Choď na obsah Choď na menu
 


LITURGICKÝ PROGRAM

Liturgický  program

od 11. do 17.  júna 2018

PONDELOK

11. 6. 2018

18:00

+ Anna Kočišová

               

UTOROK

12. 6. 2018

  7:00

 

+ z rod. Orendášovej a Ferkovej                     

STREDA

13. 6. 2018

18:00

 + Ján Madar

  ŠTVRTOK

14. 6. 2018

 7:00

 

+ Jozef, Anna, Michal, Ján

 PIATOK

15. 6. 2018

18:00

+ Michal, Orendáš

+ Michal a Anna Bančanskí

   SOBOTA

   16. 6. 2018

 7:00

Požehnanie Jána a Anny k 39. výročiu manželstva   

 2. NEDEĽA po Zos.Sv.D.

17. 6. 2018

 8:00

10:30

 

 

+ Michaela Urbanová

Požehnanie celej farnosti.  

+ Andrej Urban                                                                                     

    

    Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, stredu a v

 piatok  o 18:00, v utorok, štvrtok a sobotu o 7:00.  Svätá spoveď je pol hodiny pred liturgiou.

   Milodar 100.- Eur venovala Bohuznáma rodina. Srdečné Pán Boh zaplať.

   Budúcu nedeľu je zbierka na pomoc pri výstavbe budovy vikariátu v Humennom.

   Odpustová slávnosť v našom chráme bude v nedeľu 22. júla a bude ju viesť humenský vikár o. Martin Zlacký.

  V piatok Vás srdečne pozývame na sv. liturgiu do domu sv. Simeona v Sačurove o 9:00.

V sobotu Vás pozývame na evanjelizačné podujatie“Oheň“ do Prešova od 9:00, sv. omša o 16:30. 

O upratanie chrámu prosíme rodiny Jozefa Iľka 110, Jozefa Huďa 120, Michala Makohusa 117,  Michala Vaľovčina 121, Jána Bereša 136.

Liturgický  program

od 11. do 17.  júna 2018

PONDELOK

11. 6. 2018

18:00

+ Anna

Kočišová

               

UTOROK

12. 6. 2018

  7:00

 

+ z rod.

Orendášovej

a Ferkovej                     

STREDA

13. 6. 2018

18:00

 + Ján Madar

  ŠTVRTOK

14. 6. 2018

 7:00

 

+ Jozef,

Anna,

Michal, Ján

 PIATOK

15. 6. 2018

18:00

+ Michal,

Orendáš

+ Michal

a Anna

Bančanskí

   SOBOTA

   16. 6. 2018

 7:00

Požehnanie

Jána a Anny

k 39. výročiu manželstva   

 2. NEDEĽA po Zos.Sv.D.

17. 6. 2018

 8:00

 

 

10:30

 

 

+ Michaela

Urbanová

Požehnanie

celej farnosti.  

+ Andrej Urban                                                                                     

    

    Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, stredu a v

 piatok  o 18:00, v utorok, štvrtok a sobotu o 7:00.  Svätá spoveď je pol hodiny pred liturgiou.

   Milodar 100.- Eur venovala Bohuznáma rodina. Srdečné Pán Boh zaplať.

   Budúcu nedeľu je zbierka na pomoc pri výstavbe budovy vikariátu v Humennom.

   Odpustová slávnosť v našom chráme bude v nedeľu 22. júla a bude ju viesť humenský vikár o. Martin Zlacký.

  V piatok Vás srdečne pozývame na sv. liturgiu do domu sv. Simeona v Sačurove o 9:00.

V sobotu Vás pozývame na evanjelizačné podujatie“Oheň“ do Prešova od 9:00, sv. omša o 16:30. 

O upratanie chrámu prosíme rodiny Jozefa Iľka 110, Jozefa Huďa 120, Michala Makohusa 117,  Michala Vaľovčina 121, Jána Bereša 136.

Liturgický  program

od 21. do 27. mája 2018

PONDELOK

21. 5. 2018

18:00

Požehnanie

Michala

a Petra k narod.

+ Michaela Urbanová                   

UTOROK

22. 5. 2018

18:00

 

+ Ján Bilý                     

STREDA

23. 5. 2018

18:00

 Požehnanie

Jána

k 60. narodeninám

Uzdravenie

Ján Márie

a ich rodiny 

  ŠTVRTOK

24. 5. 2018

  7:00

 

 

 

 PIATOK

25. 5. 2018

18:00

+ Michal

+ Alžbeta 

Iľková

   SOBOTA

   26. 5. 2018

  7:00

+ Anna

Poláková,

František

Zahradník   

  NEDEĽA všet.svätých

27. 5. 2018

 9:00

 

 

 

10:30

 

 

Požehnanie

celej

farnosti.  

