Choď na obsah Choď na menu
 


LITURGICKÝ PROGRAM

Liturgický  program

od 13. do 19. augusta 2018

PONDELOK

13. 8. 2018

18:00

Požehnanie

Anny a Janíka

k narodenin.

Modlitby

otcov                    

UTOROK

14. 8. 2018

  7:00

 

Uzdravenie

Jozefa

                                                                

STREDA

15. 8. 2018

  7:00

 

 

18:00

Požehnanie

Anny a jej rod.     

Myrovanie

+Katarína Jozef 

Zosnutie

Bohorodičky                              

  ŠTVRTOK

16. 8. 2018

  7:00

 

Požehnanie

Jána a Marie

40.rokov

manž.

 PIATOK

17. 8. 2018

18:00

 

+ Michal       

   SOBOTA

   18. 8. 2018

18:00

 

+ Ján  

 13.NEDEĽA po ZSD. 4.hl.

19. 8. 2018

10:00

 

 

 

 

 

 

18:00

 

Odpustová

slávnosť

v Ľutine.

Božské liturgie

dopoludnia

nie sú                                                    

Požehnanie

celej farnosti

       Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu o 18:00, v utorok, stredu a štvrtok o 7:00.   

       

      V stredu je 15. august, prikázaný sviatok Zosnutia a nanebovzatia presvätej  Bohorodičky. Božské liturgie s myrovaním budú o 7:00 a o 18:00.     

   

      V nedeľu je odpustová slávnosť v Ľutine, dopoludnia liturgie nebudú, v sobotu i v nedeľu budú liturgie o 18:00.

 

     Autobus do Ľutiny odchádza o 5:00, cena je 4 až 5 Eur, podľa počtu  prihlásených. Srdečne Vás pozývame na hlavný odpust roka 2018.

 

     O upratanie chrámu prosíme rodiny: Marián Šmajda 344, Milan Hric 707, Július Farbár 352, Ján Sopko 355, Anna Barníková 356.

Liturgický  program

od 30. 7.

do 5. 8. 2018

PONDELOK

30. 7. 2018

18:00

Požehnanie

Anny k 

70.

narodeninám

   

UTOROK

31. 7. 2018

  7:00

 

+ Anna

Poláková,

Michal

Kušnír                    

STREDA

1. 8. 2018

18:00

+ Marta

Makohusová         

Vynesenie sv.  

kríža  

Požehnanie

Ján, Iveta

a ich rodina                

  ŠTVRTOK

2. 8. 2018

  7:00

 

Požehnanie

Márie

k 80.

narodeninám

 PIATOK

3. 8. 2018

  7:00

18:00

Požehnanie

Spoločenstva

sv. ruženca

+ Mária,

Alexander,

Jozef   

+ Ján Bilý       

   SOBOTA

   4. 8. 2018

 7:00

 

Požehnanie

Margity

  

 11.NEDEĽA po ZSD. 2.hl.

5. 8. 2018

 8:00

 

 

 

 

10:30

 

+ Ján a Anna

Predsviatok

premenenia  

Pána                                                   

Požehnanie

celej farnosti                                            

Myrovanie

     Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, stredu a v  piatok  o 18:00, v utorok, štvrtok, piatok a sobotu o 7:00.  Svätá spoveď je hodinu pred liturgiou.

      V stredu 1. augusta je pamiatka na vynesenie sv. Kríža.   

    Budúcu nedeľu  bude po liturgiách myrovanie v predsviatok premenenia Pána. V pondelok 6. augusta na sviatok premenenia Pána bude len jedna liturgia o 9:00. Hosťom a kazateľom na nej bude o. Ľuboslav Petričko, exorcista s Nižného Žipova.   

Budúcu nedeľu je odpust v Litmanovej. Záujemci sa môžu prihlásiť v zákrestii a pridať sa k veriacim z Dlhého Klčového.

   Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok na Harangove a Hrachovišti a v piatok na ostatných uliciach farnosti. V piatok bude v chráme celodenná poklona tajomstvám Božieho Tela v Eucharistii.

    Augustové termíny tábora pre deti v Juskovej Voli sú ešte voľné.

    Prihláste deti cez internet na: www.gmcbarka.sk.

