kladiem: život a šťastie, smrť a nešťastie; požehnanie a prekliatie. Keď dodržuješ prikázania Jahveho, Boha svojho … budeš žiť a rozmnoží Ťa Jahve, Boh Tvoj a požehná Ťa. Keď ich nedodržuješ … naozaj prepadneš.“

      Keď počúvaš Boží hlas, Božie príkazy a keď podľa nich aj žiješ, keď svoje plány konáš s Bohom, vtedy do Tvojho života vchádza požehnanie. Keď sa riadiš podľa vôle Božej, Božie požehnanie na Teba prichádza viac a viac. Keď nepočúvneš, otváraš dvere prekliatiu, smrti a nešťastiu. Medzitým, keď je na Tebe prekliatie, nemusí to znamenať, že si veľmi hriešny. Lebo vidíme, že niektoré prekliatia sa prenášajú zo života Tvojich predkov. Takto možno bojuješ s prekliatím, ktorého príčina je zakorenená dve alebo tri generácie pred Tebou. Slovo Božie hovorí: ,, Otcovia naši jedli kyslé hrozno a deťom tŕpli zuby."Takže príčiny Tvojich problémov môžu byť hriechy, ktoré Boh odsúdil a Tvoji predkovia ich urobili, aj tak môžeš byť svätý, dobrý a plemenitý, často chodiť do kostola a prijímať eucharistiu, ale aj napriek tomu všetkému môžeš mať problémy, neprestajné nehody a nešťastia v živote. To prekliatie trvá, kým sa neprelomí. Keď zistíme príčinu, otvárame cestu k požehnaniu!

 

Predtým, než uvediem symptómy, chcem ešte raz pripomenúť, že

KOREŇ KAŽDÉHO PREKLIATIA JE NEPOSLUŠNOSŤ BOHU !!!

 

      To znamená, že kým si poslušný Bohu, nemusíš sa báť nijakej kliatby, urieknutia veštby, ktorých je dnes viac a viac. Kým počúvaš Boha, Božie požehnanie a ochrana sú na Tebe. Nikto Ti nič nezmôže, lebo slovo Božie hovorí, že sa bezpríčinná kliatba nesplní. To znamená, že sa na Teba neprichytí ani nenalepí prekliatie, keď k tomu neexistuje príčina. Preto je to tak veľmi vážne poučiť veriacich, aby kráčali v poslušnosti Bohu a jeho slovách, nie preto že musia, aby sa nazvali kresťanmi, nie kvôli strachu od potrestania, ale kvôli ich osobnému dobru.

 

      Znovu pripomínam, že chcem len načrtnúť, ako by ste mohli napraviť „duchovnú“ diagnózu. Prosím Božie požehnanie, aby Svetlo Božie osvietilo Vašu dušu, odkrylo všetky prekážky a prinieslo Vám oslobodenie a spásu, kým budete čítať tento článok.

 

SYMPTÓMY ALEBO ZNAKY PREKLIATIA:

 

1. Duševná a emotívna vrušenosť osoby :(mentálne prekážky), psychické choroby, duševné – emotívne poruchy.

2. Choroby – chronické alebo ktoré si zdedil od svojich predkov.

3. Keď má žena problémi so svojími ženskými orgánmi: (napr. problémy okolo menštruácie, neplodnosť, komplikovaný potrat), neplodnosť mužov. 

4. Hádky: (keď sa bratia nerozprávajú, rodičia medzi sebou, alebo s deťmi), časté hádky v rodine a rozpadávanie rodiny.

5. Stály nedostatok peňazí, neprosperita

6. Neúspech  – časté neúspechy v živote: dobre sa darí a potom ide všetko dole vodou (Biblia hovorí o požehnanej osobe: „vždy budeš hlava, nie chvost a budeš hore, nie dole“!).

