Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


LITURGICKÝ PROGRAM

Liturgický  program

od 23.

do 29.októbra 2017

PONDELOK

23. 10. 2017

18:00

Pomoc Božia

pre rodinu

Hricovú

+ Anna

Baranišinová

k nedožit. 86. nar.                                                       

UTOROK

24. 10. 2017

  7:30

+ Pavol,

Ján.

Alžbeta, Juraj,

Anna

STREDA

25. 10. 2017

18:00

+ Libuša,

Ján a Milan

Vasiľ

+ Ing. Vladimír

Hojda                                           

  ŠTVRTOK

26. 10. 2017

  7:30

 

+ Ján, Jozef,

Mária a Jozef Bilý

PIATOK

27. 10. 2017

18:00

+ Jozef

Makohuz

k nedož. 75 narodenin.

+ Pavol, Anna,

Pavol Kohútoví  

  SOBOTA

28. 10. 2017

  7:30        

 

+ Anna

a Vojtech

21.NEDEĽA   

po ZSD, 4 hl.

 29. 10. 2017

 8:00

 

 

10:30

+ Andrej

Pavliščák

Požehnanie

celej farnosti

+ Andrej,

Michal, Anna                                                                  

    Dnes je  zbierka  na  misie.  Dnes o 14:30 je  Moleben  k blaženému  Pavlovi  Gojdičovi  a ruženec  oslobodenia.

   V  pondelok, stredu a piatok sú liturgie o 18:00, v utorok, štvrtok a v sobotu o 7:30. Svätá spoveď je každý deň  pol hodiny  pred sv. liturgiou.

   Na laviciach pod chórom sú lístky na zádušnú liturgiu za našich zosnutých na 1. novembra o 9:00 a panychýdu.

  Do konca novembra si predplaťte časopis Slovo za 14,- Eur.

Budúcu nedeľu sa posúva  čas o hodinu neskôr.

 Zbierka na opravu chrámu za október bola 223,- Eur. Pán Boh zaplať.

  V zákrestii Vám ponúkame za 5 Eur knihy dvoch gréckokat kňazov: o. Tomáša Haburaja a o. Mareka Badidu. Počas októbra večer o 17:30 je detský ruženec.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Juraja Makuhusa 68, Františka Sabola 69, Hárie Hirkovej 79, Anny Novákovej 697, Jozefa Urbana 87.

Liturgický  program

od 16. do

22. októbra

2017

PONDELOK

16. 10. 2017

18:00

+ Michaela

+ Pavol                                                       

UTOROK

17. 10. 2017

  7:30

+ Anna

Ševčíková

STREDA

18. 10. 2017

18:00

+ Irena

+ z rodín

Šalátovej

a Uličnej                                           

  ŠTVRTOK

19. 10. 2017

  7:30

 

 

PIATOK

20. 10. 2017

18:00

+ Jána Bilý,

1. výročie úmrtia

+ Jozef

Makohuz.

3. výročie úmrtia

  SOBOTA

21. 10. 2017

  7:30        

 

+ Andrej

20.NEDEĽA   

po ZSD, 3 hl.

 22. 10. 2017

 8:00

 

10:30

+ Marta Makohusová

Požehnanie celej farnosti

+ Juraj Huďo                  Zbierka na misie                                                        

  

   Dnes o 14:30 je Akatist nevyčerpateľná čaša.

   V  pondelok, utorok, stredu a piatok sú liturgie o 18:00, v otorok, štvrtok, piatok a v sobotu o 7:30. Svätá spoveď je každý deň  pol hodiny  pred sv. liturgiou.

   V stredu je pred liturgiou o 17:30  ruženec  v rámci  programu Milión detí sa modlí ruženec.

   V stredu  je sviatok sv. Lukáša, apoštola  a  evanjelistu.

 Budúcu nedeľu je zbierka na misie. Bohuznáma rodina venovala milodar  30,- Eur. Pán Boh zaplať.

  Počas októbra večer o 17:30 je detský ruženec.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Stanislava  Onuška 37. Michala Hataly 38, Michala Otrošiny 43, Františka Katony 58 a Jána  Iľka 741.

