Choď na obsah Choď na menu
 


CHODENIE VO VIERE

2. 6. 2011

Chodíš s vierou, alebo s tým čo vidíš ???

 

   Verím, že v každom veriacom človeku je úžasný potenciál. Boh v nás často vidí viac, než vidíme v sebe my sami. Aby sme dokázali vidieť tak ako on, vidieť nielen to čo sa dá vidieť očami, ale vidieť svojím vnútorným človekom – duchovnými očami, potrebujeme mať s ním vzťah. To, čo chcem týmto článkom naznačiť a vykresliť nádherne ilustruje príbeh zo Starého zákona z obdobia kráľov…

   8 Aramejský kráľ viedol s Izraelom vojnu. I radil sa so svojimi poddanými a povedal: „Na tom a tom mieste budete so mnou táboriť.“ 9 Vtedy Boží muž poslal izraelskému kráľovi odkaz: „Daj si pozor a nechoď na to miesto, lebo tam táboria Aramejčania!“ 10 Izraelský kráľ poslal na miesto, ktoré mu označil Boží muž a pred ktorým ho varoval, a dal ho pozorovať, a nielen raz alebo dva razy. 11 Táto vec rozčuľovala srdce aramejského kráľa. Zvolal svojich sluhov a spýtal sa ich: „Neviete mi povedať, kto nás prezradil izraelskému kráľovi?“ 12 Ktorýsi z jeho sluhov mu povedal: „Nie, môj kráľovský pane, ale prorok Elizeus, ktorý je v Izraeli, oznámi izraelskému kráľovi aj slová, ktoré hovoríš vo svojej spálni.“ 13 Nato povedal: „Choďte a pozrite sa, kde je; pošlem a dám ho chytiť.“ Oznámili mu: „Je v Dotane.“ 14 Poslal ta kone, vozy a mocný oddiel. Došli v noci a obkľúčili mesto. 15 Keď sluha Božieho muža včasráno vstal a vyšiel von, zazrel, že mesto obkľučuje mocný oddiel, kone a vozy. Sluha mu povedal: „Beda, môj Pane! Čo budeme robiť?“ 16 Odpovedal: „Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi!“ 17 A Elizeus sa modlil: „Pane, otvor mu oči, nech vidí!“ Vtom Pán otvoril sluhove oči a videl, že vrch okolo Elizea je plný ohnivých koní a vozov. 18 A keď (nepriatelia) zišli k nemu, modlil sa Elizeus k Pánovi: „Pobi, prosím, tento národ slepotou!“ I pobil ich slepotou podľa Elizeových slov. ( 2Kráľ 6,8 – 18 )

   Keď sa Elizeus jedno ráno zobudil, videl, že celé mesto, v ktorom býval, obkľúčilo Aramejské vojsko. Predstavte si, aramejský kráľ vyslal do Dotanu celú armádu len preto, aby zajali jedného muža, ktorý chodil z Bohom. Kedykoľvek sa totiž aramejský panovník radil so svojimi generálmi na tajnom mieste, Elizeus skrz prorocké videnie rozpoznal ich plány. Biblia hovorí, že sa to zďaleka nestalo len raz. Elizeus nepodľahol panike, že sú v obkľúčení, že zomrú, že nemajú žiadnu šancu. Videl viac než len to, čo sa vidí očami. Videl aj iné vojsko, ktoré obkľučovalo celú aramejskú armádu. Bolo to vojsko Božie - „Vtom Pán otvoril sluhove oči a videl, že vrch okolo Elizea je plný ohnivých koní a vozov.“

   Otázka nie je koľkí sú proti nám, alebo akým veľkým hordám čelíme, alebo v obkľúčení čoho sme (či v obkľúčení alkoholu, finančných dlhov, nevery, nenávisti, choroby, rozpadu manželstva, nelásky…)Otázka je, či uprostred toho dokážeme vidieť Božie víťazstvo. Ešte sa možno navonok nič nezmenilo, ale v našom vnútri už môže vládnuť pokoj. Ešte stále možno nevieme ako zachrániť firmu pred krachom, rodinu pred rozdelením, alebo ako si nájsť prácu, ale vo svojom srdci už môžeme nosiť Božie prisľúbenia.

   Elizeov sluha však reagoval inak. Keď si ráno pretieral oči a pozeral z okna svojho domu, uvidel ako mesto Dotan zviera vojsko nepriateľa. V panike zobudil proroka s klasickými slovami: „Beda, môj Pane! Čo budeme robiť?“ Spoznávate v tom svoje vlastné slová či myšlienky? V Novom zákone je napísané: „lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.“ ( 2 Kor 5,7 ). Ináč povedané „chodíme vierou a nie videním“. To neznamená, že si zakrývame oči pred realitou, ale vidíme aj inú realitu, ktorá je síce zastretá fyzickému zraku, ale dá sa vidieť iba vierou. Ale nemýľte sa, vôbec to nie je iba akási fikcia, či nebodaj psychologický zábal na ubolenú dušu. To čo sa vidí vierou je ešte reálnejšie než to čo sa vidí fyzickými očami. „Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.“ ( 2 Kor 4,18 )

   Z celého srdca Vám prajem aby ste chodili blízko Pána a aby ste videli viac než vidí tento svet. Žijeme v ťažkých časoch a jediný spôsob, ako sa chrániť pred bezbožnosťou tohto sveta je žiť z Ježišom. On je svetlo sveta a jedine ten, kto verí v Neho nezablúdi….

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.