Choď na obsah Choď na menu
 


LITURGICKÝ PROGRAM

Liturgický  program

od 16. do 22. apríla 2018

 

PONDELOK

16. 4. 2018

18:30

Požehnanie Lenky a Lívie                   

UTOROK

17. 4. 2018

7:00

 

+ Ján Kozák                      

STREDA

18. 4. 2018

18:00

+Peter Fejko, nedož.29. narodeniny

+Pavol,+z rod. Ondovej a Paroničovej                                      

  ŠTVRTOK

19. 4. 2018

  7:00

 

+Ján, Anna

PIATOK

20. 4. 2018

18:00

+František

+Zuzana, Ján

   SOBOTA

  21. 4. 2018

  7:00

+kňaz Vasiľ

  NEDEĽA

22. 4. 2018

 8:00

10:30

+Veronika Čoláková

Požehnanie Michala Mráza                                                

       

   

  Božské liturgie počas týždňa budú v utorok, štvrtok a sobotu  o 7:00, v pondelok o 18:30, v stredu a v piatok o 18:00.

  Na budúcu nedeľu bude aprílová zbierka na chrám.   

 Srdečne pozývame deti, mládež, celé rodiny na turistický deň, ktorý sa uskutoční 1. Mája. Prihláste sa v zakrestii. Plagát je na nástenke.

     Bohuznáma rodina darovala 50 Eur, srdečné Pán Boh zaplať.  

       O upratanie chrámu prosíme rodiny: Pavla Šinaja 621, Jána Levčíka 625, Františka Piršča 635, Jána  Mantiča 666 a Jána Sabolčáka 672.

Liturgický  program

od 2. do 8. apríla 2018

PONDELOK

2. 4. 2018

 8:00

 

10:30

Požehn. Jozefa

k 60. nar.a celej rodiny

Požehnanie

Kataríny,

Jána a rod.                   

UTOROK

3. 4. 2018

18:00

 

+ Marta

Makohusová                      

STREDA

4. 4. 2018

18:00

Uzdravenie

Jakuba

                                      

  ŠTVRTOK

5. 4. 2018

  7:00

 

Požehnanie

Margity

PIATOK

6. 4. 2018

  7:00

18:00

Požehnanie

spoločenstva

sv. ruženca

+ Jozef

9. výročie úmrtia

   SOBOTA

   7. 4. 2018

  7:00

Požehnanie

celej farnosti

  NEDEĽA

  8. 4. 2018

 8:00

 

 

 

10:30

Požehnanie  

Zuzany

k 90. narodenin.

Požehn.

Mareka 20.

a Moniky

40. Nar.                                                

       

      Božské liturgie počas týždňa budú v utorok, stredu a piatok  o 18:00, vo štvrtok, piatok a sobotu o 7:00.          

       Svätá spoveď v chráme je hodinu pred liturgiou, spoveď chorých je v stredu popoludní od 12:30 na ulici Toplianskej, Stankovskej a Staničnej, vo štvrtok na Harangove  a Hrachovišti, v piatok popoludní na ulici Novej  a Hlavnej.

     Na prvý piatok bude celodenná poklona  pred  sviatosťou  najsvätejšej  Eucharistie.

Na budúcu nedeľu bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí po druhej sv. liturgii.  

     Do pokladničky k Božiemu hrobu sme darovali 334 Eur, srdečné Pán Boh zaplať.  

       O upratanie chrámu prosíme rodiny: Ľubomíra Šalátu 566, Kataríny Kočišovej 567, Jána Lukáča 563, Michala Pačuty 569 a Boženy Nemčíkovej 572. Liturgický  program

od 26.marca do 1.apríla 2018

PONDELOK

26.3.2018

18:00

+ Mária a Jozef

+ Ján, Matúš                                        VPD

UTOROK

27.3.2018

17:30

 

Uzdravenie Anny , posv. modlitbou exorcizmu: olivového oleja, soli a vody                           

STREDA

28.3.2018

18:00

Požehnanie Márie k narodeninám

+ Jozef Šaláta                                       VPD

  ŠTVRTOK

29.3.2018

18:00

19:00

+  Anna Šalátová, 5. výročie úmrtria

Strasti o umučení  Pána

PIATOK

30.3.2018

  7:30

15:00

Kráľovské hodinky          Prísny  pôst

Večiereň s uložením plášten. do hrobu

   SOBOTA

   31.3.2018

17:00

+ kňaz Vasiľ Šuliman

  NEDEĽA

  1.4.2018

 5:00  

8:00

10:30

Utiereň vzkriesenia Pána Ježiša

Požehn. Heleny k 70. Narodeninám

Požehnanie celej farnos.   Myrovanie                                               

  Dnes je od 16:30 do 18:30 sv. spoveď v Sačurove a vo Vranove. V týždni budú liturgie v pondelok, stredu a štvrtok o 18:00, v utorok o 17:30 s o Jaroslavom Strížom, v sobotu o 17:00. Sv. spoveď je pol hodiny pred liturgiou. V piatok sú o 7:30 Kráľovské hodinky a o 15:00 večiereň uloženia pláštenice do hrobu.  

