Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


LITURGICKÝ PROGRAM

Liturgický  program

od 22. do 28. januára 2018

PONDELOK

22. 1. 2018

  7:30

Požehnanie

Božie

pre Emíliu    

UTOROK

23. 1. 2018

17:30

 

Požehnanie

Božie pre Jozefa

STREDA

24. 1. 2018

17:30

 +Ján,

Helena Šipošová

  ŠTVRTOK

25. 1. 2018

  7:30

 

 

PIATOK

26. 1. 2018

17:30

 

Požehnanie

Anny

k 84. narodeninám

   SOBOTA

  27. 1. 2018

 7:30

 

 

  NEDEĽA

 28. 1. 2018

 8:00

 

 

10:30

Pož. Rebeky,

Miriamy, Paľka

a Veroniky

Požehnanie  

celej  farnosti

Požehnanie

Márie

k narodeninám                                                            

    Dnes je januárová zbierka pre náš chrám. O 14:15 bude moleben k blaženému Pavlovi Gojdičovi a ruženec Božieho milosrdenstva.

   Počas týždňa budú liturgie v pondelok, štvrtok a sobotu o 7:30 a v utorok, stredu a piatok o 17:30. Svätá spoveď je pol hodiny pred liturgiou. V sobotu o 10:00 je stretnutie detí na fare.

   Zajtra o 16:15 odchádzame na liturgiu a modlitbu pri relikviách sv. Charbela do Košíc za 2,50.

  Vo štvrtok  večer o 18:00 je liturgia v Čemernom, v jubilejnom chráme. Na budúci víkend Vás pozývame na Trojdnie Modlitieb matiek v kostole. Plagát je na nástenke.

    O dva týždne 3. 2. bude 1. zádušná liturgia za našich zomrelých a panychýda. Lístky na hramoty sú na laviciach pod chórom.

    Bohu známa rodina z Hlavnej ulice venovala dar 50,- Eur, z krstu Zuzany Leškovej 30.- Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.

    O  upratanie chrámu prosíme rodiny: Márie Makohusovej 392, Marty Mazanovej 393, Michala Petrička 395, Jána Bugeľa 396, Jozefa Baranišina 397.

Liturgický  program

od 1. do 7.  januára 2018

PONDELOK

NOVÝ ROK

1. 1. 2018

  8:30

 

 

10:30

Požehnanie

celej farnosti    

 Myrovanie

modlitba za

Michala

k 66. narodeninám

Požehnanie

Márie Dičkovej

k 86. narod.    

UTOROK

2. 1. 2018

 7:30

 

+ Juraj,

Michal, Anna,

Juraj

STREDA

3. 1. 2018

17:30

+ Pavol Onda 

  ŠTVRTOK

4. 1. 2018

  7:30

 

+ Juraj Huďo

 

PIATOK

5. 1. 2018

 7:30

17:00

Pož.  Spol.

sv. ružen.

Pôst,svätenie vody

+ Anna Pirščová  

+ Pavol Makohus

   SOBOTA

  6. 1. 2018

 8:00

10:30

Požehnanie

celej farnosti   

Myrovanie

Poženanie

Janky,

Julianky

a Anny  

  NEDEĽA

 7. 1. 2018

 8:00

 

10:30

Požehnanie  

celej  farnosti                                                            

       Dnes o 15:00 bude ďakovný akatist. O 23:30 bude v chráme eucharistická poklona s polnočným požehnaním.  

      Na Nový rok budú liturgie o 8:30 a 10:30 s myrovaním. 

 Svätá spoveď je každý deň pred liturgiou.   Vo štvrtok bude svätá spoveď pre chorých: ráno: Harangov, Hrachovište popoludní,  Nová, Stankovská,  Staničná,  Toplianská.

    V piatok je celodenná poklona pred sviatosťou Eucharistie. Večer bude liturgia o 17:00, po nej svätenie vody.

    V sobotu je sviatok Bohozjavenia, liturgie budú ako v nedeľu s myrovaním. Posvätenie domov bude v piatok večer, sobotu i nedeľu i ďalší víkend. Zapíšte sa do zoznamu, alebo v zákrestii.