7. Keď sa Ti stále prihodia nejaké NEHODY v živote.

8. Samovraždy, alebo Neprirodzená smrť v Tvojej rodine.

Keď sa vyskytuje viacej takýchto prípadov v Tvojej rodine, tak je veľká pravdepodobnosť, že je prekliatie nad Tvojou rodinou. Prekliatie trvá, aj pôsobí tak dlho, kým ho človek nespozná a Boh nezlomí.

 

PRÍČINY PREKLIATIA:

 

1.  Klanianie Idolu – keď máš druhého „boha“ alebo idol, ktorého si dal pred pravého Boha a preto nemáš pre Boha čas. Idolom môže byť nejaká osoba, vec, peniaze, kariéra, sláva, šport, TV, autá, hobby … – t.j. všetko, kvôli čomu márniš veľa času a Boh od ktorého Ti prichádza život, zostal bokom a nemáš pre neho čas.

Jeden zo spôsobov klaňania idolu je OKULTIZMUS: keď hľadáš pomoc u ľudí, ktorí sú v službe iným bohom.

-         keď ideš k Veštci pre pomoc alebo ochranu, vybral si si falošného boha

-         Veštenie , keď ideš k niekomu, aby Ti predpovedal budúcnosť, alebo Ti ju prečítal z dlane, alebo šálky kávy; keď nosíš podkovu pre šťastie, alebo ďatelinu so štyrmi listami – to všetko je PRÁZNOVIERA

-         do tejto skupiny pripadajú ešte Bioenergia, Reiki, Joga, Špriritizmus t.j. vzývanie duchov, čítanie horoskopov, počúvanie negatívnej hudby, ktorá propaguje nekresťanské posolstvá, násilia, nemorálnosti, drogy, bezbožnosti atď.

DÔLEŽITÉ JE, ABY SI ZAHODIL ÚPLNE VŠETKY TAKÉTO KNIHY, AMULETY, NÁPOJE ALEBO PREDMETY!

 

2.  Nadávky – ak nadávaš na Boha na jeho meno a krv, takže zlo a prekliatie prichádza na celú rodinu. Ak je v Božom mene spasenie a Ty na neho nadávaš alebo ním pohŕdaš, priťahuješ na seba priepasť.

3.  Neuctievanie dňa Pánovho – ten, kto neuctieva nedeľu a nechodí na nedeľnú sv. omšu, postavil druhé veci pred pravého Boha. Tieto veci stavia na prvé miesto a to sa nazýva klaňanie idolu.

4.  Neuctievanie rodičov – štvrté Božie prikázanie je prvé prikázanie so sľubom „cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil a bude Ti dobre na zemi“ – to neznamená, že rodičia majú vždy pravdu a že máš vždy robiť to, čo oni vyžadujú, ale znamená to, že si vždy povinný uctievať ich a pomôcť im keď to potrebujú.

5. Nemorálny a neprirodzený sexuálny život

a/ Nemorálny život – predmanželské vzťahy a podvádzanie (kvôli tomu je veľa rodín nešťastných a nemajú pravú lásku)

b/  Nemorálny sexuálny život – homosexualita, lezbicstvo, incest, pedofília

6. Nespravodlivé správanie voči slabším

a/ voči starším – neposkytuješ im dlžnú pomoc

b/ voči deťom a nenarodeným – zneužívanie a potrat: keď má žena špirálu alebo používa iné antikoncepčné prostriedky a prevažne prostriedky k potratu.

7. Kradnutie

8. Falošné preklínanie

 

9. Lakomosť voči Bohu . Všetko si prijal od Boha: život, čas, rodinu aj talenty. On Ti všetko dal, takže Ti všetko môže zobrať. Za dary, ktoré Ti Boh v živote dáva, treba poďakovať šírením evanjelia a odovzdaním 10-tiny, zo všetkého, čo nadobudneš, ktorá mu pripadá. Taktiež mať v ňom dôveru, že bude viesť všetko v Tvojom živote.