   Na nedeľu Paschy je o 5:00 Utiereň vzkieresania a posvätenie veľkonočných jedál, pri liturgiách o 8:00 a 10:30 je myrovanie a posvätenie košíkov detí .  

   Marcová zbierka pre chrám bola 227,- Eur, Milodary 50,- a 50,- Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.   O upratanie chrámu prosíme rodiny: Jozefa Makohusa 549, Veroniky Šinajovej 552, Jozefa Pauliščáka 553, Jána Kočiša 554 a Michala Makohusa 562.

Liturgický  program

od 12. do 18. marca  2018

PONDELOK

12.3.2018

17:30

+ Mária,

Michal

Požehnanie

Ján a Anna

UTOROK

13.3.2018

  7:30

 

Požehnanie

Božie:

Martinka,

Marek a Monika

a Jozef

49-narodeniny                          

STREDA

14.3.2018

17:30

+ Anna

Vasilišinová

a Jozef Onuško

+ Anna

Pechová                                     VPD

  ŠTVRTOK

15.3.2018

  7:30

 

 

PIATOK

16.3.2018

17:30

+ Michaela

Urbanová 

VPD

   SOBOTA

   17.3.2018

 7:00

 

 

7:30

Akatist

k presvätej

Bohorodičke

  NEDEĽA

 18.3.2018

 8:00

10:30

Požehn. Vierky

k 57., Alenky

a Martina  27.

Požehnanie

celej farnosti     

+ Ján                                                 

   Dnes je o 14:30 krížová cesta za uzdravenie rodu.   

   Počas týždňa budú liturgie v pondelok, stredu, piatok o 17:30,, v utorok, štvrtok  a sobotu o 7:30.

    V  sobotu je o 7:00 Akatist k presvätej Bohorodičke.

    Svätá spoveď v chráme je pol hodiny pred liturgiou.

    Od zajtra začína oprava nášho chrámu, príprava materiálu.

    Budúcu nedeľu je pri liturgiách marcová zbierka pre obnovu chrámu.

    Milodary na opravu darovali Bohuzn. rodiny 50,- a 30,-  Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.  

   O  upratanie chrámu prosíme rodiny: Pavla Hrivňáka 536, Milana Hančikovského 539, Jozefa Lovásza 543, Ľubice Longovej 545, Jozefa Ondu 537.

Liturgický  program

od 5. do 11. marca  2018

PONDELOK

5.2.2018

17:30

+ Jozef a Anna

+ za duše

v očistci

UTOROK

6.2.2018

  7:30

 

+ Jozef,

Alžbeta,

Michal                          

STREDA

7.2.2018

17:30

Požeh.

Jozefa Marek,

Ľubica

Uzdravenie

Anny Kočišovej

a jej. rod.VPD

  ŠTVRTOK

8.3.2018

  7:30

 

+ Michal Dombaj 15. výročie úmrtia

PIATOK

9.3.2018

17:30

+ Juraj Huďo                                             VPD

   SOBOTA

   10.3.2018

 7:30

 

Za všetkých

zosnulých,

Hramoty               

 

  NEDEĽA

 11.3.2018

 8:00

 

10:30

+ Veronika

Čoláková

Požehnanie

celej farnosti   

Požeh. Heleny

Farbárovej

k 70.

narodeninám                                                 

   Dnes je o 14:30 Krížová cesta za uzdravenie rodín.   

   Počas týždňa budú liturgie v pondelok, stredu a piatok o 17:30, v utorok, štvrtok a sobotu o 7:30, v sobotu je o 7:30 4. zádušná liturgia, panychýda a hramoty.

    V piatok bude po liturgii Krížová cesta za mládež. Budú sa ju modliť žiaci 2. stupňa a stredoškoláci.

 Svätá spoveď v chráme je pol hodiny pred liturgiou.