   Milodary: Bohuz. rod.  50,- 50,- a 50 Eur, rodina Pavla Pavliščáka z krstu Karolínky 50,- Eur.   Pán Boh zaplať.

    O  upratanie chrámu v piatok večer o 18:30 prosíme rodiny: Michala Baču 326, Jána Šalátu 327, Anny Tkáčovej 328, Júliusa Farbára 336, Miroslava Trellu 339.

Liturgický  program

od 18. do 24. decembra 2017

PONDELOK

18. 12. 2017

17:30

+ Mikuláš

Petrík,

panychýda

Požehnanie

Márie

k 70. narodeninám    

UTOROK

19. 12. 2017

  7:30

+ Alžbeta,

Andrej,

Jozef

STREDA

20. 12. 2017

17:30

+ Juraj

Huďo

+ Mária

Fedorová

  ŠTVRTOK

21. 12. 2017

 7:30

 

+ Michal

a Mária

PIATOK

22. 12. 2017

  7:30

 

 

 

17:30

Kráľovské

hodinky    

Zdržanlivosť

od mäsa

+ Pavol,

Alžbeta,

Mária             

   SOBOTA

  23. 12. 2017

  7:30        

 

+ Ján

  NEDEĽA

Sv. otcov

24. 12. 2017

 8:00

 

 

 

10:30

22:00

Požehnanie  

celej  farnosti    

Zdržanlivosť                                              od mäsa

 

Veľké

vianočné

povečerie

     Dnes je decembrová zbierka pre chrám. Dnes bude o 14:30 Pobožnosť Putovanie do Betlehema.  Sv. poveď  je od 14:00 do 16:00 v Sačurove a vo Vranove.

      V pondelok, stredu a piatok sú liturgie o 17:30, v utorok, štvrtok a sobotu o 7:30. Celý týždeň je pred lirturgiou pobožnosť Putovanie do Betlehema.  V piatok o 7:30 sú Kráľovské hodinky.  Zatiaľ nemáme do chrámu vianočný stromček, kto je ochotný darovať, prihláste sa v zákrestii. V piatok večer po liturgii prosíme deti a mládež o výzdobu.

    V nedeľu je štedrý deň, platí zdržanlivosť od mäsa, ako aj v piatok. Večer o 22:00 bude Veľké povečerie.

    Prosíme Vás o cerkovnícky príspevok na rodinu je 7 Eur.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Juraja Makohusa 68, Františka Sabola 69, Márie Hirkovej 79, Anny Novákovej 697, Jozefa Ubrana 87, Jozefa Makohusa 97, Jozefacv Babinčáka 98.

Liturgický  program

od 11. do 17. decembra 2017

PONDELOK

11. 12. 2017

17:30

Požehnanie

Margity

k 82.

narodeninám   

+ Michaela Urbanová

UTOROK

12. 12. 2017

  7:30

 

STREDA

13. 12. 2017

17:30

+ Anna

3. výročie

úmrtia

 

  ŠTVRTOK

14. 12. 2017

 7:00

 

Požehnanie

Jána

k 65. narodeninám

PIATOK

15. 12. 2017

17:00

+ Marta Makohusová

k nedožitým

58. nar.

+ Jozef, Anna,

Mária Huďoví

  SOBOTA

  16. 12. 2017

  7:00        

 

+ Juraj

NEDEĽA

praotcov

17. 12. 2017

 8:00

 

10:30

 

Požehnanie  

celej  farnosti       

+ Veronika,

Andrej, Jozef

      Dnes bude o 14:30 Akatist k Matke ustavičnej  pomoci.

      V pondelok, stredu sú liturgie o 17:30, v utorok o 7:30, v piatok o 17:00 a vo štvrtok a sobotu o 7:00.

   Vo štvrtok je možnosť  účasti na liturgii za uzdravenie v Poľsku. Odchádza sa po liturgii o 8:00.

  Od piatku bude 15 minút pred liturgiou predviatočná pobožbosť Putovanie do Betlehema.

V sobotu je od 13.30-15:45  vianočná svätá spoveď.

Budúcu predposlednú nedeľu je decembrová zbierka na opravu chrámu.  Milodary pre chrám venovali: Bohuzn. rodiny 100,- 50,- a 20,- Eur. Zbierka na charitu 116,- Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.