Liturgický program

od 9. do 15. októbra 2017

PONDELOK

9.10.2017

18:00

+ Ing. Daniela

Majovská

Modlitby otcov                                                    

UTOROK

10.10.2017

  7:30

 

+ Michal

a Anna Bačoví

STREDA

11.10.2017

18:00

Požehnanie

Peter, Peter,

Ľubo

+ Jozef, Ján,

Alžbeta                                           

  ŠTVRTOK

12. 10. 2017

  7:30

 

Požehnanie

Márie

k narodeninám

PIATOK

13. 10. 2017

18:00

Požehnanie

Boženky

k 50. narodeninám

+ Mária

Fedorová

  SOBOTA

14. 10. 2017

  7:30        

 

Požehnanie

Michal, Helena,

Peter

21.NEDEĽA   

po ZSD, 2 hl.

  15. 10. 2017

 8:00

 

 

10:30

+ Veronika,

Ján  Šinajoví

Požehnanie

celej farnosti

Októbrová

zbierka

- oprava

chrámu

 

     Dnes o 14:30 je Akatist k  presvätej  Bohorodičke.

     V  pondelok, stredu a piatok sú liturgie o 18:00, v utorok, štvrtok  a v sobotu  o 7:30. Svätá spoveď je každý deň  pol  hodiny  pred  sv.  liturgiou.

   Budúcu nedeľu  je  októbrová  zbierka  pre  opravu  nášho chrámu.

   Bohuznáma  rodina  venovala  milodar  50,- Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.

   O mesiac, 6. novembra  organizujeme  jednodňovú  púť  do štyroch poľských pútnických miest. 

   Počas  októbra  večer o 17:30 je detský ruženec.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Jána Hataly 763, Jána Urbana 765, Pavla Šaláty 2, Jána Šaláty 15, Michala Banického 33.

Liturgický  program

od 2. do 8. októbra 2017

PONDELOK

2. 10. 2017

17:30

 

18:00

Ruženec:

žiaci 4. ročníka

+ Alžbeta, Anton,

Ján, Jaroslav

Požehnanie

Anny Senkovej

k 70. narod.                                                       

UTOROK

3. 10. 2017

17:30

 

18:00

Ruženec:

žiaci 5. ročníka

Požehnanie

Márie

+ Michal a

 Anna Bačoví

STREDA

4. 10. 2017

17:30

 

18:00

Ruženec:

žiaci 6. ročníka

+ Ján, Mária

a Ján z rod.

Kmecovej                                           

  ŠTVRTOK

5. 10. 2017

  7:30

 

+ Alžbetka Iľková

PIATOK

6. 10. 2017

  7:30

 

 

17:30

 

18:00

Požehn.

spoločenstva

sv. ruženca

Ruženec:

žiaci 3. ročníka

+ Mária

Fedorová 

+ Ondrej

  SOBOTA

7. 10. 2017

  7:30        

 

+ Anna

Pirščová

+ Anton

20.NEDEĽA   

po ZSD, 1 hl.

   8. 10. 2017

 8:00

 

 

 

 

 

10:30

+ Anna

Rabatinová

Požehnanie

celej farnosti

Pomoc Božia

pre Františka,

Máriu a ich r.                                                                   

  Dnes o 14:00 je pohreb zosnulého  Jána Ďurecha.

  V  pondelok, utorok, stredu a piatok sú liturgie o 18:00 o štvrtok, piatok a v sobotu o 7:30. Svätá spoveď je každý deň  hodinu pred sv. liturgiou.

Spoveď chorých bude v stredu ulice Stankovská, Staničná, Toplianska, vo štvrtok Harangov, Hrachovište a v piatok Nová a Hlavná ulica. Na 1. piatok je v chráme celodenná poklona a liturgia ráno i večer.

 Zbierka na kňazský seminár  bola 65,  Eur. Bohuznáma rodina venovala milodar 100,- Eur. Pán Boh zaplať.

  Počas októbra večer o 17:30 je detský ruženec.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Jána Huďa 727, Jána Nemčíka 731, Miroslava Kochana 732 a Miroslava Dargaja 740 a Jozefa Iľka 741.