    O upratanie chrámu prosíme rodiny: Anny Baranišinovej 314, Michala Trellu 704, Márie Godovej 320, Michala Baču 326, Moniky  Rebičovej 323.

Liturgický  program

od 23. do 29. 7. 2018

PONDELOK

23. 7. 2018

18:00

Požehnanie

Jána a Anny

k narodeninám

+ Renáta

Štablíková

k nedož.

50. narod.

UTOROK

24. 7. 2018

  7:00

 

Uzdravenie

Jozefa                    

STREDA

25. 7. 2018

18:00

+Anna

Kočišová           

Zosnutie

sv. Anny

+Dominika

Tokárová   

  ŠTVRTOK

26. 7. 2018

  7:00

 

+ Anna

Ondovčáková

 PIATOK

27. 7. 2018

18:00

+ Anna

Poláková 

Sv.

veľkomučeník

a uzdravovateľ

Pantelejmon

   SOBOTA

   28. 7. 2018

 7:00

15:30

+ Michal

Sobáš:

Martina Šalátová,

Marek Bindas  

 10.NEDEĽA po ZSD. 1.hl.

29. 7. 2018

 8:00

 

 

10:30

 

+ Marta

Makohusová

Požehnanie

celej farnosti,

Požeh Ján

a Mária Timkoví

40. výr. manž

     Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, stredu a v  piatok  o 18:00, v utorok, štvrtok a sobotu o 7:00.  Svätá spoveď je pol hodiny pred liturgiou.

      V stredu je sviatok Zosnutia svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. Božská liturgia bude o 18:00.

 V piatok je svätého veľkomučeníka a uzdravovateľa Pantelejmona.    

    Budúcu nedeľu  je odpust v Litmanovej. Záujemci sa môžu prihlásiť v zákrestii a pridať sa k veriacim z Dlhého Klčového.

   Bohuznáme rodiny darovali 100 a 100,- Eur na chrám. Milodary pri júlovej zbierke na obnovu chrámu  boli  296,- Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.

    Augustové termíny tábora pre deti v Juskovej Voli sú ešte voľné.

  Prihláste deti cez internet na: www.gmcbarka.sk.

    O dva týždne odchádzame na farskú púť do Medugoria, 4 miesta sú ešte voľné.  

     O upratanie chrámu prosíme rodiny: Miroslava Kačura 285, Pavol Trella 293, Marián Kušnír 295, Mikuláš Hric 296, Mária Makuhusová 301.

Liturgický  program

od 16.  do

22. 7. 2018

PONDELOK

16. 7. 2018

18:00

+ Michaela Urbanová

 

UTOROK

17. 7. 2018

18:00

 

+ Alžbeta Iľková                    

STREDA

18. 7. 2018

18:00

Uzdravenie Michala

  ŠTVRTOK

19. 7. 2018

  7:00

 

+ Alžbeta, ján, Pavol a Jozef

 PIATOK

20. 7. 2018

18:00

+ Andrej Kočiš

   SOBOTA

   21. 7. 2018

 18:00

+ Júlia a Pavol

Obrátenie  Milany

 8. NEDEĽA po Zos.Sv.D.

22. 7. 2018

 8:00

 

 

10:30

 

+ Jozef Babinčák,  

Myrovanie

Požehnanie

celej farnosti,

Myrovanie

Odpustová

slávnosť,

Uctenie

relikvií

sv. Charbela

z Libanonu,

 pomazanie

myrom

sv. Charbela

    

 Dnes o 14:45 bude ruženec oslobodenia a o 15:00 Bož. Milosr.

      Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, utorok, stredu a v  piatok a sobotu o 18:00, vo štvrtok o 7:00.  Svätá spoveď je pol hodiny pred liturgiou.

      V nedeľu popoludní bude o 16:00 sv. liturgia s americkou misionárkou Glóriou Gray, spievať bude skupina Jonah.

      Na budúcu nedeľu je Odpustová slávnosť, program je na samostatnom plagáte. 

Bohuznáme rodiny darovali 100, 50, 50, 50, 40 eur na chrám.Milodary pri zbierke na Diela sv. Otca boli 97,77 Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.