Ešte sa dá predplatiť časopis Slovo: 14,- a  Misionár 11,- Eur.

 Prosíme Vás o cerkovnícky príspevok na rodinu je 7 Eur.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Miroslava  Kačura  285, Mariána  Kušníra  295, Mikuláša Hrica 296,Márie Makohusovej 301, Anny Baranišinovej 314

Liturgický program

od 4. do 10.

decembra 2017

PONDELOK

4. 12. 2017

17:30

+ Vincent

5. výročie

úmrtia

Pomoc

Božia

a uzdravenie

pre Miška   

UTOROK

5. 12. 2017

  7:30

+ Alžbetka

Iľková

STREDA

6. 12. 2017

17:30

+ Ondrej

+ Michal

Kočiš

  ŠTVRTOK

7. 12. 2017

  7:30

 

 

PIATOK

8. 12. 2017

  7:30

 

 

17:30

Požehnanie

celej

farnosti

Požehnanie

Perly

k narodeninám

a jej r.

+ Ján Bilý

k nedožitým

79. narodeninám

  SOBOTA

  9. 12. 2017

  7:30        

 

+ Anna

Pirščová

29.NEDEĽA   

po ZSD 2 hl.

10. 12. 2017

 8:00

 

10:30

Požehnanie  

celej  farnosti       

Požehnanie

Marienky

k 50.

narodeninám

      Dnes večiereň nebude.

     V pondelok, stredu a piatok sú liturgie o 17:30, v utorok, štvrtok, piatok a v sobotu o 7:30.

    V stredu je sviatok sv. Mikuláša, arcibiskupa a divotvorcu.  

    Po liturgii bude Mikulášsky program, balíčky pre deti si môžete objednať do zajtra večera za 2 Eurá.   

  V piatok je prikázaný sviatok Počatie Bohorodičky v lone sv. Anny. Liturgie budú o 7:30 a 17:30 s myrovaním. Je voľnica od mäsa. Milodary pre chrám venovali: Bohuzn. rodiny 100,- 50,- Eur, z krstu Huga Urbana venovali rodičia Marián a Katarína 50,_ Eur. Srdečné Pán Boh zaplať. Mikulášské balíčky pre deti si môžete objednať za 2 Eurá. Predplaťte si časopis Slovo za 14,- Eur a Misionár 11.- Eur.

Zbierka na opravu chrámu za november bola 281,- Eur.

 Prosíme Vás o cerkovnícky príspevok na rodinu je 7 Eur.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Martina Ivanišina 216, Jozefa Ivanišina 226, Radovana Pačuty 230, Miroslava Iľka 233, Jozefa Semanovského 238.

Liturgický  program

od 27. nov.

do 3. dec. 2017

PONDELOK

27. 11. 2017

17:30

+ Ján,

Mária, Milan

+ z r. Svepešovej,

Kandupovej,

Berešovej  

UTOROK

28. 11. 2017

  7:30

Uzdravenie

Terézie

STREDA

29. 11. 2017

17:30

 

  ŠTVRTOK

30. 11. 2017

  7:30

 

 

PIATOK

1. 12. 2017

  7:30

 

 

17:30

Požehnanie

spoločenstva

sv. ruženca

Požehnanie

Slávka

k 18. narod.

Požehnanie

Damiána

k 8. narod.

  SOBOTA

  2. 12. 2017

  7:30        

 

 

28.NEDEĽA   

po ZSD 1 hl.

3. 12. 2017

 8:00

 

 

10:30

Požehnanie

Jána k 90. narod.   

Zbierka na

Charitu         

Požehnanie

celej  farnosti

Požehnanie

Elianky, Františka,

Nikoly

    Dnes je o 14:30 Akatist ku Kristovi z modlitebnej knihy.

    V pondelok, stredu a piatok sú liturgie o 17:30, v utorok, štvrtok, piatok a v sobotu o 7:30. V piatok je celodenná poklona pred sv. najsv. Eucharistie. Spoveď chorých: v stredu poobede Stankovská, Toplianska, Staničná, štvrtok: Harangov, Hrachovište, v piatok poobede Hlavná a Nová. 

