Choď na obsah Choď na menu
 


Radostná zvesť evanjelia

14. 6. 2011

Evanjelium je dobrá správa pre každého. Všetci ľudia zhrešili, sú od Boha oddelení a budú pre hriech odsúdení. Boh ťa ale tak miloval, že poslal svojho jednorodeného syna Ježiša Krista. Keď Ježiš zomrel na kríži, zomrel aj za teba. Tvoj nepriateľ diabol, ťa okradol o večný život a o všetky Božie požehnania. Každý hriech, všetky choroby, chudoba a depresie – to je jeho práca. Ale Ježiš nad Božím i ľudským nepriateľom slávne zvíťazil. On prišiel, aby na kríži zničil skutky diabla.

 

 

 

  Kríž je miesto, kde si bol vykúpený.
  Kríž je miesto, kde bola zničená moc hriechu a choroby.
  Kríž je miesto, kde bola zničená moc smútku a samoty.
                                                          Kríž je miesto, kde bola zničená moc prekliatia a chudoby.

 

  

 

              Len Ježiš dokáže skutočne naplniť to prázdno v tvojom vnútri. To prázdno je totiž “v tvare Boha”. Svet a ten zlý ponúkajú len napodobeniny Božích originálov, ktoré namiesto naplnenia a uspokojenia prinášajú závislosť. Svet ponúka “dočasný pôžitok hriešny”(Hebr 11,25), Boh ponúka “večné potešenie”(2 Sol 2,16) a “radosť, ktorú od vás nikto nevezme”(Jn 16,22) Svet ponúka falošný pokoj: bude to ako za dní Noeho “pred potopou jedli, pili a ženili sa a vydávali a nezvedeli až prišla potopa a zachvátila všetkých”(Mt 24,37-39) a “nemajú pokoja, hovorí Boh, bezbožní”(Iz 57,21), Ježiš však hovorí “svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva”(Jn 14,27) a že nás stráži “pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum”(Fil 4,7). Svet ponúka “neistotu bohatstva”(1 Tim 6,17) a “poklady na zemi, kde moľ a hrdza kazia a kde sa zlodeji dobíjajú”(Mt 6,19), Boh však “obohacuje a nepridáva s ním trápenia”(Prísl 10,22) Svet “kradne, zabíja a ničí”(Jn 10,10), Ježiš “dáva život a hojnosť”( Jn 10,10) “Boh hriešnikov nečuje”(Jn 9,31), ale “keď niekto ctí Boha a činí Jeho vôľu, toho čuje”( Jn 9,31) a “Jeho uši sú naklonené k modlitbám spravodlivých”(1 Pt 3,12) Bezbožní “nemajú budúcnosť”, ale spravodlivým Boh dáva “šťastnú budúcnosť a ich očakávanie”(Jer 29,11) A nakoniec tí, “ktorí páchali pohoršenia budú uvrhnutí do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami”(Mt 13,41 – 43), ale “spravodliví sa budú skvieť ako slnce v kráľovstve svojho Otca” (Mt 13,41 – 43).

 

 

 

Ak veríš, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych a chceš ho osobne poznať, modli sa nahlas túto modlitbu:

 

 
“Ježišu, verím, že si na kríži zomrel za moje hriechy. Verím, že si vstal z mŕtvych a teraz žiješ. Prosím Ťa, odpusti mi moje hriechy, príď do môjho života a učiň ma novým stvorením. Prijímam Ťa za svojho Pána a Spasiteľa. Ďakujem Ti, že mi odpúšťaš moju minulosť, uzdravuješ ma z chorôb a vyslobodzuješ od nečistých duchovných mocí. Ďakujem Ti, že si zmenil môj život a požehnal ma. Otče, odteraz som Tvoje dieťa, pretože som prijal Ježiša za svojho Pána. Ďakujem Ti, že si mi dal večný život. V mene Pána Ježiša Krista, amen.”

 

 

 

Ak si sa modlil túto modlitbu a uveril si vo svojom srdci, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, si zachránený a prešiel si zo smrti do života (Jn 5,24). Si Božím dieťaťom (Jn 1,12). Aby si mohol ďalej úspešne pokračovať vo svojom novom živote s nebeským Otcom potrebuješ:

 

 

 
  • denne čítať Jeho Slovo (1 Pt 2,1-3), aby si poznal Jeho a moc Jeho zmŕtvychvstania (Fil 3,10)
  • sa denne modliť (1 Sol 5,17)
  • navštevovať kresťanské spoločenstvo v mieste bydliska, kde budeš upevnený v Jeho Slove a porastieš v Kristovi (Ef 4,11-16)
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.