Odpustová slávnosť v Rímskokatolíckej  farnosti                                                                                           

   Dnes je o 14:30 večiereň sviatku Zoslania svätého Ducha. Spievame ju z bielej knihy Christos voskrese. 

   Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, utorok, stredu a piatok  o 18:00, vo štvrtok a sobotu o 7:00. Svätá spoveď je pol hodiny pred Božskou liturgiou.

   V pondelok je sviatok Najsvätejšej Trojice, po liturgii bude sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií.

  V utorok je deň sv. Charbela, počas liturgie budú v našom chráme relikvie sv. Charbela a po liturgii pomazanie olejom.

    O dva týždne 2. júna odchádzame na 9. púť do Krakova za 15,- Eur.

   Zbierka na masmédia bola 80,- Eur, Pán Boh zaplať.  

   O upratanie chrámu prosíme rodiny: Jána Iľka 67, Juraja Makohusa 68, Františka Sabola 69, Moniky Hricovej 78, Márie Hirkovej 79

Liturgický  program

od 14. do 20. mája 2018

PONDELOK

14. 5. 2018

  7:00

+ Dušan

Molnár                   

UTOROK

15. 5. 2018

18:00

 

+ Ján,

Mária 

Mantičoví                     

STREDA

16. 5. 2018

18:00

 Požehnanie  

Mariána

a Angely a rodiny

  ŠTVRTOK

17. 5. 2018

  7:00

 

+ Vladimír,

Július,

Ján

 

 PIATOK

18. 5. 2018

18:00

+ Michaela

Urbanová

+ Juraj Huďo,

panych.

1. výroč

úmrtia

   SOBOTA

   19. 5. 2018

  7:00

5. zádušná

sobota    

+ za  všetkých

zosnutých,

panychýda,

hramoty

  Zoslanie 

   svätého  

   Ducha

20. 5. 2018

 

8:00

10:30

Zoslanie

Svätého

Ducha

Pož. Michala

a Anny

k 50. výr.

manž.

Požehnanie

celej

farnosti.  

                                             Myrovanie                                                

    

    Dnes je zbierka na kresťanské masmédia.   

    Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, štvrtok a sobotu o 7:00 , v utorok, stredu a piatok  o 18:00. Svätá spoveď je pol hodiny pred Božskou liturgiou.

    V sobotu je 5. zádušná liturgia, panychýda a hramoty.

    V nedeľu je Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha, po oboch liturgiách bude myrovanie.

    O tri týždne 2. júna odchádzame na 9. púť do Krakova za 15,- Eur. Počas leta od 6. do 12. augusta bude púť do Medjugoria a Jadranu za 160,- Eur.  Prihláste sa v zákrestii.

    O upratanie chrámu prosíme rodiny: Stanislava Onuška 37, Michla Hatalu 38, Michala Otrošinu 43, Františka Katonu 58, Tomáša Hatalu  

Liturgický  program

od 7. do 13. mája 2018

PONDELOK

7. 4. 2018

  7:00

Požehnanie

Ivety                   

UTOROK

8. 5. 2018

18:00

 

+ Irena

Ďurechová,

6. výročie

úmrtia                      

STREDA

9. 5. 2018

18:00

+ z rod.

Kočišovej

a Ščurovej

+ Mária

a Mária                                       

  ŠTVRTOK

10. 5. 2018

  7:30

 

 

18:00

+ Jozef,

Jozef, Anna

Vaľoví

Požehn. 

celej farnosti     

Myrovanie

 PIATOK

11. 5. 2018

18:00

+ Mária,

Michal 

Sviatok

blaženého

biskupa

Vasiľa

Hopka

   SOBOTA

   12. 5. 2018

  7:00

+ Ján

Kočiš,

4. výročie

úmrtia

  NEDEĽA

13. 5. 2018

 8:00

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

Pož. Jána

a Márie

k 40 výroč.

manž.,

modl. za

Mariána,

Angelu

a rod.

Požehnanie

celej

farnosti.                                                

      Dnes  o 14:30 bude Akatist k presvätej Bohorodičke. 

      Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok a sobotu o 7:00 , v utorok, stredu, štvrtok a piatok  o 18:00, vo štvrtok aj ráno o 7:30. Sv. spoveď pol hodiny pred liturgiou.

      V utorok 8. mája je v kláštore v Lomnici evanjelizácia o farských bunkách od 9:00.

      Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, Božské liturgie s myrovaním budú o 7:30 a 18:00.

     V piatok je sviatok blaženého biskupa a mučeníka Vasiľa Hopka,

po liturgii bude Moleben.

     V nedeľu po druhej liturgii bude stretnutie detí i rodičov.

V nedeľu je zbierka na kresťanské masmédia. 

     Zbierka na kňazský seminár bola 78, Eur.  Srdečné Pán Boh zaplať.