         Počas prázdnin je pre deti 7 turnusov v   Juskovej Voli. Plagát je na nástenke.

     O upratanie chrámu prosíme rodiny: Jána Šinaja 214, Michala Ivanišina 226, Radovana Pačuty 230, Miroslava Iľka 333, Martina Ivanišina 216.

Liturgický  program

od 9. 7. do

15. 7. 2018

PONDELOK

9. 7. 2018

18:00

+ Helena

Ružbarská

+ Anna

Lukáčová

UTOROK

10. 7. 2018

  7:00

 

Uzdravenie

Mariána a Márie                    

STREDA

11. 7. 2018

18:00

+ Anna, Mária,

Peter

+ Anna a Ján

Kozákoví

  ŠTVRTOK

12. 7. 2018

  7:00

 

+ duše v očistci

 PIATOK

13. 7. 2018

18:00

+ Anna

Pirščová

Pož. Jozefa a 

Mariána a 

ich rodín

   SOBOTA

   14. 7. 2018

 7:00

+ Jozef

Makohus

 8. NEDEĽA po Zos.Sv.D.

15. 7. 2018

 8:00

 

 

10:30

 

 

16:00

Požehnanie

celej farnosti

Požehnanie Jozefa

a Anny

40. výročie manž

Liturgia s Glóriou Grey                                                                                    

    

 Dnes o 14:45 bude ruženec oslobodenia a o 15:00 Bož. Milosr.

      Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, stredu a v  piatok  o 18:00, v utorok, štvrtok a sobotu o 7:00.  Svätá spoveď je pol hodiny pred liturgiou.

      V nedeľu popoludní bude o 16:00 sv. liturgia s americkou misionárkou Glóriou Gray, spievať bude skupina Jonah.

      Na budúcu nedeľu je zbierka pre náš chrám. 

Bohuznáme rodiny darovali 100, 50, 50, 50, 40 eur na chrám.Milodary pri zbierke na Diela sv. Otca boli 97,77 Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.

         Počas prázdnin je pre deti 7 turnusov v   Juskovej Voli. Plagát je na nástenke.

     O upratanie chrámu prosíme rodiny: Jána Šinaja 214, Michala Ivanišina 226, Radovana Pačuty 230, Miroslava Iľka 333, Martina Ivanišina 216.

Liturgický

program

od 2. do 8. júla 2018

PONDELOK

2.7.2018

18:00

+ Anna Makohusová

k nedož.  85. narod

Požehnanie  Jána

s rod.

UTOROK

3.7.2018

  7:00

 

+ Andrej,

Michal,

Ján

STREDA

4.7.2018

18:00

+ Janka Kouková

+ Anna, Ján

ŠTVRTOK

5.7.2018

8:30

 

Požehnanie

Adam,

Miloš,

Eva

+ Michal   

Sviatok

sv. Cyrila

a Metoda

PIATOK

6.7.2018

  7:00

 

 

18:00

Požehnanie

spoločenstva

svätého ruženca

Pož. Anna

a Michal   

+ Anna, Mária,

Peter

SOBOTA

7.7.2018

18:00

Uzdravenie  Laury

7. NEDEĽApo ZSD. 6.hl.

8.7.2018

8:00

 

 

 

10:30

Požeh. Heleny

a Marcely

k 70. a 45. narod.

Požeh. Márie

k 82. narodeninám

Požehnanie

celej farnosti

Dnes o 15:00 sú v chráme najs. Trojice Modlitby matiek a agapé.

Božské liturgiepočas týždňabudú v pondelok,stredu,piatok a sobotu o 18:00, v utorok apiatoko 7:00 a vo štvrtok o 8:30. Svätá spoveďje hodinupred liturgiou.  Spoveď chorých bude v stredu Harangov a Hrachovište a v piatok zvyšné ulice. Na prvý piatok bude celodenná poklona pred Najsv. Eucharistiou.

Zajtra je sviatok uloženie rúcha Bohorodičky v chráme, Božskú liturgiu s novokňazským požehnaním bude sláviť novokňaz o. Dominik Gromoš, taktiež aj v utorok ráno o 7:00.

Vo štvrtok je sviatok sv. Cyrila a Metoda, liturgiabude o 8:30.