    Budúcu nedeľu je stretnutie koledníkov  v Prešove.  

   Milodary pre chrám venovali: Bohuzn. rodiny 100,- 50,- Eur, z krstu Huga Urbana venovali rodičia Marián a Katarína 50,_ Eur. Srdečné Pán Boh zaplať. Mikulášské balíčky pre deti si môžete objednať za 2 Eurá. Predplaťte si časopis Slovo za 14,- Eur a Misionár 11.- Eur.

Zbierka na opravu chrámu za november bola 281,- Eur.

 Prosíme Vás o cerkovnícky príspevok na rodinu je 7 Eur.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Martina Ivanišina 216, Jozefa Ivanišina 226, Radovana Pačuty 230, Miroslava Iľka 233, Jozefa Semanovského 238.

 

Liturgický  program

od 20.do 26.novembra 2017

PONDELOK

20. 11. 2017

17:30

 + Pavlína

Ondová,

1. výročie úmrtia

+ Ján Bilý

UTOROK

21. 11. 2017

  7:30

 

 

17:30

 

+ Jozef,

Ján, Anna 

Požehnanie

detí

Požehnanie

Vladiníra

a Aleny

STREDA

22. 11. 2017

17:30

+ z rodín

Tomášovej

Baníkovej

Makanovej

+ Juraj Huďo

  ŠTVRTOK

23. 11. 2017

  7:30

 

+ Ján, Anna

a ich deti

PIATOK

24. 11. 2017

17:30

 

+ Jozef, Michal,

Mária

 

  SOBOTA

25. 11. 2017

  7:30        

 

 

NEDEĽA   

Krista kráľa

 26. 11. 2017

 8:00

 

 

10:30

+ Andrej

Pavliščák 

Myrovanie

Požehnanie  

celej  farnosti

+ Alžbetka

Iľková

    Dnes je novembrová zbierka pre opravu nášho chrámu.    

    Dnes bude o 14:30  Akatist k sv. Michalovi, stojí 50 centov.

     V pondelok, utorok, stredu a piatok sú liturgie o 17:30, v utorok, štvrtok a v sobotu o 7:30.    V utorok je sviatok Vstupu presv. Bohorodičky do chrámu. Liturgie budú o 7:30 a o 17:30, večer  je požehnanie detí.

   V nedeľu je sviatok Krista kráľa, pri liturgiách bude myrovanie. V nedeľu po druhej Božskej liturgii je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. V nedeľu 3.12. je stretnutie koledníkov v Prešove. Kto má záujem, nech sa prihlási na fare do 30. novembra.  

   Mikulášské balíčky pre deti si môžete objednať za 2 Eurá. Predplaťte si časopis Slovo za 14,- Eur a Misionár 11.- Eur.

Zbierka na Podporný fond ABÚ bola 98,- Eur.

 Prosíme Vás o cerkovnícky príspevok na rodinu je 7 Eur.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Michala Baníckého 33, Mareka Demetra 207, Jána Baranišina 208, Heleny Kočišovej 209, Jána Šinaja 214.

Liturgický  program

od 13. do 19.novembra 2017

PONDELOK

13. 11. 2017

17:00

 + Mária,

Ján

+Anna,

3. výročie

úmrtia

UTOROK

14. 11. 2017

  7:30

+ Jozef,

Ján, Anna

STREDA

15. 11. 2017

17:30

Požehnanie

Lucie a jej rodiny

Požehnanie

Ján a 

Eva

Žipajoví

  ŠTVRTOK

16. 11. 2017

  7:30

 

 

PIATOK

17. 11. 2017

17:30

 

+ Michaela Urbanová

 Požehnanie Evy k 70. narodeninám

  SOBOTA

18. 11. 2017

  7:30        

 

+ Jozef

25.NEDEĽA   

po ZSD, 7 hl.

 19. 11. 2017

 8:00

 

10:30

Požehnanie

celej  farnosti

Požehnanie  

celej  farnosti

 

   Dnes je zbierka na Podporný  fond ABÚ. Dnes bude o 14:15 moleben k sv. Jozafátovi  Kuncevičovi .