    O upratanie chrámu prosíme rodiny: Miroslava Pálenčíková 720, Michal Lukáč 1, Ján Šaláta 15, František Hatala 17, Jozef Pavliščák 34.

Liturgický  program

od 30. apr.

do 6.mája

2018

PONDELOK

30. 4. 2018

18:00

+ Marienka

Trellová,

2. výročie úmrtia                   

UTOROK

1. 5. 2018

18:00

 

+ Marta

Makohusová                      

STREDA

2. 5. 2018

18:00

Požehnanie

Aničky

k 40. narodeninám

                                      

  ŠTVRTOK

3. 5. 2018

  7:00

 

+ Ján a Janík

PIATOK

4. 5. 2018

  7:00

 

 

18:00

Požeh.  

Spoločenstva  

svätého ruženca

+ Mária,

Ján a Ján

Kmecoví

   SOBOTA

   5. 5. 2018

  7:00

+ Mária

a Jozef

Urbanoví

  NEDEĽA

6. 5. 2018

 8:00

 

 

10:30

Požehnanie

celej farnosti.

+ Anna Palfiová                                                

     Dnes je zbierka pre kňazský seminár. Dnes poobede o 13:00 je v Dvoriankach regionálne stret. Modlitieb otcov. 

    Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, utorok, stredu a piatok  o 18:00, vo štvrtok, piatok a sobotu o 7:00. Sv. spoveď je hodinu pred liturgiou. Spoveď chorých je v stredu popoludní od 12:30 na ulici Toplianskej, Stankovskej a Staničnej, vo štvrtok na Harangove  a Hrachovišti, v piatok popoludní na ulici Novej  a Hlavnej.

    V utorok 1. mája na turistický deň do Zamutova odchádzame o 7:40 od chrámu. Platí sa 2 Eurá. Prihláste sa dnes do poludnia v zákrestii alebo na fare.

    Budúci utorok 8. 5. je v kláštore v Lomnici evanjelizácia o farských bunkách.

    Zbierka na obnovu chrámu bola 268, Eur. Milodary:100,- 50,- a 50,- Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.

    O upratanie chrámu prosíme rodiny: Jozefa Šinaja 724, Jána Huďa 727, Jána Nemčíka 731, Miroslava Kochana 732, Jozefa Iľka 741.

Liturgický  program

od 16. do 22. apríla 2018

 

PONDELOK

16. 4. 2018

18:30

Požehnanie Lenky a Lívie                   

UTOROK

17. 4. 2018

7:00

 

+ Ján Kozák                      

STREDA

18. 4. 2018

18:00

+Peter Fejko, nedož.29. narodeniny

+Pavol,+z rod. Ondovej a Paroničovej                                      

  ŠTVRTOK

19. 4. 2018

  7:00

 

+Ján, Anna

PIATOK

20. 4. 2018

18:00

+František

+Zuzana, Ján

   SOBOTA

  21. 4. 2018

  7:00

+kňaz Vasiľ

  NEDEĽA

22. 4. 2018

 8:00

10:30

+Veronika Čoláková

Požehnanie Michala Mráza                                                

       

   

  Božské liturgie počas týždňa budú v utorok, štvrtok a sobotu  o 7:00, v pondelok o 18:30, v stredu a v piatok o 18:00.

  Na budúcu nedeľu bude aprílová zbierka na chrám.   

 Srdečne pozývame deti, mládež, celé rodiny na turistický deň, ktorý sa uskutoční 1. Mája. Prihláste sa v zakrestii. Plagát je na nástenke.

     Bohuznáma rodina darovala 50 Eur, srdečné Pán Boh zaplať.  

       O upratanie chrámu prosíme rodiny: Pavla Šinaja 621, Jána Levčíka 625, Františka Piršča 635, Jána  Mantiča 666 a Jána Sabolčáka 672.

Liturgický  program

od 2. do 8. apríla 2018

PONDELOK

2. 4. 2018

 8:00

 

10:30

Požehn. Jozefa

k 60. nar.a celej rodiny

Požehnanie

Kataríny,

Jána a rod.                   

UTOROK

3. 4. 2018

18:00

 

+ Marta

Makohusová                      

STREDA

4. 4. 2018

18:00

Uzdravenie

Jakuba

                                      

  ŠTVRTOK

5. 4. 2018

  7:00

 

Požehnanie

Margity

PIATOK

6. 4. 2018

  7:00

18:00

Požehnanie

spoločenstva

sv. ruženca

+ Jozef

9. výročie úmrtia

   SOBOTA

   7. 4. 2018

  7:00

Požehnanie

celej farnosti

  NEDEĽA

  8. 4. 2018

 8:00

 

 

 

10:30

Požehnanie  

Zuzany

k 90. narodenin.

Požehn.