Milodary: zo svatby Jozef a Kataríny Šinajových 100,-Eur, z primícií o. Miroslav s manželkou Ivanou 100,- Eur a Bohuznáma rodina 100,- Eur, prvoprijímajúce deti 200,- Eur. Pán Boh zaplať.

Naminištranský tábor do seminára v Prešove sa prihlásili 3 chlapci, do Medjugoria  13-ti. Sú ešte voľné miesta.

V zákresti ponúkame Cd Ďakovný akatist za 1 Eura a Knihu Teba nenávidím za 5,- Eur. O upratanie chrámuprosíme rodiny: Michala Banického 33, Jána Fedora 195, Veroniky Baranišinovej 208, Heleny Kočišovej 209, Mareka Demetra 207.

Liturgický program

od 25. 6. do

1. 7. 2018

PONDELOK

25. 6. 2018

18:00

+Mária, Juraj

Kušnír

 

UTOROK

26. 6. 2018

  7:00

 

Požehnanie

Jána a Ruženy

STREDA

27. 6. 2018

18:00

Pož. Jozefa

a Danky k 

výr. manželstva

ŠTVRTOK

28. 6. 2018

7:00

 

Požehnanie

Michala

PIATOK

29. 6. 2018

  7:00

18:00

 

+Peter, Pavol,

Anna

Pož. Jána,

Dominika a Matúša

SOBOTA

30. 6. 2018

7:00

+ z rod. Berešovej,

Kandupovej

Kudlovskej,

 

6. NEDEĽA

po Zos.Sv.D.

1.7.2018

8:00

 

 

10:30

 

+Marta

Makohusová

Pož. a 

vďakyvzdanie

o. Slavomíra

Palfiho za 15 rokov kňazstva

Požehnanie

celej farnosti

Dnes večiereň nebude.

Božské liturgiepočas týždňabudú v pondelok,stredu a v piatok o 18:00, v utorok, štvrtok, piatok a sobotu o 7:00. Svätá spoveď je pol hodiny pred liturgiou.

V piatok je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, liturgie s myrovaním  budú ráno i večer o 7:00 a 18:00.

V nedeľu je Zbierka na diela  Sv. Otca Františka.  Milodary pri zbierke na humenský vikariát boli 223,- Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.

   Pozývame Vás na Trojdnie Modlitby matiek od piatka do nedele v rím.kat. kostole.

Počas prázdnin je pre deti 7 turnusov v   Juskovej Voli. Od 9. do 13. júla je pre chlapcov miništrantov v kňazskom seminári v Prešove miništranský tábor za 45 Eur. Prihláste sa do zajtra rána na fare.

O upratanie chrámuprosíme rodiny: Michala Čandíka 174, Jozefa Hataly175, Marianny Kočišovej 176, MironKocan 170, Pavol Piršč 179.

Liturgický  program

od 11. do 17.  júna 2018

PONDELOK

11. 6. 2018

18:00

+ Anna Kočišová

               

UTOROK

12. 6. 2018

  7:00

 

+ z rod. Orendášovej a Ferkovej                     

STREDA

13. 6. 2018

18:00

 + Ján Madar

  ŠTVRTOK

14. 6. 2018

 7:00

 

+ Jozef, Anna, Michal, Ján

 PIATOK

15. 6. 2018

18:00

+ Michal, Orendáš

+ Michal a Anna Bančanskí

   SOBOTA

   16. 6. 2018

 7:00

Požehnanie Jána a Anny k 39. výročiu manželstva   

 2. NEDEĽA po Zos.Sv.D.

17. 6. 2018

 8:00

10:30

 

 

+ Michaela Urbanová

Požehnanie celej farnosti.  

+ Andrej Urban                                                                                     

    

    Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, stredu a v

 piatok  o 18:00, v utorok, štvrtok a sobotu o 7:00.  Svätá spoveď je pol hodiny pred liturgiou.

   Milodar 100.- Eur venovala Bohuznáma rodina. Srdečné Pán Boh zaplať.

   Budúcu nedeľu je zbierka na pomoc pri výstavbe budovy vikariátu v Humennom.

   Odpustová slávnosť v našom chráme bude v nedeľu 22. júla a bude ju viesť humenský vikár o. Martin Zlacký.