10.  Keď ľudia, ktorí majú autoritu povedia prekliatie preklínajú– takto rodičia môžu prekliať svoje deti: napr. keď otec hovorí synovi: ty si hlúpy, nikdy neuspeješ, nikdy nebudeš šťastný. Alebo keď ho preklína nešťastím – to ho môže sprevádzať celý život a môže mať naozaj vždy problémy. Aj profesori a rodičia majú autoritu nad deťmi, aj muž nad ženou. Keď rozprávajú nesprávne slová, môžu zaťažiť iných a znepríjemniť, ale aj zničiť im život.

11. Keď Satanovi sluhovia, Bosorky a veštci hovoria nad niekým prekliatie.

12.  Keď uzatvoríš nebiblickú zmluvu – napr.: so Satanom alebo sa spolčíš s ľuďmi, ktorí slúžia iným božstvám (masonom alebo sektám – Hari Krišna, Saibabe, Mahariši Maheš Jóga, s praktikami transcendentálnej meditácie, jógy …)

13. Prekliatia, ktoré ľudia vyslovia nad sebou.

 

POSTUP K OSLOBODENIU OD PREKLIATIA:

 

      1.   Musíš spoznať problém a veriť , že sa Ježiš na kríži stal preliatym kvôli Tebe a Tvojím hriechom, aby si bol oslobodený od prekliatia a aby si prijal Božie požehnanie.

      2.   Ústami priznaj svoju vieru.

      3. Sľub Bohu, že odteraz chceš konať jeho vôľu. Aby si dostal požehnanie od Boha, musíš byť poslušný Bohu.

      4. Priznaj všetky hriechy, ktoré sú Ti známe a hriechy svojich predkov, úprimne ich oľutuj a rozhodni sa s nimi skončiť.

            VYSPOVEDAJ SA A OBETUJ SV. OMŠU ZA SVOJ PROBLÉM.

      5. Musíš odpustiť každej osobe, ktorá Ti ublížila. Neodpustenie je prekážka k oslobodeniu.

      6.  Kajaj sa za hriechy idoloklaňania, skonči s okultizmom (čarovanie, horoskopy, veštenie, predpovedanie …) a odožeň všetky zlé veci (amulety, knihy, predmety …).

 

MODLITBA ZA OSLOBODENIE

Pane Ježišu Kriste, verím, že Ty si Syn Boží a že Ty si jediná naozajstná cesta k Bohu. Verím, že sa môžem len cez Teba zachrániť a prísť do Božieho kráľovstva. Verím, že si

zomrel na kríži za moje hriechy a že si vstal zmŕtvych. Ďakujem Ti, že si sa stal na kríži kliatbou, len aby som bol zachránený od prekliatia. (List Gal 3,13)

Od tohto dňa a naďalej, budem s Tvojou pomocou počúvať Tvoj hlas a budem poslušný všetkému, čo mi povieš a ako ma učí Tvoje slovo. Ak existuje nejaký hriech v mojom

živote, alebo hriech, ktorý zapríčinili moji predkovia a ktorý vniesol prekliatie do môjho života, teraz priznávam tento hriech Tebe a prosím ťa za odpustenie. Pane, aj ja

odpúšťam každej osobe, ktorá ma urazila a spôsobila mi zlo. (v tichosti im odpusť) Teraz im odpúšťam takisto, ako si želám, aby si mi odpustil Ty a s vierou prijímam Tvoje

odpustenie. Zriekam sa každého kontaktu s okultizmom. Nenávidím tieto zlé veci a v mojom živote už nebudú mať nikdy miesto. Teraz verím, Pane Ježišu, že som vykonal to,

čo si odo mňa vyžadoval. S autoritou, ktorú mi dávaš cez svoje slovo a cez svoje meno:

Oslobodzujem seba a svoju rodinu od každého prekliatia, ktoré bolo nad nami. Oslobodzujem teraz seba – v mene Ježiša Krista. AMEN.