Zbierka na charitu bola 106,- Eur.

     Milodary pre chrám darovali Bohuznáma rodina z Hlavnej ulice 200,- Eur a Bohuznáma rodin z Harangova 50,- Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.  

   O  upratanie chrámu prosíme rodiny: Mariána Novosiadlého 510, Mariána Kočiša 511, Martina Nemčíka 518, Juraja Satváriho 530, Jána Tomáša 533.Liturgický  program

od 26. feb. do 4. marca  2018

PONDELOK

26.2.2018

17:30

+ Anna

Lukáčová

+ Michaela

Urbanová

k nedož.

25. narod.

UTOROK

27.2.2018

  7:30

 

Požehnanie

a Božia ochrana

na ceste

 pre Dominika                        

STREDA

28.2.2018

17:30

Požeh. Jozefa,

Silvie, Mareka

a Šimona

Uzdravenie

Júlie    

VPD

  ŠTVRTOK

1.3.2018

  7:30

 

+ Helena

PIATOK

2.3.2018

  7:30

 

 

17:00

Požehnanie

spoločenstva

sv. ruženca

+ Marta

Makohuzová

+ Štefan Vlčák  

VPD

   SOBOTA

   3.3.2018

 7:30

 

Za všetkých

zosnulých,

Hramoty               

 

  NEDEĽA

 4.3.2018

 8:00

10:30

Požehn.

Anny 78.,

Jozefa 82.

a Michala 56.

Požehnanie

celej farnosti                                                 

   Dnes je zbierka na charitu, o 14:30 je Veľkopôstny moleben.   

   Počas týždňa budú liturgie v pondelok, stredu o 17:30,v piatok o 17:00, v utorok, štvrtok, piatok a sobotu o 7:30. V piatok je celodenná eucharistická poklona, v sobotu je o 7:30 3. zádušná liturgia, panychýda a hramoty.

    Svätá spoveď v chráme je hodinu pred liturgiou, spoveď chorých je vo štvrtok: Harangov a Hrachovište, v piatok: Nová, Hlavná, Stankovská a Staničná.

Slovenská katolícka charita ponúka pôstne krabičky, do ktorých počas pôstu môžete zbierať svoj dar pre deti v Afrike.

      Na prvý piatok v marci  2. 3. je vo Vranove n. T. v dome kultúry o 19:00 krížová cesta so skupinou Anastasis. Vstupné 2 eurá. Prihláste sa v zákrestii do stredy.

   V Juskovej Voli je jarný tábor pre deti do 15 rokov. Plagát je na nástenke. 

Februárová zbierka pre obnovu chrámu: 295,- Eur. Pán Boh zaplať.  

   O  upratanie chrámu prosíme rodiny: Michala Vaľovčina 492, Martina Sojku 493, Márie Makohusovej 497, Heleny Ondovej 498, Andreja Palfiho 509.

Liturgický  program

od 19. do 25. februára 2018

PONDELOK

19.2.2018

17:30

Požehnanie

Zuzany

a jej rodiny

Požehnanie

Jozefa

a Dominika

UTOROK

20.2.2018

  7:30

 

Požehnanie

Anny

k 70. narodeninám

                        

STREDA

21.2.2018

17:30

+ Juraj,

Alžbeta, Alžbeta,

Jozef 

VPD

  ŠTVRTOK

22.2.2018

  7:30

 

Požehnanie

Jozefa

PIATOK

23.2.2018

17:30

+Jozef

Požehnanie

Anny Feňákovej  

VPD

   SOBOTA

  24.2.2018

 7:30

 

Požehnanie Jozefa               

 

  NEDEĽA

25.2.2018

 8:00

10:30

+Alžbeta, Jozef, Jozef

Požehnanie Jozefa k narodeninám                                                  

    

Dnes je zbierka na opravu chrámu.    

Dnes o 14:00 je pohreb Anny Lukáčovej, večiereň nebude.  

  Počas týždňa budú liturgie v pondelok, stredu a piatok o 17:30, v utorok, štvrtok  a sobotu o 7:30. V stredu a piatok je liturgia vopred posvätených darov, v piatok krížová cesta mužov.

  Budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

Slovenská katolícka charita ponúka pôstne krabičky, do ktorých počas pôstu môžete zbierať svoj dar pre deti v Afrike.

ABÚ v tomto jubilejnom roku vydalo historický schematizmus za 20 eur. Objednajte si v zakrestii.