  V piatok Vás srdečne pozývame na sv. liturgiu do domu sv. Simeona v Sačurove o 9:00.

V sobotu Vás pozývame na evanjelizačné podujatie“Oheň“ do Prešova od 9:00, sv. omša o 16:30. 

O upratanie chrámu prosíme rodiny Jozefa Iľka 110, Jozefa Huďa 120, Michala Makohusa 117,  Michala Vaľovčina 121, Jána Bereša 136.

Liturgický  program

od 11. do 17.  júna 2018

PONDELOK

11. 6. 2018

18:00

+ Anna

Kočišová

               

UTOROK

12. 6. 2018

  7:00

 

+ z rod.

Orendášovej

a Ferkovej                     

STREDA

13. 6. 2018

18:00

 + Ján Madar

  ŠTVRTOK

14. 6. 2018

 7:00

 

+ Jozef,

Anna,

Michal, Ján

 PIATOK

15. 6. 2018

18:00

+ Michal,

Orendáš

+ Michal

a Anna

Bančanskí

   SOBOTA

   16. 6. 2018

 7:00

Požehnanie

Jána a Anny

k 39. výročiu manželstva   

 2. NEDEĽA po Zos.Sv.D.

17. 6. 2018

 8:00

 

 

10:30

 

 

+ Michaela

Urbanová

Požehnanie

celej farnosti.  

+ Andrej Urban                                                                                     

    

    Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, stredu a v

 piatok  o 18:00, v utorok, štvrtok a sobotu o 7:00.  Svätá spoveď je pol hodiny pred liturgiou.

   Milodar 100.- Eur venovala Bohuznáma rodina. Srdečné Pán Boh zaplať.

   Budúcu nedeľu je zbierka na pomoc pri výstavbe budovy vikariátu v Humennom.

   Odpustová slávnosť v našom chráme bude v nedeľu 22. júla a bude ju viesť humenský vikár o. Martin Zlacký.

  V piatok Vás srdečne pozývame na sv. liturgiu do domu sv. Simeona v Sačurove o 9:00.

V sobotu Vás pozývame na evanjelizačné podujatie“Oheň“ do Prešova od 9:00, sv. omša o 16:30. 

O upratanie chrámu prosíme rodiny Jozefa Iľka 110, Jozefa Huďa 120, Michala Makohusa 117,  Michala Vaľovčina 121, Jána Bereša 136.

Liturgický  program

od 21. do 27. mája 2018

PONDELOK

21. 5. 2018

18:00

Požehnanie

Michala

a Petra k narod.

+ Michaela Urbanová                   

UTOROK

22. 5. 2018

18:00

 

+ Ján Bilý                     

STREDA

23. 5. 2018

18:00

 Požehnanie

Jána

k 60. narodeninám

Uzdravenie

Ján Márie

a ich rodiny 

  ŠTVRTOK

24. 5. 2018

  7:00

 

 

 

 PIATOK

25. 5. 2018

18:00

+ Michal

+ Alžbeta 

Iľková

   SOBOTA

   26. 5. 2018

  7:00

+ Anna

Poláková,

František

Zahradník   

  NEDEĽA všet.svätých

27. 5. 2018

 9:00

 

 

 

10:30

 

 

Požehnanie

celej

farnosti.  

Odpustová slávnosť v Rímskokatolíckej  farnosti                                                                                           

   Dnes je o 14:30 večiereň sviatku Zoslania svätého Ducha. Spievame ju z bielej knihy Christos voskrese. 

   Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, utorok, stredu a piatok  o 18:00, vo štvrtok a sobotu o 7:00. Svätá spoveď je pol hodiny pred Božskou liturgiou.

   V pondelok je sviatok Najsvätejšej Trojice, po liturgii bude sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií.

  V utorok je deň sv. Charbela, počas liturgie budú v našom chráme relikvie sv. Charbela a po liturgii pomazanie olejom.

    O dva týždne 2. júna odchádzame na 9. púť do Krakova za 15,- Eur.

   Zbierka na masmédia bola 80,- Eur, Pán Boh zaplať.  

