Choď na obsah Choď na menu
 


Hriech

17. 3. 2011

Hriech

 

Čo je hriech?

·         Hriech je doslova robiť niečo, čo sa nepáči Bohu.

·         Podstata hriechu je zameranosť na seba. Keď konáme v súlade s našou sebeckou podstatou, vtedy hrešíme a zarmucujeme Boha. Je napísané v liste Rim 3,23: “Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.”

·       Hriech nás oddeľuje od Boha, oddeľuje nás od slávy, ktorá je prirodzenosťou alebo súčasťou Boha. Boha trápi, ak žijeme v hriechu, pretože nás má veľmi rád. Chcel nám dať svoju slávu, ale hriech mu to neumožňuje. Hriech mu to akoby zabraňuje. Toto je najhoršie na hriechu: že nás veľmi ničí a spôsobuje v našom vnútri rozklad. Oddeľuje človeka od Boha.

Prečo sme hriešnici? Čo ťa robí hriešnikom?

·         Dedičný hriech. Sklon k hriechu. Osobné hriechy. Telo. Vedome robiť zle. Oslabená vôľa. Áno, toto všetko prispieva k tomu aby sme činili zlé veci.

·         Nie preto sme hriešnici, že robíme zlé veci, ale preto, že sme takí, takí sme sa narodili.prirodzenosť je hriešna. Naša

·         Hriešnikom ťa neodčiní dobré správanie, pretože Boh je nekonečne urazený hriechom človeka. Medzi nami a Bohom je kvôli hriechu obrovská priepasť. My sme od Boha oddelení a naša dobrota nás nemôže preniesť do stavu takej svätosti a nádhery, že Boh by nás mohol prijať.

Čo spôsobuje hriech v živote človeka?

 Ak človek žije v hriechu, deje sa niekoľko vecí voči Bohu:

1.  Hriech Boha zarmucuje. Boh sa trápi hriechom človeka.

2.  Faktom o hriechu je, že spôsobuje vinu. My sme vinní a my to v srdci vieme. My to vieme vo svojom vnútri, že sme vinní.

3.  Hriech nás oddeľuje od Boha. V Iz 59 je napísané, že Boh nie je hluchý, aby nás nepočul, keď k Nemu voláme, alebo Jeho ruka nie je krátka na spasenie, ale sú to naše neprávosti, ktoré nás oddelili od Boha.

4.  Dôležitá vec: hriech prináša súd. Mt 25,31-46. Tam je konkrétne povedané, že Ježiš rozdeľoval ľudí, ktorí prišli pred neho na súd a podľa toho, ako žili, aký bol spôsob ich života, či sa k Nemu priblížili v chorých a núdznych a vo väzňoch a v cestujúcich.

5.  Najdôležitejší fakt je, že hriech zotročuje. Rim 6,16-23. Celá táto stať hovorí o veľmi podstatnej veci, ktorú činí hriech: hriech ťa zotročí. Spomína sa aj v knihe Ezechiel: ”Duša, ktorá hreší, zomrie.” Smrť je odplatou za hriech. Odplata je to, čo nám patrí.

6.  V 2Kor je napísané, že hriech spôsobuje duchovnú slepotu. V liste Títovi je napísané, že hriech nás robí nečestnými a že nám poškvrňuje svedomie. Ak máš v živote hriech, nejakým spôsobom ťa otvára k tomu, aby si začal robiť vo svojom živote kompromisy.

 
Biblia
používa štyri výrazy pre hriech.

1.  Hriech je čosi ako odchýlka od normálu (štandardu). Grécke slovo je “parabasis” a znamená to vybočenie z priamej línie, alebo prekročenie hranice. Čiže ak by človek kráčal rovno, to by bolo to správne a keď vybočí, tak to je hriech. Mzda toho je smrť. Keď netrafíš do cieľa, mzda toho je smrť.

2.  Iný grécky výraz, ktorý hovorí o hriechu je opis stavu. To znamená ustálený stav hriechu, v ktorom je človek chytený ako v pasci. Niekedy o človeku, čo takto žije povieme, že je to bezbožník. To je človek, ktorý sa tak rozhodol žiť.

3.  Ďalšia forma hriechu je zámerná vzbura proti tomu, čo vieš, že máš urobiť ale urobíš to inak. Na to je zase iný výraz: “anomia”, čo znamená bezzákonnosť alebo vzbura.

4.  Nečestné skutky alebo postoje. Neustúpiš zo svojho postoja, hoci vieš, že ho máš zmeniť. To je použité v Gn 19, keď prišli do Sodomy anjeli vyviesť odtiaľ Lota a on ich skryl u seba doma. Muži toho mesta sa zhromaždili pretože s nimi chceli mať pohlavný styk.


Hriech v sebe nesie to, že si: stratený, zničený alebo zlomený.

 

·         Musíme si byť vedomí, že sme zodpovední za svoje hriechy.

·         Ak sme veriaci a rozhodli sme sa, že chceme nasledovať Ježiša Krista, musíme byť ochotní svoje hriechy pred Bohom spoznávať.

·         Boh nám odhaľuje stále hlbšie a hlbšie naše vlastné vnútorné postoje, čistotu našich motívov a to je dobre.

·         Boh nás chce usvedčovať a chce nás očisťovať.

 

Verše na zapamätanie:

Rim 3,23: ...veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva;

Rim 6,23: Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Iz 53,6: Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých.  

Jak 4,17: Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.

1Jn 1,9: Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.