Na prvý piatok v mesiaci marec 2. 3. bude vo Vranove n. T. v kultúrnom dome o 18:00 krížová cesta so skupinou Anastasis. Vstupné 2 eurá. Prihláste sa v zakrestii.

Počas jarných prázdnin v Juskovej Voli bude jarný tábor pre deti do 15 rokov. Plagát je na nástenke. 

    O  upratanie chrámu prosíme rodiny: Jozef Otrošina 465, Anna Huďová 470, Michal Makohus 471, Peter Tatar 474, Ondrej Artim 492.

Liturgický  program

od 12. do 18. februára 2018

PONDELOK

12. 2. 2018

17:30

Začiatok Veľkého pôstu

+Juraj Huďo       Pož. Michala a Anny

UTOROK

13. 2. 2018

  7:30

 

Požehnanie Viery

                        

STREDA

14. 2. 2018

17:30

+ Veronika Hricová

+Jozef, Ján, Alžbeta  

  ŠTVRTOK

15. 2. 2018

  7:30

 

+Pavol a Verona Vargová

PIATOK

16. 2. 2018

17:30

Požehnanie Jozefa, Moniky a Lenky

+Michaela Urbanová                              VPD

   SOBOTA

  17. 2. 2018

 7:30

 

+Jozef, Mária, Andrej, Jozef                      

 

  NEDEĽA

 18. 2. 2018

 8:00

10:30

Požehnanie Pavol Talian k 70. nar.

Požehnanie Miška k 1.nar.,Michala a Silvie                                                  

    

Dnes večiereň nebude. Počas celého mesiaca február bude v našom chráme putovná ikona presvätej Bohorodičky z Krásneho Brodu. 

 Zajtra začína Veľký pôst, preto je zajtra zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec a prísny pôst, v stredu a v piatok zdržanlivosť od mäsa.

Počas týždňa budú liturgie v pondelok, stredu a piatok o 17:30, v utorok, štvrtok  a sobotu o 7:30. V piatok bude liturgia vopred posvätených darov a po nej krížová cesta.

  V nedeľu bude februárová zbierka na opravu chrámu.

Počas jarných prázdnin v Juskovej Voli bude jarný tábor pre deti do 15 rokov. Plagát je na nástenke. 

Bohuznáma rodina venovala dar 50 eur. Srdečné Pán Boh zaplať.

    O  upratanie chrámu prosíme rodiny: Ján Bilý 456, Anna Uličná 459, Jozef Hatala 460, Ján Šoganič 463, Ján Kočiš 464.

Liturgický  program

od 5. do 11. februára 2018

PONDELOK

5. 2. 2018

18:00

+ Jozef Huďo, 2. výročie úmrtia

Modlitby otcov o. Michal Kočiš, Cabov     

UTOROK

6. 2. 2018

  7:30

 

+ Anna Pirščová

                         o. Lukáš Vojčík, Dvorianky

STREDA

7. 2. 2018

18:00

+ Jozef, Ondrej     Požehnanie Jozefa k nar.

                    o. Marián Pacák CssR, Lomnica  

  ŠTVRTOK

8. 2. 2018

  7:30

 

Uzdravenie Anny

                                    o. Michal Kočiš, Cabov

PIATOK

9. 2. 2018

18:00

+ Marta Makohusová

                    o. Marián Pacák CssR, Lomnica  

   SOBOTA

  10. 2. 2018

 7:30

 

+Mária                      

                             o. Jozef Zorvan, Sačurov

  NEDEĽA

 11. 2. 2018

 8:00

10:30

Požehnanie celej farnosti            o. Miroslav

Požehnanie Dávida a Tatiany             Čajka                                                  

 

    Dnes večiereň nebude. Počas celého mesiaca február bude v našom chráme putovná ikona presvätej Bohorodičky z Krásneho Brodu. 

 Počas týždňa budú liturgie v pondelok, stredu a piatok o 18:00, v utorok, štvrtok  a sobotu o 7:30.

  V sobotu o 10:00 je stretnutie detí na fare.

O týždeň je v Juskovej Voli pre náš dekanát víkend pre deti do 15 rokov za 12,- Eur. Prihláste sa v zákrestii. 

    Bohuznáma rodina venovala dar 20 eur, 50 eur, 50 eur,

50 eur a 100 eur. Zbierka na podporný fond ABÚ bola 85,95 eur.  Srdečné Pán Boh zaplať.

    O  upratanie chrámu prosíme rodiny: Margita Urbanová 437, Jozef Vaľovčin 446, Jozef Palfi 448, Jozef Orendáš 451, Pavol Orendáš 452.