   V pondelok, stredu a piatok sú liturgie o 17:30, v utorok, štvrtok a v sobotu o 7:30. Svätá spoveď je každý deň  pol hodiny  pred sv. liturgiou.

  V utorok je v Košiciach  evanjelizácia pre mládež Godzone (Božia zóna). Prihláste sa najneskôr do zajtra, cena 3,- Eurá.

   Od stredy  začína  Filipovka,  40-dňové obdobie  pred narodením Pána.

   Budúcu nedeľu je novembrová zbierka pre opravu chrámu.  

   Predplaťte si časopis Slovo za 14,- Eur a Misionár 11.- Eur.

   O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Michala Čandíka 174, Jozefa Hatalu 175, Marianny Kočišovej 176, Pavla Piršča 179, Jána Fedora 195.

Liturgický  program

od 6. do 12. novembra 2017

PONDELOK

6. 11. 2017

  7:00

 + Ondrej

UTOROK

7. 11. 2017

17:30

+ Mária

+ Marta

STREDA

8. 11. 2017

17:30

+ Anna Pirščová

 

  ŠTVRTOK

9. 11. 2017

  7:30

 

Uzdravenie Jána

PIATOK

10. 11. 2017

17:30

 

+ Andrej, Alžbeta a Jozef

+ Helena a Pavol  

  SOBOTA

11. 11. 2017

  7:30        

 

Požehnanie Ján, Matúš, Dominik

25.NEDEĽA   

po ZSD, 6 hl.

  12. 11. 2017

 8:00

 

10:30

Poďakovanie Anny a Michala za 25. rokov manželstva

Požehnanie Marcely k 40. narodeninám

 

   Dnes bude večiereň o 14:15. .

   V  utorok, stredu a piatok sú liturgie o 17:30, v pondelok o 7:00, štvrtok a v sobotu o 7:30. Svätá spoveď je každý deň  pol hodiny  pred sv. liturgiou. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Podporný fond ABÚ.

  V stredu je sviatok sv. Michala archanjela, božská liturgia bude s myrovaním.   

Predplaťte si časopis Slovo za 14,- Eur a Misionár 11.- Eur.

Zbierka na misie bola  151,- Eur. Pán Boh zaplať.

  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Ján Bereš 136, Michal Hudák 161, Jozefa  Dičko 164, Jozef Makohus 168, Miron Kocan  170.

Liturgický  program

od 30.okt.

do 5.nov.

2017

PONDELOK

30. 10. 2017

18:00

Pomoc Božia

pre rodinu

Hricovú

+ Anna

Baranišinová

k nedožit. 86. nar.                                                       

UTOROK

31. 10. 2017

18:00

+ Pavol,

Ján. Alžbeta,

Juraj, Anna

STREDA

1. 11. 2017

 9:00

 

 

14:00

+ za všetkých

našich zosnulých

Panychýda,

hramoty

Pobožnosť

za zosnutých

  ŠTVRTOK

2. 11. 2017

  7:30

 

 

PIATOK

3. 11. 2017

  7:30

18:00

Pož. spoloč.

sv. ruženca

+ Pavol, Anna, Pavol Kohútoví  

  SOBOTA

4. 11. 2017

  7:30        

 

+ Jozef

+ z rodín Sopkovej,

Hrehovej, Vasilovej

a Horčákovej

22.NEDEĽA   

po ZSD, 5 hl.

  5. 11. 2017

 8:00

10:30

Požehnanie celej farnosti

+ Michal Kočiš

+ Alžbetka Iľková                                                                

    Dnes večiereň nebude.

   V  pondelok, stredu a piatok sú liturgie o 18:00, v utorok, štvrtok a v sobotu o 7:30. Svätá spoveď je každý deň  pol hodiny  pred sv. liturgiou.

   Na laviciach pod chórom sú lístky na zádušnú liturgiu za našich zosnutých na 1. novembra o 9:00 a panychýdu.

  Do konca novembra si predplaťte časopis Slovo za 14,- Eur.

Budúcu nedeľu sa posúva  čas o hodinu neskôr.

 Zbierka na misie bola  151,- Eur. Pán Boh zaplať.

