Choď na obsah Choď na menu
 


Ruženec oslobodenia

2. 3. 2011

   Ruženec oslobodenia

 

Ruženec oslobodenia  začína modlitbou Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho,       

  Stvoriteľa neba i zeme ...

   Namiesto modlitby Otče náš (na veľkých zrnkách) sa pomodlíme Kristove slová:
  "Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní" (Jn 8, 36).

  
Napríklad, ak sa modlíte za seba, mali by ste povedať (na veľkých zrnkách ruženca):
  Až keď ma Ježiš vyslobodí, budem naozaj slobodný.

  Ak sa modlíte za svoju rodinu, mali by ste povedať:
 
Až keď Ježiš vyslobodí moju rodinu, bude moja rodina naozaj slobodná.

  Toto je Božie slovo, ktoré sa verejne ohlasuje.

  Namiesto modlitby  Raduj sa Bohorodička (na malých zrnkách ruženca) sa modlíme:


           
Ježišu, zmiluj sa nado mnou!
         Ježišu, uzdrav ma!
         Ježišu, zachráň ma!
        Ježišu, vysloboď ma!
     

 Ak sa modlíte za svoju rodinu, mali by ste sa na každom malom zrnku modliť:
 
      Ježišu, zmiluj sa nad mojou rodinou!
      Ježišu, uzdrav moju rodinu!
      Ježišu, zachráň moju rodinu!
     Ježišu, vysloboď moju rodinu!
     
      Ruženec končí hymnou:

       Zdravas kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas.     

       K Tebe voláme hriešni synovia Evy, stenajúci a plačúci v tomto slzavom údolí.

       A preto teda,  Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči

       a nám Ježiša, plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž.

      Ó milostivá, ó sladká, Matka Božia, Mária. Amen.
 

         Keď sa pomodlíte Ruženec oslobodenia, poďakujte Ježišovi za požehnanie, ktorým   

        obdarúva Vás i tých, za ktorých prosíte.