Vierou teraz prijímam svoje oslobodenie a svoje požehnanie. Ježišu, darujem Ti svoju dušu. Prosím Ťa, vojdi do môjho života a spas ma! Naplň ma svojím životom!

Skrze kríž Ježiša Krista som vyšiel z prekliatia a vošiel som do Božieho požehnania. Ďakujem Ti, Ježišu. 10 x

 

Búchanie s rakvou o zem – povera?

   Ste šokovaní ?  Zase niečo nové… nič nové, iba nepoznané. Po našich dedinách sa pri pohreboch praktizujú rôzne druhy pohanských zvykov – chytanie mŕtveho za palec na nohe (vraj, aby sa dotyčný nebál mŕtvych), zakrývanie zrkadiel (zo strachu pred prízrakom ), trojnásobné búchanie s rakvou o veraje dverí ( aby mŕtvy už nikdy neprešiel prah- aby sa už nevrátil ), hádzanie peňazí do hrobu ( aby mal nebohý čím zaplatiť na poslednej ceste) a mnohé iné.   

             Trebníky – zbierka liturgických predpisov – nepojednávajú o žiadnych takýchto zvykoch a predpisoch. Ako sa vlastne do nášho obradu dostali ? Je to pozostatok  pohanských zvykov, ktoré sa ústnym podávaním  z pokolenia na pokolenie bez vysvetlenia a násilím ( …„ak toto neurobíš, tak ťa bude mŕtvy chodiť strašiť …“) dostali do súčasnosti. Snahou  zlého ducha je narušiť poslušnosť a dôveru voči Bohu od počiatku a tým porušiť 1. Božie prikázanie. Čo na to katolícka cirkev? V katechizme katolíckej cirkvi v článku 2110 a 2111  je napísané:  1. Božie prikázanie zakazuje poveru a neúctu voči Bohu. Povera je vybočenie náboženského cítenia a úkonov, ktorým sa pripisuje magická dôležitosť, potrebným aj nepotrebným praktikám. V Starom zákone v knihe Deutoronómium 18, 9 – 12 sa píše:

 

„Boh hovorí: 9 Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! 10 Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, 11 zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. 12 Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.“

 

           Slovo OHAVNOSŤ v Starom zákone znamenalo modloslužbu, povery a iné pohanské zvyky.

Povera je nevera Božiemu plánu, ak neverím Bohu, tak potrebujem chytať mŕtveho za palec na nohe, zakrývať zrkadlá, búchať s rakvou o veraje dverí, hádzať peniaze do hrobu … a tomu verím. Sú to praktiky, ktoré nepomôžu ani pozostalým a ani mŕtvemu, ubíjajú môj vzťah s Bohom a zabíjajú dôležitý čas modlitby za mŕtveho.

            Pozrime sa na nášho majstra Ježiša. Učil alebo robil takéto praktiky Ježiš? Nie! Robili to apoštoli? Nie! Hlása tak Sväté písmo? Nie!  A čo nevesta Kristova Cirkev? Žiaden biskup a ani kňaz to nerobí. Tak prečo potom to robíme my?

Ježiš je svetlo. On vnáša svetlo do každej myšlienky, problému, veci, udalosti, života a dňa. Preto bratia a sestry žime vo SVETLE a neskrývajme ho pod mericu!!!

          Sú tieto praktiky hriechom? –  keď si to robil a nevedel si o tom, že je to zlé, nemáš hriech, ale kedže si si prečítal tento článok už o tom vieš. Preto to nerob, aby si hriech nemal.

Červená ŠnÚrka

 

 

hhhhhhhhhhhh.jpg

 

Už od pradávna sa ľudia snažia nejakým spôsobom od seba odohnať zlo, ktoré sa im stavia do cesty. A na to slúžia aj povery.

Veľa ľudí nosieva na ruke červenú šnúrku. Množstvo bábätiek vidí človek označovaných týmto nenápadným spojivom s diablom aj v kočíku. Mnohí z vás sedia v kostole v laviciach možno aj nevedomky spojení s týmto navonok „slabým„ červeným diabolským putom.