  Počas októbra večer o 17:30 je detský ruženec.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Jozefa Makuhusa 97, Jozefa Babinčáka 98, Jozefa Iľka 110, Jozefa Huďa 120, Michala Vaľovčina 121

Liturgický  program

od 23.

do 29.októbra 2017

PONDELOK

23. 10. 2017

18:00

Pomoc Božia

pre rodinu

Hricovú

+ Anna

Baranišinová

k nedožit. 86. nar.                                                       

UTOROK

24. 10. 2017

  7:30

+ Pavol,

Ján.

Alžbeta, Juraj,

Anna

STREDA

25. 10. 2017

18:00

+ Libuša,

Ján a Milan

Vasiľ

+ Ing. Vladimír

Hojda                                           

  ŠTVRTOK

26. 10. 2017

  7:30

 

+ Ján, Jozef,

Mária a Jozef Bilý

PIATOK

27. 10. 2017

18:00

+ Jozef

Makohuz

k nedož. 75 narodenin.

+ Pavol, Anna,

Pavol Kohútoví  

  SOBOTA

28. 10. 2017

  7:30        

 

+ Anna

a Vojtech

21.NEDEĽA   

po ZSD, 4 hl.

 29. 10. 2017

 8:00

 

 

10:30

+ Andrej

Pavliščák

Požehnanie

celej farnosti

+ Andrej,

Michal, Anna                                                                  

    Dnes je  zbierka  na  misie.  Dnes o 14:30 je  Moleben  k blaženému  Pavlovi  Gojdičovi  a ruženec  oslobodenia.

   V  pondelok, stredu a piatok sú liturgie o 18:00, v utorok, štvrtok a v sobotu o 7:30. Svätá spoveď je každý deň  pol hodiny  pred sv. liturgiou.

   Na laviciach pod chórom sú lístky na zádušnú liturgiu za našich zosnutých na 1. novembra o 9:00 a panychýdu.

  Do konca novembra si predplaťte časopis Slovo za 14,- Eur.

Budúcu nedeľu sa posúva  čas o hodinu neskôr.

 Zbierka na opravu chrámu za október bola 223,- Eur. Pán Boh zaplať.

  V zákrestii Vám ponúkame za 5 Eur knihy dvoch gréckokat kňazov: o. Tomáša Haburaja a o. Mareka Badidu. Počas októbra večer o 17:30 je detský ruženec.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Juraja Makuhusa 68, Františka Sabola 69, Hárie Hirkovej 79, Anny Novákovej 697, Jozefa Urbana 87.

Liturgický  program

od 16. do

22. októbra

2017

PONDELOK

16. 10. 2017

18:00

+ Michaela

+ Pavol                                                       

UTOROK

17. 10. 2017

  7:30

+ Anna

Ševčíková

STREDA

18. 10. 2017

18:00

+ Irena

+ z rodín

Šalátovej

a Uličnej                                           

  ŠTVRTOK

19. 10. 2017

  7:30

 

 

PIATOK

20. 10. 2017

18:00

+ Jána Bilý,

1. výročie úmrtia

+ Jozef

Makohuz.

3. výročie úmrtia

  SOBOTA

21. 10. 2017

  7:30        

 

+ Andrej

20.NEDEĽA   

po ZSD, 3 hl.

 22. 10. 2017

 8:00

 

10:30

+ Marta Makohusová

Požehnanie celej farnosti

+ Juraj Huďo                  Zbierka na misie                                                        

  

   Dnes o 14:30 je Akatist nevyčerpateľná čaša.

   V  pondelok, utorok, stredu a piatok sú liturgie o 18:00, v otorok, štvrtok, piatok a v sobotu o 7:30. Svätá spoveď je každý deň  pol hodiny  pred sv. liturgiou.

   V stredu je pred liturgiou o 17:30  ruženec  v rámci  programu Milión detí sa modlí ruženec.

   V stredu  je sviatok sv. Lukáša, apoštola  a  evanjelistu.

 Budúcu nedeľu je zbierka na misie. Bohuznáma rodina venovala milodar  30,- Eur. Pán Boh zaplať.

  Počas októbra večer o 17:30 je detský ruženec.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Stanislava  Onuška 37. Michala Hataly 38, Michala Otrošiny 43, Františka Katony 58 a Jána  Iľka 741.

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.