Liturgický  program

od 22. do 28. januára 2018

PONDELOK

22. 1. 2018

  7:30

Požehnanie

Božie

pre Emíliu    

UTOROK

23. 1. 2018

17:30

 

Požehnanie

Božie pre Jozefa

STREDA

24. 1. 2018

17:30

 +Ján,

Helena Šipošová

  ŠTVRTOK

25. 1. 2018

  7:30

 

 

PIATOK

26. 1. 2018

17:30

 

Požehnanie

Anny

k 84. narodeninám

   SOBOTA

  27. 1. 2018

 7:30

 

 

  NEDEĽA

 28. 1. 2018

 8:00

 

 

10:30

Pož. Rebeky,

Miriamy, Paľka

a Veroniky

Požehnanie  

celej  farnosti

Požehnanie

Márie

k narodeninám                                                            

    Dnes je januárová zbierka pre náš chrám. O 14:15 bude moleben k blaženému Pavlovi Gojdičovi a ruženec Božieho milosrdenstva.

   Počas týždňa budú liturgie v pondelok, štvrtok a sobotu o 7:30 a v utorok, stredu a piatok o 17:30. Svätá spoveď je pol hodiny pred liturgiou. V sobotu o 10:00 je stretnutie detí na fare.

   Zajtra o 16:15 odchádzame na liturgiu a modlitbu pri relikviách sv. Charbela do Košíc za 2,50.

  Vo štvrtok  večer o 18:00 je liturgia v Čemernom, v jubilejnom chráme. Na budúci víkend Vás pozývame na Trojdnie Modlitieb matiek v kostole. Plagát je na nástenke.

    O dva týždne 3. 2. bude 1. zádušná liturgia za našich zomrelých a panychýda. Lístky na hramoty sú na laviciach pod chórom.

    Bohu známa rodina z Hlavnej ulice venovala dar 50,- Eur, z krstu Zuzany Leškovej 30.- Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.

    O  upratanie chrámu prosíme rodiny: Márie Makohusovej 392, Marty Mazanovej 393, Michala Petrička 395, Jána Bugeľa 396, Jozefa Baranišina 397.

Liturgický  program

od 1. do 7.  januára 2018

PONDELOK

NOVÝ ROK

1. 1. 2018

  8:30

 

 

10:30

Požehnanie

celej farnosti    

 Myrovanie

modlitba za

Michala

k 66. narodeninám

Požehnanie

Márie Dičkovej

k 86. narod.    

UTOROK

2. 1. 2018

 7:30

 

+ Juraj,

Michal, Anna,

Juraj

STREDA

3. 1. 2018

17:30

+ Pavol Onda 

  ŠTVRTOK

4. 1. 2018

  7:30

 

+ Juraj Huďo

 

PIATOK

5. 1. 2018

 7:30

17:00

Pož.  Spol.

sv. ružen.

Pôst,svätenie vody

+ Anna Pirščová  

+ Pavol Makohus

   SOBOTA

  6. 1. 2018

 8:00

10:30

Požehnanie

celej farnosti   

Myrovanie

Poženanie

Janky,

Julianky

a Anny  

  NEDEĽA

 7. 1. 2018

 8:00

 

10:30

Požehnanie  

celej  farnosti                                                            

       Dnes o 15:00 bude ďakovný akatist. O 23:30 bude v chráme eucharistická poklona s polnočným požehnaním.  

      Na Nový rok budú liturgie o 8:30 a 10:30 s myrovaním. 

 Svätá spoveď je každý deň pred liturgiou.   Vo štvrtok bude svätá spoveď pre chorých: ráno: Harangov, Hrachovište popoludní,  Nová, Stankovská,  Staničná,  Toplianská.

    V piatok je celodenná poklona pred sviatosťou Eucharistie. Večer bude liturgia o 17:00, po nej svätenie vody.

    V sobotu je sviatok Bohozjavenia, liturgie budú ako v nedeľu s myrovaním. Posvätenie domov bude v piatok večer, sobotu i nedeľu i ďalší víkend. Zapíšte sa do zoznamu, alebo v zákrestii.

   Milodary: Bohuz. rod.  50,- 50,- a 50 Eur, rodina Pavla Pavliščáka z krstu Karolínky 50,- Eur.   Pán Boh zaplať.