Liturgický  program

od 18. do 24. septembra

2017

PONDELOK

18. 9. 2017

18:00

Požehnanie

Michal, Peter

Lívia   

Modlitby

otcov

UTOROK

19. 9. 2017

  7:30

+ Anna

Hajduková

STREDA

20. 9. 2017

18:00

+ Juraj Huďo

+ Ján Bilý

  ŠTVRTOK

21. 9. 2017

  7:30

 

+ Mária a Pavol     

PIATOK

22. 9. 2017

18:00

+ Jozef,

Ján a Anna

  SOBOTA

23. 9. 2017

  7:30        

 

Požehnanie

Michaely

a jej rodiny

16.NEDEĽA   

po ZSD, 7 hl.

  24. 9. 2017

 8:00

 

 

10:30

+ Jozef Anna

Makohuzoví 

Požehnanie

celej farnosti                          

    Dnes je septembrová zbierka pre opravu nášho chrámu, večiereň dnes nebude.

   V pondelok, stredu a piatok sú liturgie o 18:00, v utorok, štvrtok a v sobotu o 7:30, do štvrtku trvá obdobie sviatku Povýšenia svätého kríža.

   V zákrestii Vám ponúkame brožúru: Podávanie Eucharistie deťom a nemluvňatám, vhodnú pre rodičov malých detí (1Euro)

 Deti a mládež pozývame zapojiť sa do Centra voľného času v Juskovej Voli a mať výhody pri všetkých ich podujatiach, tlačivá sú v zákrestii. Vek je od 9 do 25 rokov.

   Milodary pre chrám venovali novomanželia Branislav a Miriama Berešoví 100  Eur, Bohuznáma rodina na opravu chrámu 50.- Eur. Budúcu nedeľu je zbierka na seminár.

 Kto má svedectvá so života o. Jána Mastiliaka  pre jeho blahorečenie, nech ich odošle na ABÚ Prešov.

  O upratovanie chrámu na budúcu sobotu prosíme rodiny: Jána Mantiča 666, Jána Sabolčáka 672, Petra Truchana 677, Mariána Šalátu 685, Jozefa Makohuza 609.

Liturgický  program

od 4.do 10.septembra 2017

PONDELOK

4. 9. 2017

18:00

+Ján Bereš,

4. výročie

úmrtia

Modlitby

otcov                 

UTOROK

5. 9. 2017

  7:00

+Alžbetka Iľková

STREDA

6. 9. 2017

18:00

+Anna  

Pirščová

+Ondrej                         

  ŠTVRTOK

7. 9. 2017

7:00

 

 

PIATOK

8. 9. 2017

 7:30

 

18:00

 

 

 Požehnanie

Michala

k 40.

narodeninám

+Marta

Makohusová  

Myrovanie

  SOBOTA

9. 9. 2017

7:00        

 

+  Anna

Poláková

14.NEDEĽA   

po ZSD, 5 hl.

  10. 9. 2017

 8:00

 

10:30

Požehnanie

celej farnosti

                                                           

  

 Dnes večiereň nebude.

  V  pondelok,  v stredu,  v piatok sú  liturgie o 18:00, v utorok, vo štvrtok a v sobotu o 7:00.

  V piatok je sviatok narodenie Presv. Bohorodičky,

sv. liturgia  bude o 7:30 a 18:00 s myrovaním. V piatok je voľnica. Počas celého dňa bude poklona pred Najsv. Eucharistiou, preložená z prvého piatku.

Spoveď bude každý deň pol hodinu pred sv. liturgiou.

Spoveď chorých bude v stredu ulice Stankovská, Staničná, Toplianska, vo štvrtok Harangov, Hrachovište.

Zbierka na chrám bola 158, 70 Eur. Pán Boh zaplať.

   O  upratanie chrámu na budúcu sobotu prosíme rodiny: Jána Lukáča  568, Michala Pačutu 569, Boženy Nemčíkovej 572, Márie Tkáčovej  574 a Márie Macinskej 608.

Liturgický  program

od 28.aug. do 3. sept. 2017

PONDELOK

28. 8. 2017

18:15

                                         Modlitby otcov

UTOROK

29. 8. 2017

  9:00

Sťatie hlavy Jána Krstiteľa

+Mária Fedorová

STREDA

30. 8. 2017

18:15

+ Janka  Kouková k nedož. 38.nar.

  ŠTVRTOK

31. 8. 2017

  7:00

 

 

PIATOK

1. 9. 2017

8:00

+ Pavol, Anna Makohusová

  SOBOTA

2. 9. 2017

  7:00        

 

+ Jozef, Jozef, Mária

13. NEDEĽA   

po ZSD, 4 hl.

