Choď na obsah Choď na menu
 


HISTÓRIA FARNOSTI

História  farnosti

 

Gréckokatolícka farnosť Sečovská Polianka bola zriadená 1. októbra 1943, vylúčením z dovtedajšej  farnosti Cabov. Pri posviacke obnoveného chrámu (pochádza z r.1870) v roku 1947, bol chrám zasvätený Panne Márii Karmelskej.

        V roku 1994 začali veriaci stavať nový chrám. Táto výstavba bola zdôvodnená predovšetkým statickým porušením starého chrámu. Nový chrám bol posvätený v Jubilejnom roku, dňa 16. júla 2000 a je zasvätený Sv. prorokovi Eliášovi, nakoľko sviatok Panny Márie Karmelskej nie je v gréckokatolíckom kalendáriu. Úcta k Panne Márii Karmelskej sa tým ale neznížila, čo potvrdzuje aj Dekrét Gréckokatolíckeho biskupstva č. 2057/93 vo veci Určenie patróna chrámu, ktorý podpísal vtedajší prešovský eparcha J. Exc. Mons. Ján Hirka, dňa 14. júla 1993: „Na Vaše požiadanie číslo 92/93 zo dňa 10. júla 1993 ustanovujem za patróna chrámu v Sečovskej Polianke proroka sv. Eliáša ...V náväznosti na Vašu miestnu tradíciu potvrdzujem, aby sa odpustová slávnosť slávila ku cti Panny Márie Karmelskej.“

        Od roku 1991 sa biskup J. Exc. Mons. Ján Hirka, každoročne zúčastňoval na odpustovej slávnosti v Seč. Polianke. Iba dvakrát nebol prítomný, a to v roku 1996, kedy slávnostnú svätú liturgiu slúžil Mgr. Peter Rusnák, biskupský vikár; a v roku 1997, kedy hlavným celebrantom bol Mons. Ján Gajdoš, generálny vikár.

Domáci veriaci, ale aj veriaci z blízkeho okolia si uctievajú na tomto mieste Pannu Máriu Karmelskú už od roku 1947. Pravidelnou prítomnosťou biskupa, mnohých kňazov, a tiež mnohých veriacich zo širšieho okolia, naberala odpustová slávnosť v Sečovskej Polianke eparchiálny význam. Toto potvrdil pri svojej prvej pastoračnej návšteve v Sečovskej Polianke i J. Exc. Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD prešovský eparcha, ktorý pri tejto príležitosti prečítal Dekrét Č.j. 2345/2004 zo dňa 16.07.2004 – Ustanovenie eparchiálneho odpustového miesta: „Po modlitbách a zvážení, rešpektujúc dlhoročnú tradíciu úcty k Panne Márii Karmelskej na základe moci mne danej, ustanovujem farnosť Sv. proroka Eliáša v Sečovskej Polianke dňom 18. júla 2004 eparchiálnym odpustovým miestom ku cti Panny Márie Karmelskej a proroka Eliáša.“ Týmto Dekrétom eparcha Ján ústne i písomne potvrdil a zaradil farnosť v Sečovskej Polianke medzi eparchiálne odpustové miesta gréckokatolíkov na Slovensku.   

V roku 2001 bol na odpustovej slávnosti prítomný vzácny hosť, J. Exc. Mons. Henryk Józef Nowacki, apoštolský nuncius na Slovensku.

V rámci každoročného trojdňového duchovného programu je možné na odpustovej slávnosti dať sa zaobliecť do rúcha sv. škapuliara a stať sa členom Arcibratstva sv. škapuliara.

V júli roku 2009 navštívil farnosť prešovský arcibiskup a metropolita Mons. ThDr. Ján Babjak SJ a pred slávnostnou odpustovou liturgiou posvätil vo svätyni chrámu nové fresky zobrazujúce: presvätú Bohorodičku Pannu Máriu, archanjelov Gabriela a Michaela, nie rukou vytvorený obraz Kristovej tváre a serafínov.

 V júli 2014 počas Archieparchiálnej odpustovej slávnosti boli v chráme posvätené 4  nové nástenné ikonografické fresky, zobrazujúce Svätých slovanských apoštolov Cyrila a Metoda a našich blahoslavených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, ktoré posvätil pomocný prešovský biskup o. Mons. SEODr. Milan Lach SJ.

o. Ľubomír Novák, súčasný farár

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.