    O  upratanie chrámu v piatok večer o 18:30 prosíme rodiny: Michala Baču 326, Jána Šalátu 327, Anny Tkáčovej 328, Júliusa Farbára 336, Miroslava Trellu 339.

Liturgický  program

od 18. do 24. decembra 2017

PONDELOK

18. 12. 2017

17:30

+ Mikuláš

Petrík,

panychýda

Požehnanie

Márie

k 70. narodeninám    

UTOROK

19. 12. 2017

  7:30

+ Alžbeta,

Andrej,

Jozef

STREDA

20. 12. 2017

17:30

+ Juraj

Huďo

+ Mária

Fedorová

  ŠTVRTOK

21. 12. 2017

 7:30

 

+ Michal

a Mária

PIATOK

22. 12. 2017

  7:30

 

 

 

17:30

Kráľovské

hodinky    

Zdržanlivosť

od mäsa

+ Pavol,

Alžbeta,

Mária             

   SOBOTA

  23. 12. 2017

  7:30        

 

+ Ján

  NEDEĽA

Sv. otcov

24. 12. 2017

 8:00

 

 

 

10:30

22:00

Požehnanie  

celej  farnosti    

Zdržanlivosť                                              od mäsa

 

Veľké

vianočné

povečerie

     Dnes je decembrová zbierka pre chrám. Dnes bude o 14:30 Pobožnosť Putovanie do Betlehema.  Sv. poveď  je od 14:00 do 16:00 v Sačurove a vo Vranove.

      V pondelok, stredu a piatok sú liturgie o 17:30, v utorok, štvrtok a sobotu o 7:30. Celý týždeň je pred lirturgiou pobožnosť Putovanie do Betlehema.  V piatok o 7:30 sú Kráľovské hodinky.  Zatiaľ nemáme do chrámu vianočný stromček, kto je ochotný darovať, prihláste sa v zákrestii. V piatok večer po liturgii prosíme deti a mládež o výzdobu.

    V nedeľu je štedrý deň, platí zdržanlivosť od mäsa, ako aj v piatok. Večer o 22:00 bude Veľké povečerie.

    Prosíme Vás o cerkovnícky príspevok na rodinu je 7 Eur.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Juraja Makohusa 68, Františka Sabola 69, Márie Hirkovej 79, Anny Novákovej 697, Jozefa Ubrana 87, Jozefa Makohusa 97, Jozefacv Babinčáka 98.

Liturgický  program

od 11. do 17. decembra 2017

PONDELOK

11. 12. 2017

17:30

Požehnanie

Margity

k 82.

narodeninám   

+ Michaela Urbanová

UTOROK

12. 12. 2017

  7:30

 

STREDA

13. 12. 2017

17:30

+ Anna

3. výročie

úmrtia

 

  ŠTVRTOK

14. 12. 2017

 7:00

 

Požehnanie

Jána

k 65. narodeninám

PIATOK

15. 12. 2017

17:00

+ Marta Makohusová

k nedožitým

58. nar.

+ Jozef, Anna,

Mária Huďoví

  SOBOTA

  16. 12. 2017

  7:00        

 

+ Juraj

NEDEĽA

praotcov

17. 12. 2017

 8:00

 

10:30

 

Požehnanie  

celej  farnosti       

+ Veronika,

Andrej, Jozef

      Dnes bude o 14:30 Akatist k Matke ustavičnej  pomoci.

      V pondelok, stredu sú liturgie o 17:30, v utorok o 7:30, v piatok o 17:00 a vo štvrtok a sobotu o 7:00.

   Vo štvrtok je možnosť  účasti na liturgii za uzdravenie v Poľsku. Odchádza sa po liturgii o 8:00.

  Od piatku bude 15 minút pred liturgiou predviatočná pobožbosť Putovanie do Betlehema.

V sobotu je od 13.30-15:45  vianočná svätá spoveď.

Budúcu predposlednú nedeľu je decembrová zbierka na opravu chrámu.  Milodary pre chrám venovali: Bohuzn. rodiny 100,- 50,- a 20,- Eur. Zbierka na charitu 116,- Eur. Srdečné Pán Boh zaplať.

Ešte sa dá predplatiť časopis Slovo: 14,- a  Misionár 11,- Eur.

 Prosíme Vás o cerkovnícky príspevok na rodinu je 7 Eur.  O  upratanie chrámu v sobotu o 8:30 prosíme rodiny: Miroslava  Kačura  285, Mariána  Kušníra  295, Mikuláša Hrica 296,Márie Makohusovej 301, Anny Baranišinovej 314

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.