   O upratanie chrámu prosíme rodiny: Jána Iľka 67, Juraja Makohusa 68, Františka Sabola 69, Moniky Hricovej 78, Márie Hirkovej 79

Liturgický  program

od 14. do 20. mája 2018

PONDELOK

14. 5. 2018

  7:00

+ Dušan

Molnár                   

UTOROK

15. 5. 2018

18:00

 

+ Ján,

Mária 

Mantičoví                     

STREDA

16. 5. 2018

18:00

 Požehnanie  

Mariána

a Angely a rodiny

  ŠTVRTOK

17. 5. 2018

  7:00

 

+ Vladimír,

Július,

Ján

 

 PIATOK

18. 5. 2018

18:00

+ Michaela

Urbanová

+ Juraj Huďo,

panych.

1. výroč

úmrtia

   SOBOTA

   19. 5. 2018

  7:00

5. zádušná

sobota    

+ za  všetkých

zosnutých,

panychýda,

hramoty

  Zoslanie 

   svätého  

   Ducha

20. 5. 2018

 

8:00

10:30

Zoslanie

Svätého

Ducha

Pož. Michala

a Anny

k 50. výr.

manž.

Požehnanie

celej

farnosti.  

                                             Myrovanie                                                

    

    Dnes je zbierka na kresťanské masmédia.   

    Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok, štvrtok a sobotu o 7:00 , v utorok, stredu a piatok  o 18:00. Svätá spoveď je pol hodiny pred Božskou liturgiou.

    V sobotu je 5. zádušná liturgia, panychýda a hramoty.

    V nedeľu je Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha, po oboch liturgiách bude myrovanie.

    O tri týždne 2. júna odchádzame na 9. púť do Krakova za 15,- Eur. Počas leta od 6. do 12. augusta bude púť do Medjugoria a Jadranu za 160,- Eur.  Prihláste sa v zákrestii.

    O upratanie chrámu prosíme rodiny: Stanislava Onuška 37, Michla Hatalu 38, Michala Otrošinu 43, Františka Katonu 58, Tomáša Hatalu  

Liturgický  program

od 7. do 13. mája 2018

PONDELOK

7. 4. 2018

  7:00

Požehnanie

Ivety                   

UTOROK

8. 5. 2018

18:00

 

+ Irena

Ďurechová,

6. výročie

úmrtia                      

STREDA

9. 5. 2018

18:00

+ z rod.

Kočišovej

a Ščurovej

+ Mária

a Mária                                       

  ŠTVRTOK

10. 5. 2018

  7:30

 

 

18:00

+ Jozef,

Jozef, Anna

Vaľoví

Požehn. 

celej farnosti     

Myrovanie

 PIATOK

11. 5. 2018

18:00

+ Mária,

Michal 

Sviatok

blaženého

biskupa

Vasiľa

Hopka

   SOBOTA

   12. 5. 2018

  7:00

+ Ján

Kočiš,

4. výročie

úmrtia

  NEDEĽA

13. 5. 2018

 8:00

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

Pož. Jána

a Márie

k 40 výroč.

manž.,

modl. za

Mariána,

Angelu

a rod.

Požehnanie

celej

farnosti.                                                

      Dnes  o 14:30 bude Akatist k presvätej Bohorodičke. 

      Božské liturgie počas týždňa budú v pondelok a sobotu o 7:00 , v utorok, stredu, štvrtok a piatok  o 18:00, vo štvrtok aj ráno o 7:30. Sv. spoveď pol hodiny pred liturgiou.

      V utorok 8. mája je v kláštore v Lomnici evanjelizácia o farských bunkách od 9:00.

      Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, Božské liturgie s myrovaním budú o 7:30 a 18:00.

     V piatok je sviatok blaženého biskupa a mučeníka Vasiľa Hopka,

po liturgii bude Moleben.

     V nedeľu po druhej liturgii bude stretnutie detí i rodičov.

V nedeľu je zbierka na kresťanské masmédia. 

     Zbierka na kňazský seminár bola 78, Eur.  Srdečné Pán Boh zaplať.

    O upratanie chrámu prosíme rodiny: Miroslava Pálenčíková 720, Michal Lukáč 1, Ján Šaláta 15, František Hatala 17, Jozef Pavliščák 34.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.