  3. 9. 2017

 8:00

10:30

Požehnanie Veroniky k 75. nar. s rodinou                              Požehnanie prvoprijímajúcich detí                          

 

  Dnes večiereň nebude. Dnes je zbierka na chrám.

  V  pondelok a v stredu  sú liturgie o 18:15, vo štvrtok a v sobotu o 7:00, v utorok je sviatok sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa- liturgia o 9:00 a v piatok je prvý piatok v mesiaci o 8:00.

  Spoveď veriacich aj chorých bude až o týždeň.

Na budúcu nedeľu vás srdečne pozývame na posviacku ikonostasu do chrámu v Dlhom Klčove. Plagát je na nástenke.

O upratovanie chrámu na budúcu sobotu prosíme rodiny: Jozefa Makohusa 549, Verony Šinajovej 552, Jozefa Pavliščáka 553, Jána Kočiša 554 a Ľubomíra Šalatu 566.

Liturgický  program

od 21. do 27. augusta 2017

PONDELOK

21. 8. 2017

18:00

Požehnanie

Matúš, Monika

a Anna

+ Anna

Prislupčáková

UTOROK

22. 8. 2017

  7:00

Požehnanie

Ota

STREDA

23. 8. 2017

18:00

Požehnanie

Marián

a Mária a 

rod. Poláková

Modlitby

otcov

  ŠTVRTOK

24. 8. 2017

18:00

 

+ Ján Šmajda

a rodina Čonková

Moleben

k bl.  Metodovi

 Trčkovi

PIATOK

25. 8. 2017

 7:30

 

  SOBOTA

26. 8. 2017

18:00        

 

+  Anna

Poláková

12.NEDEĽA   

po ZSD, 3 hl.

  27. 8. 2017

 8:00

 

10:00

Požehnanie

celej farnosti

                                                           

   Dnes bude o 14:30  Akatist k Matke ustavičnej pomoci.

  V  pondelok,  stredu,  štvrtok  a  sobotu sú  liturgie o 18:00, v utorok o 7:00 a v piatok o 7:30.

  Zajtra, v  pondelok bude liturgia a večeradlo s o. Jaroslavom Strížom, posvätí soľ, olivový olej a vodu modlitbou exorcizmu a povedie modlitbu  za uzdravenie.    

   V piatok 25. augusta k  je doporučený  sviatok blaženého Metoda Dominika Trčku, liturgia bude o 7:30 ráno a v predvečer sviatku, vo štvrtok večer bude Moleben.   

   Na farskú púť do Medjugoria odchádzame v nedeľu po druhej liturgii, ktorá začne o 10:00, teda o pol hodiny skôr.

Zbierka na katolícke školy bola 80, 37 Eur. Pán Boh zaplať.

   Budúcu nedeľu je pri oboch liturgiach augustová zbierka na opravu nášho chrámu. O  upratanie chrámu na budúcu sobotu prosíme rodiny: Jána Tomáša 533, Pavla Hrivňáka 536, Jozefa Ondu 537, Milana Hančikovského 539 a Jozefa Lovása 543.

Liturgický  program

od 14. do 20. augusta 2017

PONDELOK

14. 8. 2017

18:00

Požehnanie Anny k 30. narodeninám

                                         Modlitby otcov

UTOROK

15. 8. 2017

  7:00 18:00

Požehnanie celej farnosti          Myrovanie

+ Michal a Mária  Požeh. Vincent a Mária

STREDA

16. 8. 2017

18:00

+ Juraj Huďo  

  ŠTVRTOK

17. 8. 2017

  7:00

 

+ Anna Pirščová

PIATOK

18. 8. 2017

18:00

+ Marta Makohusová

+ Ján, Mária

  SOBOTA

19. 8. 2017

  7:00        

 

+ Ján, Anna, Ján, Mária

11. NEDEĽA   

po ZSD, 2 hl.

  20. 8. 2017

 8:00

10:30

Požehnanie celej farnosti                                + Pavlína Ondová k nedožitým 78. narod.                          

   Dnes večiereň nebude.

  V  pondelok, utorok  a piatok  sú liturgie o 18:00, v utorok, stredu, štvrtok, piatok sobotu o 7:00 v nedeľu o 8:00 a 10:30

  V utorok  je prikázaný  sviatok  zosnutia  presvätej  Bohorodičky.  Liturgie s myrovaním budú o 7:00 a 18:00.