Mareka 20.

a Moniky

40. Nar.                                                

       

      Božské liturgie počas týždňa budú v utorok, stredu a piatok  o 18:00, vo štvrtok, piatok a sobotu o 7:00.          

       Svätá spoveď v chráme je hodinu pred liturgiou, spoveď chorých je v stredu popoludní od 12:30 na ulici Toplianskej, Stankovskej a Staničnej, vo štvrtok na Harangove  a Hrachovišti, v piatok popoludní na ulici Novej  a Hlavnej.

     Na prvý piatok bude celodenná poklona  pred  sviatosťou  najsvätejšej  Eucharistie.

Na budúcu nedeľu bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí po druhej sv. liturgii.  

     Do pokladničky k Božiemu hrobu sme darovali 334 Eur, srdečné Pán Boh zaplať.  

       O upratanie chrámu prosíme rodiny: Ľubomíra Šalátu 566, Kataríny Kočišovej 567, Jána Lukáča 563, Michala Pačuty 569 a Boženy Nemčíkovej 572. Liturgický  program

od 26.marca do 1.apríla 2018

PONDELOK

26.3.2018

18:00

+ Mária a Jozef

+ Ján, Matúš                                        VPD

UTOROK

27.3.2018

17:30

 

Uzdravenie Anny , posv. modlitbou exorcizmu: olivového oleja, soli a vody                           

STREDA

28.3.2018

18:00

Požehnanie Márie k narodeninám

+ Jozef Šaláta                                       VPD

  ŠTVRTOK

29.3.2018

18:00

19:00

+  Anna Šalátová, 5. výročie úmrtria

Strasti o umučení  Pána

PIATOK

30.3.2018

  7:30

15:00

Kráľovské hodinky          Prísny  pôst

Večiereň s uložením plášten. do hrobu

   SOBOTA

   31.3.2018

17:00

+ kňaz Vasiľ Šuliman

  NEDEĽA

  1.4.2018

 5:00  

8:00

10:30

Utiereň vzkriesenia Pána Ježiša

Požehn. Heleny k 70. Narodeninám

Požehnanie celej farnos.   Myrovanie                                               

  Dnes je od 16:30 do 18:30 sv. spoveď v Sačurove a vo Vranove. V týždni budú liturgie v pondelok, stredu a štvrtok o 18:00, v utorok o 17:30 s o Jaroslavom Strížom, v sobotu o 17:00. Sv. spoveď je pol hodiny pred liturgiou. V piatok sú o 7:30 Kráľovské hodinky a o 15:00 večiereň uloženia pláštenice do hrobu.  

   Na nedeľu Paschy je o 5:00 Utiereň vzkieresania a posvätenie veľkonočných jedál, pri liturgiách o 8:00 a 10:30 je myrovanie a posvätenie košíkov detí .  

   Marcová zbierka pre chrám bola 227,- Eur, Milodary 50,- a 50,- Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.   O upratanie chrámu prosíme rodiny: Jozefa Makohusa 549, Veroniky Šinajovej 552, Jozefa Pauliščáka 553, Jána Kočiša 554 a Michala Makohusa 562.

Liturgický  program

od 12. do 18. marca  2018

PONDELOK

12.3.2018

17:30

+ Mária,

Michal

Požehnanie

Ján a Anna

UTOROK

13.3.2018

  7:30

 

Požehnanie

Božie:

Martinka,

Marek a Monika

a Jozef

49-narodeniny                          

STREDA

14.3.2018

17:30

+ Anna

Vasilišinová

a Jozef Onuško

+ Anna

Pechová                                     VPD

  ŠTVRTOK

15.3.2018

  7:30

 

 

PIATOK

16.3.2018

17:30

+ Michaela

Urbanová 

VPD

   SOBOTA

   17.3.2018

 7:00

 

 

7:30

Akatist

k presvätej

Bohorodičke

  NEDEĽA

 18.3.2018

 8:00

10:30

Požehn. Vierky

k 57., Alenky

a Martina  27.

Požehnanie

celej farnosti     

+ Ján                                                 

   Dnes je o 14:30 krížová cesta za uzdravenie rodu.   

   Počas týždňa budú liturgie v pondelok, stredu, piatok o 17:30,, v utorok, štvrtok  a sobotu o 7:30.

    V  sobotu je o 7:00 Akatist k presvätej Bohorodičke.

    Svätá spoveď v chráme je pol hodiny pred liturgiou.

    Od zajtra začína oprava nášho chrámu, príprava materiálu.

    Budúcu nedeľu je pri liturgiách marcová zbierka pre obnovu chrámu.

    Milodary na opravu darovali Bohuzn. rodiny 50,- a 30,-  Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.  

   O  upratanie chrámu prosíme rodiny: Pavla Hrivňáka 536, Milana Hančikovského 539, Jozefa Lovásza 543, Ľubice Longovej 545, Jozefa Ondu 537.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.