Nevedno prečo to ľudia nosia a prečo to dávajú aj svojim deťom. Dokonca donesú aj pokrstiť dieťa s uviazanou šnúrkou do chrámu.

Aké je to jednoduché a pohodlné, dať si na ruku šnúrku a uveriť jej, že ma uchráni. Táto ochrana nevyžaduje nijakú námahu. Nemusíme sa ničoho zriekať, kajať, spovedať .

Diabol to veľmi dobre vie a takto si nás získava. Množstvo ľudí takto rýchlo naláka a odvedie od Boha. Možno nakrátko zmiznú naše problémy, ktoré nás trápia. Diabol nás dobre pozná a vie ako nás oklamať a čo na nás platí!!!

Pamätajte na to, že ak využívame pomoc zlého ducha, nečakajme potom pomoc od Boha. Nedá sa slúžiť dvom Pánom. Buď slúžime Bohu, alebo mamone! Je len na nás ako sa rozhodneme. Boh nám dal slobodnú vôľu.

Veríte, že kúsok červenej šnúrky má tú moc uchrániť vás pred zlom a útokom diabla??? Že to pomáha proti urieknutiu a negatívnej energii??? Necháte sa tak ľahko ovplyvniť pseudo celebritami, slepo vtiahnuť masou ľudí, ktorá udáva nejaké pravidlá, normy, určuje čo je dobré a čo zlé. Čo sa nosí a čo nenosí.

Chcete byť silou mocou IN a nevytŕčať z davu. Nezáleží, aj keď tým popriete Krista aj to, čo vyznávate, svoju vieru v TROJJEDINÉHO BOHA!?

Problém nie je v šnúrke, ale vo viere, prečo ju nosíme!!!

Je to povera, pretože ochranu pred zlom zverujeme predmetu, ktorý túto moc nemá!!!

Keď nosíme šnúrku s týmto účelom, pripisujeme jej moc, ktorú nemá. Tú moc má Boh!!! 

Ja som Pán Boh tvoj. 

Takže nosenie amuletov, čarovných a magických predmetov /teda aj červenej šnúrky/, ktorej pripisujeme istú moc, je vážnym hriechom proti prvému Božiemu prikázaniu!

Kresťan má dosť prostriedkov na ochranu pred zlom. Sú to predovšetkým Najsvätejšia Eucharistia a jej časté prijímanie, sväté sviatosti, sväteniny, modlitby, pôst, pokánie, Božská liturgia a adoráciá. Boh nám ponúka svoje presväté Telo a Krv - Eucharistiu, ktorá je najlepším liekom proti každému neduhu a najväčšou ochranou pred zlom!

NIKDY NA TO NEZABUDNITE!!!

Image and video hosting by TinyPic

                  
 

 

                

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Vďaka za vvetlenie.

(František, 7. 7. 2017 15:56)

Čože ?

(Stanislav, 25. 1. 2017 21:56)

Neviem sa zmieriť s vetou - "Boh preklial svojho Syna". Požil by som možno Boh dopustil prekliatie na svojho Syna aby nás ten mohol vykúpiť.
Je tam odvolanie sa na (Gal 3,13-14) "Prekliaty je každý, kto visí na dreve," no ja by som zároveň dodal (Dt 21,23) "jeho mŕtve telo nesmie ostať na dreve, ale ešte v ten deň ho pochovajú, lebo je prekliaty od Boha ten, čo visí na dreve, a ty nesmieš poškvrniť krajinu, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, do vlastníctva." A my predsa vieme, že Ježíš bol z dreva kríža sňatý v deň ukrižovania resp. smrti.

Poučné

(Mária, 28. 11. 2014 17:23)

Vedela som o tom , ale nepripisovala som tomu nejaký význam a nepraktizovala som to . Bolo by dobré, aby knazi častejšie hovorili na tuto tému.....vela ludí žije v nevedomosti.