  O týždeň v pondelok 21. augusta bude liturgia a večeradlo s o. Jaroslavom Strížom , posvätí soľ, olivový olej a vodu exorcizovanou modlitbou a povedie modlitbu  za uzdravenie.

   Budúcu nedeľu o 5:00 odchádzame na hlavný  odpust do Ľutiny, prihláste sa v zákrestii, cena je 5,- Eur.

   Na farskú púť do Medjugoria sú ešte 4 voľné miesta. Do budúcej nedele prineste svoje osobné údaje a platbu za púť.  Milodar na opravu chrámu 50,- Eur venovala Bohuzáma darkyňa. Srdečné Pán Boh zaplať.

   O  upratanie chrámu na budúcu sobotu prosíme rodiny: Andreja Palfiho 509,  Jána Hreňa  510,  Jána  Kočiša  511, Martina Nemčíka  518, Juraja  Satváriho 530.

Liturgický  program

od  31. 7.  do  6. 8.  2017

PONDELOK

31. 7. 2017

18:00

+ Anna

UTOROK

1. 8. 2017

  7:00

+ Michal,  

Zuzana a Anna

z rodiny Bílej

a Madarovej

STREDA

2. 8. 2017

18:00

Požehnanie 

Vierky a jej rodiny  

  ŠTVRTOK

3. 8. 2017

  7:00

 

+ Anna

Madarová

PIATOK

4. 8. 2017

  7:00

 

 

18:00

Požehnanie

spoločenstva

sv. ruženca

+ Peter a Mária

  SOBOTA

5. 8. 2017

  7:00        

 

+ Alžbetka  Iľková

8. NEDEĽA   po ZSD, 8 hl.

   6. 8. 2017

 8:00

 

 

10:30

Požehnanie

celej farnosti

 Myrovanie  

+ Ondrej                           

  Dnes o 14:15 bude večiereň a ruženec oslobodenia.

 V  pondelok, stredu a piatok  sú liturgie o 18:00, v utorok, štvrtok, piatok   a sobotu o 7:00.

 V nedeľu je sviatok Premenenie Pána, po sv. liturgiách bude myrovanie.

 Na prvý piatok bude celodenná adorácia pred Najsv. Eucharistiou, sv. spoveď hodinu pred liturgiou. Spoveď chorých bude v stredu na uliciach Stankovská, Toplianska, Staničná a v piatok Harangov, Hlavná, Hrachovište.

        O  upratanie chrámu na budúcu sobotu prosíme rodiny: Jozefa Otrošinu 465, Anny Huďovej  470, Michala Makohusa 471, Petra Tatara 474, Ladislava Duraníka 490.

Liturgický  program

od  31. 7.  do  6. 8.  2017

PONDELOK

31. 7. 2017

18:00

+ Anna

UTOROK

1. 8. 2017

  7:00

+ Michal,  Zuzana a Anna z rodiny          Bílej a Madarovej

STREDA

2. 8. 2017

18:00

Požehnanie  Vierky a jej rodiny  

  ŠTVRTOK

3. 8. 2017

  7:00

 

+ Anna Madarová

PIATOK

4. 8. 2017

  7:00

18:00

Požehnanie spoločenstva sv. ruženca

+ Peter a Mária

  SOBOTA

5. 8. 2017

  7:00        

 

+ Alžbetka  Iľková

7. NEDEĽA   

po ZSD, 7 hl.

   6. 8. 2017

 8:00

10:30

Požehnanie celej farnosti         Myrovanie   + Ondrej                           

  

 V  pondelok, stredu a piatok  sú liturgie o 18:00, v utorok, štvrtok, piatok   a sobotu o 7:00.

 V nedeľu je sviatok Premenenie Pána, po sv. liturgiách bude myrovanie.

 Na prvý piatok bude celodenná adorácia pred Najsv. Eucharistiou, sv. spoveď hodinu pred liturgiou. Spoveď chorých bude v stredu na uliciach Stankovská, Toplianska, Staničná a v piatok Harangov, Hlavná, Hrachovište.

