Choď na obsah Choď na menu
 


Vzývanie Svätého Ducha

25. 2. 2016

Vzývanie Ducha Svätého

 1. Duchu Svätý príď a znič všetky prekážky, ktoré stoja v ceste tvojmu pôsobeniu vo mne – PRID DUCHU SVATY(za každou prosbou)
 2. Duchu Svätý príď a zbúraj všetky pevnosti a mury, ktoré sú vo mne a brania mi prijímať Ta naplno
 3. Duch Svätý príď, nauč ma počúvať Ta, usvedčuj z mojich hriechov a slabosti
 4. Duchu Svätý príď a pomáhaj mi vyznávať svoje hriechy
 5. Duchu Svätý príď a sním zo mňa hanbu pri spovedi
 6. Duchu Svätýpríď po vyznaný hriechov do môjho srdca a zaplň ho svojou prítomnosťou, aby sa nemohli vrátiť zlí duchovia návykových hriechov
 7. Duchu Svätý príď a pomáhaj mi straniť sa ťažkých hriechov
 8. Duchu Svätý príď a chráň ma pred bludnými učeniami a okultizmom
 9. Duchu Svätý príď a uč ma žít podlá Teba, daj mi ducha odpúšťania
 10. Duchu Svätý príď a daj mi väčšiu citlivosť na teba a Tvoje vedenie
 11. Duchu Svätý príď  a uč ma klásť Teba, Otca i Syna na prvé miesto vo svojom živote
 12. Duchu Svätý príď a vyučuj ma všetkej pravde
 13. Duchu Svätý príď a uzdrav moju minulosť
 14. Duchu Svätý príď a osloboď ma zo všetkých pút závislosti na zlozvykov
 15. Duchu Svätý príď a pomáhaj mi nezneucťovať Božie meno
 16. Duchu Svätý príď a pomáhaj mi ctiť si svojich rodičov, aby som bol šťastný a dlho žil na zemi
 17. Duchu Svätý príď a daj, aby som svätil každý sviatoční deň a venoval sa vtedy svojej duši
 18. Duchu Svätý príď a daj, aby som nikoho telesne ani psychicky neničil
 19. Duchu Svätý príď  a očíst ma od každej nečistoty, od ducha pornografie, nevery a ostatných duchov žiadostivosti
 20. Duchu Svätý príď a riad môj zrak a veď moje myšlienky k väčšej úcte k opačnému pohlaviu
 21. Duchu Svätý príď a osloboď ma od mentality zlodeja, závistníka a podvodníka aj v maličkostiach
 22. Duchu Svätý príď a pomôž mi byt vždy spravodlivý a nikoho neokrádať
 23. Duchu Svätý príď a zmeň mi srdce na štedré, bez žiadostivosti po cudzom majetku, manželovi, manželke
 24. Duchu Svätý príď a znič vo mne ducha neprajnosti, závisti a zloby
 25. Duchu Svätý príď a daj mi úctu a láskou k pozemskej vlasti i väčšiutúžbu po nebeskej vlasti
 26. Duchu Svätý príď a daj nám kňazov zasvätených a oddaných tebe
 27. Duchu Svätý príď  a veď moje srdce k láske k predstaveným
 28. Duchu Svätý príď a uč ma chvále a vďakyvzdaniu za každú situáciu
 29. Duchu Svätý príď a osláv sa v mojom živote
 30. Duchu Svätý príď a chráň ma od útokov a úskokov diabla, od jeho pýchy
 31. Duchu Svätý príď a ochraňuj mojich drahých i celu vlasť od nepriateľov ducha i tela
 32. Duchu Svätý príď a veď ma k pokore a poníženosti pred Tebou
 33. Duchu Svätý príď a daj mi bojového ducha za Božie kráľovstvo i pozemskú vlasť
 34. Duchu Svätý príď a prebuď vo mne svojich sedem darov
 35. Duchu Svätý príď  a daj mi dary, ktoré mi chceš dát do nového života s tebou
 36. Duchu Svätý príď a prebuď, obnov a uzdrav srdcia a mysle našich mužov
 37. Duchu Svätý príď  a spôsob obrovské prebudenie a duchovnu obnovu v Cirkvi i v národe
 38. Duchu Svätý príď a použi  si ma tam, kde ma potrebuješ
 39. Duchu Svätý príď a daj mi odvahu počúvať Ta, radiť sa s tebou a mat ochotne srdce pre Tvoje vnuknutia
 40. Duchu Svätý príď a daj mi ducha slobody Božích kráľovských deti
 41. Duchu Svätý príď a dávaj mi silu a odvahu vytrvať na ceste životom s tebou
 42. Duchu Svätý príď a zjednoť môjho ducha s Tebou, dobrotivým Priateľom
 43. Duchu Svätý príď a priveď ma do modlitbového spoločenstva oddaného tebe
 44. Duchu Svätý príď – dávam Ti vo svojom živote voľnu ruku, zmeň ma podlá Tvojej vôle

Modlitba odovzdania života

Pane Ježišu, potrebujem ta. Vyznávam, že som proti Tebe zhrešil. Ľutujem zo srdca a prosím, odpusť mi všetkyhriechy. Verím, že si Boží Syn, ktorí vylial za mňa na kríži svoju krv na odpustenie mojich hriechov. Dávam Ti svoj život. Príď do môjho srdca a stan sa mojim jedinýmPánom a Spasiteľom.Urob si zo mňačloveka, akého ma chceš mat. Prosím, priveď ma dospoločenstvakresťanov, ktorímajú s tebou osobnývzťah.Amen.

 

 

Večerná modlitba odprosenia za každodenne zanedbania

Veční Otče, obetujem Ti Božské Srdce Ježišovo so všetkou Jeho láskou, so všetkým Jeho utrpením a so všetkými Jeho zásluhami:

-ako vynáhradu za hriechy, ktoré som spáchal/a dnes i počas celého života. Sláva Otcu...

-aby sa očistilo to, čo som urobil/a zle dnes i počas celého života. Sláva Otcu...

-aby som vynahradil/a všetko, čo som mal/a urobiť a čo som zanedbal/a dnes i počas celého života. Sláva Otcu...

-aby sa vynahradili hriechy v nasej vlasti: aby sa uzdravovala a očisťovala každá ľudská bytosť žijúca u nás.Sláva Otcu...

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Prosba

(dcéra, 17. 3. 2016 13:40)

Príď, Duchu svätý, príď do každého čistého srdca človeka na celom svete,

na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty!!!