        O  upratanie chrámu na budúcu sobotu prosíme rodiny: Jozefa Otrošinu 465, Anny Huďovej  470, Michala Makohusa 471, Petra Tatara 474, Ladislava Duraníka 490.

Liturgický  program

od 17. do 23. júla 2017

PONDELOK

17. 7. 2017

 

18:00

 

Bl.hieromučeník

Peter

Pavol Gojdič

Požehnanie Lenka,

Rudolf a Rudko

UTOROK

18. 7. 2017

  7:00

Požehnanie

Ján

a Anna

Požehnanie

Margity

Haburovej

STREDA

19. 7. 2017

18:00

+ Juraj Huďo

  ŠTVRTOK

20. 7. 2017

18:00

 

+ Ján Bilý   

Sv. prorok Eliáš

PIATOK

21. 7. 2017

18:00

+ Michal  

a  Anna  Vasilišinoví

  SOBOTA

22. 7. 2017

18:00        

 

Požehnanie

Anna a Ondrej

7. NEDEĽA   

po ZSD, 6 hl.

   23. 7. 2017

 8:00

10:30

+ Peter Fejko

Požehnanie

celej farnosti

Myrovanie                              

  Dnes je júlová zbierka pre náš chrám, popoludní o 14:15 bude akatist.

  V pondelok, stredu, štvrtok, piatok a sobotu sú liturgie o 18:00, v utorok o 7:00. V pondelok je sviatok bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča a vo štvrtok sv. proroka Eliáša.

   V utorok od 9:00 bude pracovná brigáda pri úprave okolia nášho chrámu pred odpustovou slávnosťou. Pozývame mužov, ženy i deti a mládež. Budeme čistiť dlažbu, upravovať dreviny, trávniky, živé ploty, doneste si náradie.

   Milodar z krstu rodiny Novákovej bol 30.- Eur. Srdečne Pán Boh zaplať.

   Na budúci týždeň bude v našom chráme Archieparchiálna odpustová slávnosť  s duchovnou obnovou. Srdečne Vás pozývame.

O upratanie chrámu na budúcu sobotu prosíme rodiny: Jána  Pačuty 419, Margity Urbanovej 437, Jozefa Vaľovčina 446,   Jozefa Palfiho 449 a Jozefa Orendáša 451.

Liturgický  program

od 10. do 16. júla 2017

PONDELOK

10. 7. 2017

18:00

 

+ Helenka Nemcová k nedož. 50 narod.

+ Jozef, Pavol, Ján, Alžbeta

UTOROK

11. 7. 2017

  7:00

Požehnanie  rodín  Mariána a Jozefa

 

STREDA

12. 7. 2017

18:00

Požehnanie Márie a Viery

+ Pavol Kohút

  ŠTVRTOK

13. 7. 2017

 7:00

 

 

PIATOK

14. 7. 2017

18:00

Požehnanie  Janky, Terezky a Alžbetky

 

  SOBOTA

15. 7. 2017

  7:00        

 

 

6. NEDEĽA   

po ZSD, 5 hl.

   16. 7. 2017

 8:00

10:30

Požehnanie celej farnosti

+ Pavol Dobranský, 8. výročie úmrtia  

Zbierka na chrám                                

  Dnes  večiereň nebude.

  V pondelok, stredu a piatok sú liturgie o 18:00, v utorok, vo štvrtok a v sobotu o 7:00.

 Žiakom ponúkame prázdninové pobyty v Jus. Voli za 55,- Eur. Plagát je na nástenke.

Ponúkame Vám duchovné cvičenia v seminári v Prešove. Informácie sú na plagáte na nástenke.

Na zbierku „Diela Sv. Otca“ ste venovali 108,35 eur. Srdečne Pán Boh zaplať.

Budúcu nedeľu bude pri liturgiách júlová zbierka pre obnovu nášho chrámu. O dva týždne bude v našom chráme Archieparchiálna odpustová slávnosť  s duchovnou obnovou. Srdečne Vás pozývame.

O upratanie chrámu na budúcu sobotu prosíme rodiny: Pavla Šalatu 2, Jána Šalatu 15, Františka Hatalu 17, Jozefa Pavliščáka 34, Stanislava Onuška 37, Michala Hatalu 38, Michala Otrošinu 43, Františka Katonu 58, Jána Iľka 67, Františka Sabola 69.

 

 

 

 

 

 

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.